Ktl-icon-tai-lieu

Mẹo làm phần thi Writing trong bài thi IELTS

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 185 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Mẹo làm phần thi Writing trong bài thi IELTS
I/. Cấu trúc phần thi WRITING của IELTS
Thứ nhất phần thi WRITING của IELTS diễn ra trong 60 phút và được chia làm 2:
TASK 1: Viết 1 bài REPORT (20 phút): ít nhất là 150 từ
TASK 2: Viết 1 bài ESSAY (40 phút): ít nhất là 250 từ
Tips: Khi phát đề WRITING, bạn hãy ưu tiên làm phần ESSAY trước, vì phần này chiếm
số điểm nhiều hơn. (70%)
II/. Chiến lược viết ESSAY để đạt điểm cao
Trước tiên, hãy xem qua tiêu chuẩn chấm điểm của giám khảo nhé cho phần WRITING
nhé:
1/ TASK FULFILLMENT: phần này kiểm tra xem bạn có làm được đầy đủ yêu cầu của
đề bài hay không. Ví dụ: đề yêu cầu phân tích thuận lợi và khó khăn của việc đi xe buýt,
mà bài essay của bạn chỉ phân tích thuận lợi mà thôi, tức là bạn chưa đáp ứng được yêu
cầu cho phần này.
2/ ESSAY STRUCTURE: phần này giám khảo sẽ chấm điểm về cấu trúc bài văn của bạn
(ý có mạch lạc hay không, các đoạn có ăn khớp với nhau không, hay nhìn tổng quát thì bài
essay của mình có đẹp không).
3/ ACADEMIC VOCABULARY: Là phần TỪ VỰNG DẠNG ACADEMIC. Chỉ cần bài
essay của mình có khoảng 5 từ như thế, là cũng đủ để đạt khoảng 7.0 rồi.
4/ GRAMMAR – SENTENCE GRAMMAR: Phần này thì rõ ràng là kiểm tra về ngữ
pháp rồi, các thì, thời, chia ngôi... Nếu bạn sai ngữ pháp nhiều thì khó mà qua được
mức 5.0.

III/. Những cấu trúc cần có để bài WRITING đạt điểm cao
A. RELATIVE CLAUSE (who, whom, which..)
B. PASSIVE (dạng bình thường hoặc phức tạp đều được)
C. CONDITIONAL SENTENCES: nên sử dụng câu điều kiện lọai 2, 3. Càng phức tạp
càng tốt nhé, không nên dùng câu quá đơn giản.
D. EMPHATIC SENTENCES: là dạng câu nhấn mạnh. Ở đây có thể sử dụng dạng câu
đảo ngữ (Seldom do I write essay) hoặc 1 loại câu mà trong các sách IELTS khuyên
dùng: What I want to emphasize is that / What I want to say is that / What this will lead to
is that..
E.

IELTS WORDS (tham khảo các sách vocabulary for IELTS)

Tips: Khi đi thi, nên viết nháp 5 mục này để nhắc nhở mình. Nếu mình đã có phần nào rồi,
thì đánh một dấu tick để không bị bỏ qua nhé!
IV/. Lời khuyên tâm lý dành cho bạn
Khi đi thi, phần lớn các bạn đều bị tâm lý về vấn đề thời gian: 1 tiếng đồng hồ cho 2 tasks.
Nên, cố gắng chăm chỉ luyện tập ở nhà nhé. Lúc nào làm cũng phải xem đồng hồ. Canh
làm sao phải kết thúc bài essay trong vòng 40 phút. Phải luyện như vậy thì nhịp tim của
mình mới làm quen với áp lực phòng thi được.

...
Mo m phn thi Writing trong bài thi IELTS
I/. Cấu trúc phần thi WRITING ca IELTS
Thnht phn thi WRITING của IELTS diễn ra trong 60 phút và được chia làm 2:
TASK 1: Viết 1 bài REPORT (20 phút): ít nht là 150 từ
TASK 2: Viết 1 bài ESSAY (40 phút): ít nht là 250 từ
Tips: Khi phát đề WRITING, bn hãy ưu tn làm phn ESSAY tc, vì phn này chiếm
số điểm nhiu hơn. (70%)
II/. Chiến lược viết ESSAY đ đt đim cao
Trước tiên, hãy xem qua tu chun chm điểm của giám khảo nhé cho phần WRITING
nhé:
1/ TASK FULFILLMENT: phn y kiểm tra xem bạn có làm được đầy đ u cu ca
đ bài hay không. Ví dụ: đ u cầu phân tích thuận lợi khó khăn ca việc đi xe buýt,
bài essay ca bn chỉ phân tích thuận lợi thôi, tức là bn ca đáp ng được yêu
cu cho phn này.
2/ ESSAY STRUCTURE: phny giám kho s chm điểm vcấu trúc bài văn ca bạn
có mạch lạc hay không, các đon có ăn khớp với nhau không, hay nhìn tổng qt thì i
essay của mình đẹp không).
3/ ACADEMIC VOCABULARY: Là phần TVNG DẠNG ACADEMIC. Chỉ cn bài
essay của mình khong 5 t như thế, là cũng đ để đt khong 7.0 rồi.
4/ GRAMMAR SENTENCE GRAMMAR: Phn này t ràng là kiểm tra v ng
pháp rồi, các thì, thời, chia ngôi... Nếu bn sai ngữ pháp nhiều thì khó mà qua được
mức 5.0.
Mẹo làm phần thi Writing trong bài thi IELTS - Trang 2
Mẹo làm phần thi Writing trong bài thi IELTS - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẹo làm phần thi Writing trong bài thi IELTS 9 10 14