Ktl-icon-tai-lieu

Mẹo thi toeic

Được đăng lên bởi cungcucroi
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1013 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Mẹo cực hay cho kì thi TOEIC

Một trong những châm ngôn khi học tiếng Anh mà chúng ta cần ghi nhớ là phải
"Thực hành, thực hành và thực hành" (Practice, practice, and practice). Ở phần
luyện thi trắc nghiệm thì các bạn nên tìm cách làm thêm thật nhiều bài thi trắc
nghiệm càng tốt.
Sau đây là một số mẹo cực hay để làm bài thi TOEIC, hy vọng sẽ có ích cho các
bạn đang chuẩn bị thi lấy chứng chỉ này.
NGUYÊN TẮC 1: Khác thì bỏ !
Nguyên tắc này nghe hơi kỳ quái phải không các bạn? Tôi cũng xin nói rõ trước là
nguyên tắc này chỉ áp dụng khi các bạn đã vận dụng kiến thức mà vẫn không làm
được, hoặc có thể làm được nhưng phải mất thì giờ suy nghĩ trong khi thời gian sắp
hết.

Giải thích:
Nguyên tắc này ý nói là khi xem xét các đáp án từ ngoài vào nếu thấy có 1 đáp án
nào khác với đa số còn lại thì ta loại đáp án đó ngay.

Cách thức áp dụng:
Khi làm bài (nhất là gặp các câu dài, phức tạp) ta hãy xem xét đồng thời một lúc 4
chọn lựa, từ ngoài vào trong, nếu thấy chọn lựa nào khác với 3 cái kia thì ta loại
ngay rồi xét tiếp các đoạn tiếp theo nếu có 1 chọn lựa khác với 2 cái kia thì loại
tiếp. Cuối cùng chỉ cònn lại 2 chọn lựa thì ta xem coi chúng khác nhau chỗ nào mà
xoáy vào chỗ khác nhau đó để suy luận đúng sai, nếu không suy luận được thì chọn
đại 1 trong 2

Ví dụ 1
A. She has to ____
B. She has to ____
C. She had to ____
D. She has to ____
Thấy câu C khác 3 câu kia nên loại, sau đó xem tiếp:

A. She has to have it taken ____
B. She has to have it taken ____
C. She had to ____
D. She has to have it to take ____
Thấy câu D khác 3 câu kia nên loại, sau đó xem tiếp 2 câu còn lại khác nhau chỗ
nào mà đối chiếu với câu đề để tìm ra câu đúng.

Ví dụ 2
I / have / stay / uplate / lastnight / learn / lessons.
A. I had had to stay up late last night to learn my lessons.
B. I had to stay up late last night to learn my lessons.
C. I had to stayed up late last night to learn my lessons.

D. I have had to stay up late last night to learn my lessons.
Xem xét từ ngoài vào ta thấy A và D khác trong khi B, C giống nhau nên loại A,
D

A. I had had to stay up late last night to learn my lessons.
B. I had to stay up late last night to learn my lessons.
C. I had to stayed up late last night to learn my lessons.
D. I have had to stay up late last night to learn my lessons.
Khi còn lại B,C ta xét tiếp thì loại câu C vì sau had to mà dùng động từ them ed ,
còn lại đáp án là B .

Ví vụ 3
They / prefer / classical music /pop music.
A. They prefer classical music than pop music.
B. They...
Mẹo cực hay cho kì thi TOEIC
Mẹo thi toeic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẹo thi toeic - Người đăng: cungcucroi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Mẹo thi toeic 9 10 952