Ktl-icon-tai-lieu

NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CĂN BẢN

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 303 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CĂN BẢN

DANH MỤC
I. TÍNH TỪ (Adjectives) ................................................................................................. 3
II. GIỚI TỪ (Prepositions) .............................................................................................. 8
III. LIÊN TỪ (Conjunctions) ......................................................................................... 13
IV. TRẠNG TỪ (PHÓ TỪ) (Adverbs) .......................................................................... 20
V. ĐỘNG TỪ (Verbs) ................................................................................................... 25
VI. ĐẠI (DANH) TỪ (Pronouns) .................................................................................. 27
VII. PHÂN ĐỘNG TỪ (ĐỘNG TÍNH TỪ) (Participles) .............................................. 30
VIII. MẠO TỪ (Articles)............................................................................................... 34
IX. ĐẢO NGỮ (Inversions) .......................................................................................... 40
X. TỈNH LƯỢC (Astractions) ....................................................................................... 41
XI. SO SÁNH (Comparisons) ....................................................................................... 44
XII. CÂU TRỰC TIẾP - GIÁN TIẾP ............................................................................ 47
XIII. CÂU ĐIỀU KIỆN (Conditionals) ......................................................................... 53
XIV. CÂU BỊ ĐỘNG (Passive Voice) ........................................................................... 55
XV. CÁCH (Voices) ...................................................................................................... 58
XVI. ĐẢO NGỮ (Inversions) ........................................................................................ 61
XVII. MỆNH ĐỀ .......................................................................................................... 62
XVIII. CÂU (Sentences)................................................................................................ 67
XIX. CỤM TỪ .............................................................................................................. 73
XX. IRREGULAR VEBS (Bảng Động từ bất quy tắc) .................................................. 83

Tài liệu này được chỉnh sửa dựa trên 

I. TÍNH TỪ (Adjectives)
1. Định nghĩa: Tính từ là từ dùng đ...
NG PHÁP TING ANH CĂN BN
NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CĂN BẢN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CĂN BẢN - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CĂN BẢN 9 10 336