Ktl-icon-tai-lieu

Ngữ Pháp Thông Dụng trong Tiếng Anh

Được đăng lên bởi Phuc Mv
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 5239 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Ngữ Pháp Thông Dụng trong Tiếng Anh

Sưu tầm: Mr. Denn

MAO TU BAT DINH
1/ A đứng trước một phụ âm hoặc một nguyên âm(o,y,e,u,a) có âm là phụ âm.
Ví dụ:
- a game (một trò chơi); a boat (một chiếc tàu thủy)
- a university (một trường đại học); a year (một năm)
- a European (một người Âu); a one-legged man (một người thọt chân)
2/ An đứng trước một nguyên âm hoặc một h câm.
Ví dụ:
- an egg (một quả trứng); an ant (một con kiến)
- an honour (một niềm vinh dự); an hour (một giờ đồng hồ)
3/ An cũng đứng trước các mẫu tự đặc biệt đọc như một nguyên âm.
Ví dụ:
- an SOS (một tín hiệu cấp cứu); an MSc (một thạc sĩ khoa học), an X-ray (một tia X)
4/ A/An có hình thức giống nhau ở tất cả các giống.
Ví dụ:
- a tiger (một con cọp); a tigress (một con cọp cái)
- an uncle (một ông chú); an aunt (một bà dì)
1/ Trước một danh từ số ít đếm được.
Ví dụ:
- We need a microcomputer (Chúng tôi cần một máy vi tính)
- He eats an ice-cream (Anh ta ăn một cây kem)
2/ Trước một danh từ làm bổ túc từ (kể cả danh từ chỉ nghề nghiệp)
Ví dụ:
- It was a tempest (Đó là một trận bão dữ dội)
- She'll be a musician (Cô ta sẽ là một nhạc sĩ)
- Peter is an actor (Peter là một diễn viên)
3/Trong các thành ngữ chỉ số lượng nhất định
Ví dụ:
- a lot (nhiều); a couple (một cặp/đôi); a third (một phần ba)
- a dozen (một tá); a hundred (một trăm); a quarter (một phần tư)
Lưu ý
a cũng được dùng trước half (nửa, rưỡi), khi half theo sau một số nguyên vẹn. Chẳng hạn, 2 1/2 kilos =
two and half kilos hoặc two kilos and a half (hai kí rưỡi), nhưng 1/2 Kg = half a kilo (nửa kí) [không
có a trước half ]. Đôi khi người ta vẫn dùng a + half + danh từ, chẳng hạn như a half-dozen (nửa tá), a
half-length (bức ảnh chụp nửa người); a half-hour (nửa giờ).
4/ Trong các thành ngữ chỉ giá cả, tốc độ, tỉ lệ ...
Ví dụ:
- 90 kilometres an hour (chín mươi kí lô mét/giờ)
- 4 times a day (bốn lần mỗi ngày)
- 2 dollars a litre (hai đô la một lít)
- a/an = per (mỗi)
Mọi chi tiết xin liên hệ: http://facebook.com/dennisnguyendinh

Ngữ Pháp Thông Dụng trong Tiếng Anh

Sưu tầm: Mr. Denn

5/ Trong các thành ngữ chỉ sự cảm thán
Ví dụ:
- What a pity! (thật đáng tiếc!)
- Such a picturesque hill! (một ngọn đồi thật thơ mộng!)
- What a beautiful painting! (một bức tranh tuyệt vời!)
nhưng:
- Such picturesque hills! (những ngọn đồi thật thơ mộng!)
- What beautiful paintings! (những bức tranh tuyệt vời !)
6/ a có thể đứng trước Mr/Mrs/Miss + họ
Ví dụ:
- a Mr Smith, a Mrs Smith, a Miss Smith
- a Mr Smith nghĩa là "một người đàn ông mang tê...
Ngữ Pháp Thông Dụng trong Tiếng Anh Sưu tầm: Mr. Denn

 đứng trước một phụ âm hoặc một nguyên âm(o,y,e,u,a) có âm là phụ âm.
Ví dụ:
 game (một trò chơi); boat (một chiếc tàu thủy)
 university (một trường đại học); year (một năm)
 European (một người Âu); one-legged man (một người thọt chân)
 đứng trước một nguyên âm hoặc một h câm.
Ví dụ:
 egg (một quả trứng);  ant (một con kiến)
-  honour (một niềm vinh dự);  hour (một giờ đồng hồ)
 cũng đứng trước các mẫu tự đặc biệt đọc như một nguyên âm.
Ví dụ:
 SOS (một tín hiệu cấp cứu);  MSc (một thạc sĩ khoa học),  X-ray (một tia X)
 hình thức giống nhau ở tất cả các giống.
Ví dụ:
- tiger (một con cọp); tigress (một con cọp cái)
-  uncle (một ông chú);  aunt (một bà dì)
Trước một danh từ số ít đếm được.
Ví dụ:
- We need microcomputer (Chúng tôi cần một máy vi tính)
- He eats  ice-cream (Anh ta ăn một cây kem)
Trước một danh từ làm bổ túc từ (kể cả danh từ chỉ nghề nghiệp)
Ví dụ:
- It was  (Đó là một trận bão dữ dội)
- She'll be musician (Cô ta sẽ là một nhạc sĩ)
- Peter is  actor (Peter là một diễn viên)
Trong các thành ngữ chỉ số lượng nhất định
Ví dụ:
 lot (nhiều); couple (một cặp/đôi); third (một phần ba)
 dozen (một tá); hundred (một trăm); quarter (một phần tư)

cũng được dùng trước half (nửa, rưỡi), khi half theo sau một số nguyên vẹn. Chẳng hạn, 2 1/2 kilos =
two and half kilos hoặc two kilos and a half (hai kí rưỡi), nhưng 1/2 Kg = half a kilo (nửa kí) [không
trước half ]. Đôi khi người ta vẫn dùng +  + !,chẳng hạn như half-dozen (nửa tá),
half-length (bức ảnh chụp nửa người); half-hour (nửa giờ).
 Trong các thành ngữ chỉ giá cả, tốc độ, tỉ lệ ...
Ví dụ:
- 90 kilometres  hour (chín mươi kí lô mét/giờ)
- 4 times day (bốn lần mỗi ngày)
- 2 dollars litre (hai đô la một lít)
- / = per (mỗi)
Mọi chi tiết xin liên hệ: http://facebook.com/dennisnguyendinh
Ngữ Pháp Thông Dụng trong Tiếng Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngữ Pháp Thông Dụng trong Tiếng Anh - Người đăng: Phuc Mv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
Ngữ Pháp Thông Dụng trong Tiếng Anh 9 10 314