Ktl-icon-tai-lieu

Ngữ pháp tiếng Anh hay

Được đăng lên bởi Tâm Nguyễn
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 544 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Định nghĩa về giới từ: Giới từ là từ loại chỉ sự liên quan giữa các từ loại trong
cụm từ, trong câu. Những từ thường đi sau giới từ là tân ngữ (Object), Verb +
ing, Cụm danh từ ... Ví dụ:


I went into the room.



I was sitting in the room at that time.

Ta thấy rõ, ở ví dụ a., "the room" là tân ngữ của giới từ "into". Ở ví dụ b., "the room" là
tân ngữ của giới từ "in".
Chú ý: Các bạn phải luôn phân biệt trạng từ và giới từ, vì thường khi một từ có hai chức
năng đó (vừa là trạng từ và giới từ). Điều khác nhau cơ bản là Trạng từ thì không có
tân ngữ theo sau.
Cách sử dụng giới từ trong tiếng Anh:
Có thể nói việc dùng các giới từ không phải dễ, vì mỗi nước có cách dùng giới từ đặc
biệt; vậy ta phải rất chú ý đến nó ngay từ lúc mới học môn ngoại ngữ đó nói chung và
tiếng Anh nói riêng. Trong tiếng Anh, người ta không thể đặt ra các quy luật về các
phép dùng giới từ mang tính cố định cho mỗi giới từ đó - cùng một giới từ, khi đi với từ
loại khác nhau thì tạo ra nghĩa khác nhau. Vậy chúng ta nên học thuộc mỗi khi gặp phải
và học ngay từ lúc ban đầu.
Vị trí của giới từ trong tiếng anh
Sau TO BE, trước danh
từ:

+ THE BOOK IS ON THE TABLE. = Quyển
sách ở trên bàn.
+ I WILL STUDY IN AUSTRALIA FOR 2
YEARS. = Tôi sẽ học ở Úc trong 2 năm.

+ I LIVE IN HO CHI MINH CITY = Tôi sống
ở thành phố Hồ Chí Minh.
Sau động từ: Có thể liền +TAKE OFF YOUR HAT! Cởi nón của bạn
sau động từ, có thể bị 1 ra!
từ khác chen giữa động + I HAVE AN AIR-CONDITIONER, BUT I
từ và giới từ.
ONLY TURN IT ON IN SUMMER. = Tôi có
máy lạnh, nhưng tôi chỉ bật nó lên vào mùa
hè.

Sau tính từ:

+ I'M NOT WORRIED ABOUT LIVING IN A
FOREIGN COUNTRY. = Tôi không lo lắng
về việc sốngở nước ngoài.
+ HE IS NOT ANGRY WITH YOU. = Anh ấy
không giận bạn.

Một số sai lầm thường gặp khi sử dụng giới từ trong tiếng anh
1)Suy luận từ cách dùng
đã gặp trước đó :

Ví dụ :
Trước đó ta gặp : worry about : lo lắng về
Lần sau gặp chữ : disscuss _____ ( thảo

luận về ) thế là ta suy ra từ câu trên mà
điền about vào, thế là sai.
2)Không nhận ra là giới
từ thay đổi vì thấy cùng
một danh từ:

Ví dụ:
Trước đó ta gặp : in the morning
Thế là khi gặp : ___ a cold winter morning,
thấy morning nên chọn ngay in => sai
( đúng ra phải dùng on )

Tiếng Việt nói: lịch sự với ai nên khi gặp :
3)Bị tiếng Việt ảnh hưởng
polite (lịch sự ) liền dùng ngay with ( với )
:
=> sai ( đúng ra phải dùng to )
Hình thức của giới từ trong tiếng anh - học tiếng anh
1)Giới từ đơn ( simple
prepositions ):

Là giới từ có một chữ : in, at, on, for, from,...
Định nghĩa về giới từ: Giới từ là từ loại chỉ sự liên quan giữa các từ loại trong
cụm từ, trong câu. Những từ thường đi sau giới từ là tân ngữ (Object), Verb +
ing, Cụm danh từ ... Ví dụ:
I went into the room.
I was sitting in the room at that time.
Ta thấy rõ, ở ví dụ a., "the room" là tân ngữ của giới từ "into". Ở ví dụ b., "the room" là
tân ngữ của giới từ "in".
Chú ý: Các bạn phải luôn phân biệt trạng từ và giới từ, vì thường khi một từ có hai chức
năng đó (vừa là trạng từ và giới từ). Điều khác nhau cơ bản là Trạng từ thì không có
tân ngữ theo sau.
Cách sử dụng giới từ trong tiếng Anh:
Có thể nói việc dùng các giới từ không phải dễ, vì mỗi nước có cách dùng giới từ đặc
biệt; vậy ta phải rất chú ý đến nó ngay từ lúc mới học môn ngoại ngữ đó nói chung và
tiếng Anh nói riêng. Trong tiếng Anh, người ta không thể đặt ra các quy luật về các
phép dùng giới từ mang tính cố định cho mỗi giới từ đó - cùng một giới từ, khi đi với từ
loại khác nhau thì tạo ra nghĩa khác nhau. Vậy chúng ta nên học thuộc mỗi khi gặp phải
và học ngay từ lúc ban đầu.
Vị trí của giới từ trong tiếng anh
Sau TO BE, trước danh
từ:
+ THE BOOK IS ON THE TABLE. = Quyển
sách ở trên bàn.
+ I WILL STUDY IN AUSTRALIA FOR 2
YEARS. = Tôi sẽ học ở Úc trong 2 năm.
Sau động từ: Có thể liền
sau động từ, có thể bị 1
từ khác chen giữa động
từ và giới từ.
+ I LIVE IN HO CHI MINH CITY = Tôi sống
ở thành phố Hồ Chí Minh.
+TAKE OFF YOUR HAT! Cởi nón của bạn
ra!
+ I HAVE AN AIR-CONDITIONER, BUT I
ONLY TURN IT ON IN SUMMER. = Tôi có
máy lạnh, nhưng tôi chỉ bật nó lên vào mùa
hè.
Sau tính từ:
+ I'M NOT WORRIED ABOUT LIVING IN A
FOREIGN COUNTRY. = Tôi không lo lắng
về việc sốngở nước ngoài.
+ HE IS NOT ANGRY WITH YOU. = Anh ấy
không giận bạn.
Một số sai lầm thường gặp khi sử dụng giới từ trong tiếng anh
1)Suy luận từ cách dùng
đã gặp trước đó :
Ví dụ :
Trước đó ta gặp : worry about : lo lắng về
Lần sau gặp chữ : disscuss _____ ( thảo
Ngữ pháp tiếng Anh hay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngữ pháp tiếng Anh hay - Người đăng: Tâm Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Ngữ pháp tiếng Anh hay 9 10 83