Ktl-icon-tai-lieu

Ngân hàng cấu trúc tiếng Anh thông dụng

Được đăng lên bởi Trịnh Bá Anh
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1144 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRUNG TÂM ANH NGỮ TRẺ (YES!)
Địa chỉ: A9, Cốm Vòng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (04)3775.9338/0904.698.096
Email: lienhe@anhngutre.vn
Website: 

NGÂN HÀNG CÁC CẤU TRÚC TIẾNG ANH THÔNG DỤNG
TO BE
1

To be a bad fit:

Không vừa

2

To be a bear for punishment:

Chịu đựng được sự hành hạ

3

To be a believer in ghosts:

Kẻ tin ma quỷ

4

To be a believer in sth:

Người tin việc gì

5

To be a bit cracky:

(Người) Hơi điên, hơi mát, tàng tàng

6

Đi không vững, đi chập chững
To be a bit groggy about the legs, to feel groggy {chệnh choạng (vì mới dậy, vì thiếu ngủ...)}

7

To be a burden to sb:

Là một gánh nặng cho người nào

8

To be a church-goer:

Người năng đi nhà thờ, năng đi xem lễ

9

To be a comfort to sb:

Là nguồn an ủi của người nào

10

To be a connoisseur of antiques: [æn'ti:k]

Sành về đồ cổ {[,kɔni'sə:]:người thành thạo}

11

To be a cup too low:

Chán nản, nản lòng

12

To be a dab (hand) at st

Hiểu rõ, giỏi, thông thạo việc gì

13

To be a dead ringer for sb:

(Lóng) Giống như đúc

14

To be a demon for work:

15

To be a dog in the manger:

Làm việc hăng hái
Sống ích kỷ (ích kỷ, không muốn ai dùng cái mà
mình không cần đến)

16

To be a drug on the market:

(Hàng hóa) Là một món hàng ế trên thị trường

17

To be a favourite of sb; to be sb's favourite:

Được người nào yêu mến

18

To be a fiasco

Thất bại to

19

To be a fiend at football:

Kẻ tài ba về bóng đá

20

To be a fluent speaker:

Ăn nói hoạt bát, lưu loát

21

To be a foe to sth:

Nghịch với điều gì

22

Năng tới lui nhà người nào

23

To be a frequent caller at sb's house:
To be a gentleman of leisure;
to lead a gentleman's life:

24

To be a good judge of wine:

Biết rành về rượu, giỏi nếm rượu

25

To be a good puller

(Ngựa) kéo giỏi, khỏe

26

To be a good walker:

Đi (bộ) giỏi

27

To be a good whip:

Đánh xe ngựa giỏi

28

To be a good, bad writer:

Viết chữ tốt, xấu

29

To be a hiding place to nothing:

Chẳng có cơ may nào để thành công

30

To be a law unto oneself:

Làm theo đường lối của mình, bất chấp luật lệ

31

To be a lump of selfishness:

Đại ích kỷ

32

To be a man in irons:

Con người tù tội (bị khóa tay, bị xiềng xích)

33

To be a mere machine

(Người) Chỉ là một cái máy

34

To be a mess

ở trong tình trạng bối rối

35

To be a mirror of the time

Là tấm gương của thời đại

36

To be a novice in, at sth

chưa thạo, chưa quen việc gì

37

to be a pendant to...['pendənt](n)

là vật đối xứng của.. {vật giống/đối xứ...
1
NGÂN HÀNG CÁC CẤU TRÚC TIẾNG ANH THÔNG DỤNG
TO BE
1 To be a bad fit: Không vừa
2
To be a bear for punishment:
Chịu đựng được sự hành hạ
3
To be a believer in ghosts:
Kẻ tin ma quỷ
4
To be a believer in sth:
Người tin việc gì
5
To be a bit cracky:
(Người) Hơi điên, hơi mát, tàng tàng
6
To be a bit groggy about the legs, to feel groggy
Đi không vững, đi chập chững
{chnh choạng (mi dy, vì thiu ng...)}
7
To be a burden to sb:
Là một gánh nặng cho người nào
8
To be a church-goer:
Người năng đi nhà thờ, năng đi xem lễ
9
To be a comfort to sb:
Là nguồn an i ca người nào
10
To be a connoisseur of antiques: [æn'ti:k] Sành về đồ cổ {[,kɔni':]:người thành thạo}
11
To be a cup too low:
Chán nản, nản lòng
12
To be a dab (hand) at st
Hiểu rõ, giỏi, thông thạo việc gì
13
To be a dead ringer for sb:
(Lóng) Giống như đúc
14
To be a demon for work:
Làm việc hăng hái
15
To be a dog in the manger:
Sống ích kỷ (ích kỷ, không muốn ai dùng cái mà
mình không cần đn)
16
To be a drug on the market:
(Hàng hóa) Là một món hàng  trên thị trường
17
To be a favourite of sb; to be sb's favourite:
Được người nào yêu mn
18
To be a fiasco
Thất bại to
19
To be a fiend at football:
Kẻ tài ba về bóng đá
20
To be a fluent speaker:
Ăn nói hoạt bát, lưu loát
21
To be a foe to sth:
Nghịch vi điều gì
22
To be a frequent caller at sb's house:
Năng ti lui nhà người nào
23
To be a gentleman of leisure;
to lead a gentleman's life:
Sống nhờ huê lợi hằng năm
24
To be a good judge of wine:
Bit rành về rượu, giỏi nm rượu
25
To be a good puller
(Ngựa) kéo giỏi, khỏe
26
To be a good walker:
Đi (bộ) giỏi
27
To be a good whip:
Đánh xe ngựa giỏi
28
To be a good, bad writer:
Vit chữ tốt, xấu
29
To be a hiding place to nothing:
Chẳng có cơ may nào để thành công
30
To be a law unto oneself:
Làm theo đường lối ca mình, bất chấp luật lệ
31
To be a lump of selfishness: Đại ích kỷ {[lʌmp] (n) cc, tảng, ming}
32
To be a man in irons:
Con người tù tội (bị khóa tay, bị xiềng xích)
33
To be a mere machine
(Người) Chỉ là một cái máy
34
To be a mess
ở trong tình trạng bối rối
35
To be a mirror of the time
Là tấm gương ca thời đại
36
To be a novice in, at sth
chưa thạo, chưa quen việc gì
37
to be a pendant to...['pendənt](n) là vật đối xứng ca.. {vt ging/đối xng}
38
To be a poor situation:
ở trong hoàn cảnh nghèo nàn
39
To be a retarder of progress:
[ri'ta:də] (n)
Nhân tố làm chậm sự tin bộ
{
cht m chm/ m m/ c ch}
40
To be a shark at maths: [∫ɑ:k] (n)
Giỏi về toán học
{mp; kẻ la đo;(ng)tay c,tay chin}
41
To be a sheet in the wind
(Bóng) Ngà ngà say
42
To be a shingle short:
Hơi điên, khùng khùng
TRUNG TÂM ANH NGỮ TRẺ (YES!)
Địa chỉ: A9, Cốm Vòng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (04)3775.9338/0904.698.096
Email: lienhe@anhngutre.vn
Website: http://anhngutre.vn
Ngân hàng cấu trúc tiếng Anh thông dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngân hàng cấu trúc tiếng Anh thông dụng - Người đăng: Trịnh Bá Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Ngân hàng cấu trúc tiếng Anh thông dụng 9 10 517