Ktl-icon-tai-lieu

Measure

Được đăng lên bởi Lê Thị Mỹ Linh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 19 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ENGLISH MEASURE WORDS
Measure words

Vietnamese equivalences

Examples

Bowl

Bát

A bowl of rice

Dish

Đĩa

A dish of spaghetti

Piece

Mẩu, miếng, tờ

Can

Lon

A can of beer

Box

Hộp

A box of cereal

Bag

Túi

A bag of flour
lour

Carton

Thùng/ hộp các-tông

Slice

Miếng, lát

A slice of pizza

Cube

Cục, khối

A cube of ice

Ear

Bắp

A ear of corn

Glass

Cốc

A glass of water

Cup

Tách

A cup of coffee

Tank

Bình

A tank of gas

Bottle

Chai

A bottle of wine

Keg

Thùng

A keg of beer

Tube

Tuýp, ống

A tube of toothpaste

Roll

Cuộn

A roll of toilet paper

A piece of cake

A carton of ice cream

...
ENGLISH MEASURE WORDS
Measure words
Bowl
Dish
Piece
Can
Box
Bag
Carton
Slice
Cube
Ear
Glass
Cup
Tank
Bottle
Keg
Tube
Roll
ENGLISH MEASURE WORDS
Vietnamese equivalences
Examples
Bát
A bowl of rice
Đĩa
A dish of spaghetti
Mẩu, miếng, tờ
A piece of cake
Lon
A can of beer
Hộp
A box of cereal
Túi A bag of f
lour
Thùng/ hộp các-tông
A carton of ice cream
Miếng, lát
A slice of pizza
Cục, khối
A cube of ice
Bắp
A ear of corn
Cốc
A glass of water
Tách
A cup of coffee
Bình
A tank of gas
Chai
A bottle of wine
Thùng
A keg of beer
Tuýp, ống
A tube of toothpaste
Cuộn
A roll of toilet paper
Examples
A bowl of rice
A dish of spaghetti
A can of beer
A box of cereal
lour
A carton of ice cream
A slice of pizza
A cube of ice
A ear of corn
A glass of water
A tank of gas
A bottle of wine
A keg of beer
A tube of toothpaste
A roll of toilet paper
Measure - Người đăng: Lê Thị Mỹ Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Measure 9 10 768