Ktl-icon-tai-lieu

Một số câu nói trong giao tiếp hàng ngày

Được đăng lên bởi Nguyễn Tuấn Anh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 449 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Một số câu nói trong giao tiếp hàng ngày!
Có chuyện gì vậy? ----> What's up?
Dạo này ra sao rồi? ----> How's it going?
Dạo này đang làm gì? ----> What have you been doing?
Không có gì mới cả ----> Nothing much
Bạn đang lo lắng gì vậy? ----> What's on your mind?
Tôi chỉ nghĩ linh tinh thôi ----> I was just thinking
Tôi chỉ đãng trí đôi chút thôi ----> I was just daydreaming
Không phải là chuyện của bạn ----> It's none of your business
Vậy hả? ----> Is that so?
Làm thế nào vậy? ----> How come?
Chắc chắn rồi! ----> Absolutely!
Quá đúng! ----> Definitely!
Dĩ nhiên! ----> Of course!
Chắc chắn mà ----> You better believe it!
Tôi đoán vậy ----> I guess so.
Làm sao mà biết được ----> There's no way to know.
Tôi không thể nói chắc ---> I can't say for sure ( I don't know)
Chuyện này khó tin quá! ----> This is too good to be true!
Thôi đi (đừng đùa nữa) ----> No way! ( Stop joking!)
Tôi hiểu rồi ----> I got it
Quá đúng! ----> Right on! (Great!)

Tôi thành công rồi! ----> I did it!
Có rảnh không? ----> Got a minute?
Đến khi nào? ----> 'Til when?
Vào khoảng thời gian nào? ----> About when?
Sẽ không mất nhiều thời gian đâu ----> I won't take but a minute
Hãy nói lớn lên ----> Speak up
Có thấy Melissa không? ----> Seen Melissa?
Thế là ta lại gặp nhau phải không? ----> So we've met again, eh?
Đến đây ----> Come here
Ghé chơi ----> Come over
Đừng đi vội ----> Don't go yet
Xin nhường đi trước. Tôi xin đi sau ----> Please go first. After you
Cám ơn đã nhường đường ----> Thanks for letting me go first
Thật là nhẹ nhõm ----> What a relief
Anh đang làm cái quái gì thế kia?-->What the hell are you doing?
Bạn đúng là cứu tinh. Tôi biết mình có thể trông cậy vào bạn mà ----> You're a life
saver. I know I can count on you.
Đừng có giả vờ khờ khạo! ----> Get your head out of your ass!
Xạo quá! ----> That's a lie!
Làm theo lời tôi ----> Do as I say
Đủ rồi đó! ----> This is the limit!
Hãy giải thích cho tôi tại sao ----> Explain to me why
What a jerk! ----> thật là đáng ghét
How cute! ----> Ngộ nghĩnh, dễ thương quá!

None of your business/ It's not your business!----> Không phải việc của bạn
Don't stick your nose into this ----> đừng dính mũi vào việc này
Stop it right a way! ----> Có thôi ngay đi không
A wise guy, eh?! ----> Á à... thằng này láo
Quên nó đi! (Đủ rồi đấy!) ----> Forget it! (I've had enough!)
Bạn đi chơi có vui không? ----> Are you having a good time?
Ngồi nhé. ----> Scoot over
Bạn đã có hứng chưa? (Bạn cảm thấy thích chưa?) ----> Are you in the mood?
Mấy giờ bạn ph...
M t s câu nói trong giao ti p hàng ngày! ế
Có chuy n gì v y? ----> What's up?
D o này ra sao r i? ----> How's it going?
D o này đang làm gì? ----> What have you been doing?
Không có gì m i c ----> Nothing much
B n đang lo l ng gì v y? ----> What's on your mind?
Tôi ch nghĩ linh tinh thôi ----> I was just thinking
Tôi ch đãng trí đôi chút thôi ----> I was just daydreaming
Không ph i là chuy n c a b n ----> It's none of your business
V y h ? ----> Is that so?
Làm th nào v y? ----> How come?ế
Ch c ch n r i! ----> Absolutely!
Quá đúng! ----> Definitely!
Dĩ nhiên! ----> Of course!
Ch c ch n mà ----> You better believe it!
Tôi đoán v y ----> I guess so.
Làm sao mà bi t đ c ----> There's no way to know.ế ượ
Tôi không th nói ch c ---> I can't say for sure ( I don't know)
Chuy n này khó tin quá! ----> This is too good to be true!
Thôi đi (đ ng đùa n a) ----> No way! ( Stop joking!)
Tôi hi u r i ----> I got it
Quá đúng! ----> Right on! (Great!)
Một số câu nói trong giao tiếp hàng ngày - Trang 2
Một số câu nói trong giao tiếp hàng ngày - Người đăng: Nguyễn Tuấn Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Một số câu nói trong giao tiếp hàng ngày 9 10 565