Ktl-icon-tai-lieu

Một số cấu trúc ngữ pháp đặc biệt trong Tiếng anh

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 151 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Một số cấu trúc ngữ pháp đặc biệt trong tiếng anh
Đôi khi trong đề thi TOEIC có xuất hiện một vài những cấu trúc câu khá đặc biệt. Để tránh bỡ
ngỡ, chúng ta hãy cũng tìm hiểu một số cấu trúc nhé!
1. V-ing +sth + be +adj-if not impossible
- Khi chúng ta miêu tả hành động mà cơ hội thành công rất thấp. Những adj ở đay thường là
diffifult, hard, dangerous, adventurous…
Ex: Traveling alone into a jungle is adventurous – if not impossible (Đi một mình vào khu rừng
là mạo hiểm – nếu không nói là không thể)
2. There + be + no + N + nor + N
- nghĩa là “không có…và cũng không có”
Ex: There is no food nor water (không có thức ăn và cũng không có nước
3. There isn’t/wasn’t time to V/be + adj
- Nghĩa là: “đã không kịp/không đủ thời gian”
Ex: there wasn’t time to identify what is was (Không kịp nhận ra đó là cái gì)
4. S+ may + put on a +adj + front but inside + S + adj..
- Nghĩa là : bề ngoài ai đó tỏ ra như thế này nhưng thực chất bên trong họ có những cảm xúc,
trạng thái ngược lại.
Ex: You may put on a brave front but inside you are fearful and anxious (Bề ngoài bạn có vẻ
dũng cảm nhưng thực chất bên trong bạn rất sợ hãi và lo âu)
5. S + see oneself + V-ing…
- Dùng mẫu câu trên để diễn tả khi ai đó có cơ hội được tận hưởng hay được thực hiện cái gì.
Ex: You can see yourself riding a cable-car in San Francisco (Bạn có cơ hội được đi cáp treo ở
San Francisco)
6. There (not) appear to be + N..
- Dùng appear = seem to với ý nghĩa: dường như thế Ex: There didn’t appear to be anything in
the museum (Dường như không có gì trong bảo tàng cả)

...
Một s cấu trúc ngữ pháp đặc biệt trong tiếng anh
Đôi khi trong đề thi TOEIC có xuất hiện một vài những cấu trúc câu khá đặc bit. Để tránh bỡ
ngỡ, chúng ta hãy cũng tìm hiểu một số cấu trúc nhé!
1. V-ing +sth + be +adj-if not impossible
- Khi chúng ta miêu tả hành động mà cơ hội thành công rất thấp. Những adj ở đay thường là
diffifult, hard, dangerous, adventurous…
Ex: Traveling alone into a jungle is adventurous if not impossible (Đi một mình vào khu rừng
mạo hiểm – nếu không nói không thể)
2. There + be + no + N + nor + N
- nghĩa là “không có…và cũng không có”
Ex: There is no food nor water (không có thức ăn và cũng không có nước
3. There isn’t/wasn’t time to V/be + adj
- Nghĩa là: “đã không kịp/không đủ thời gian
Ex: there wasn’t time to identify what is was (Không kịp nhận ra đó là cái gì)
4. S+ may + put on a +adj + front but inside + S + adj..
- Nghĩa là : bề ngoài ai đó tỏ ra như thế này nhưng thực chất bên trong hcó những cảm xúc,
trạng thái ngược lại.
Ex: You may put on a brave front but inside you are fearful and anxious (Bề ngoài bạn có vẻ
dũng cảm nhưng thực chất n trong bạn rất sợ hãi và lo âu)
5. S + see oneself + V-ing…
- Dùng mẫu câu trên để diễn tả khi ai đó có cơ hội được tận hưởng hay được thực hiện cái gì.
Ex: You can see yourself riding a cable-car in San Francisco (Bạn có cơ hi được đi cáp treo ở
San Francisco)
6. There (not) appear to be + N..
- Dùng appear = seem to với ý nghĩa: dường như thế Ex: There didn’t appear to be anything in
the museum (Dường như không có gì trong bảo tàng cả)
Một số cấu trúc ngữ pháp đặc biệt trong Tiếng anh - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Một số cấu trúc ngữ pháp đặc biệt trong Tiếng anh 9 10 312