Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên tắc học Tiếng Anh

Được đăng lên bởi chimaishomiee
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 204 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sau đây là 1 số nguyên tắc cho các bạn học tiếng anh:
Nguyên tắc số 1: Luôn học và xem lại các nhóm từ, các cấu trúc câu, không phải
các từ riêng biệt.
 Khi bạn tìm thấy bất cứ một từ mới nào, hãy viết cái câu có từ đó ở trong.
Khi bạn ôn bài, luôn luôn ôn cả nhóm từ, cả câu, đừng ôn từ riêng biệt.
 Hãy sưu tập các nhóm từ.
 Tiếng Anh nói và ngữ pháp của bạn sẽ tốt lên nhanh gấp 4-5 lần. Bao giờ
cũng nên viết cả một câu trọn vẹn.
 Luôn luôn học đủ câu.
 Hãy làm một cuốn vở sưu tập nhóm từ, cả câu.
 Sưu tầm và ôn lại các nhóm từ, các câu thường xuyên. Không bao giờ chỉ
viết các từ riêng biệt, bao giờ cũng viết đủ nhóm từ và câu. Luôn luôn ôn
lại các nhóm từ và câu.
Nguyên tắc thứ 2: Không học ngữ pháp
 Hãy dừng ngay lại việc học ngữ pháp. Các nguyên tắc ngữ pháp dạy bạn
phải NGHĨ VỀ TIẾNG ANH, nhưng bạn muốn nói Tiếng Anh một cách tự
nhiên - không phải NGHĨ. ==> Các bài viết về ngữ pháp tiếng anh
 Với hệ thống này, bạn có thể học Tiếng Anh mà không cần học ngữ
pháp. Tiếng Anh nói của bạn sẽ tiến bộ rất nhanh. Bạn sẽ thành công.
Bạn nói tiếng Anh một cách TỰ NHIÊN.
 Vì thế Nguyên tắc thứ 2 là: Không học ngữ pháp.
Nguyên tắc thứ 3: Nguyên tắc quan trọng nhất - Nghe trước.
 Nghe, nghe, nghe. Bạn cần phải nghe một thứ tiếng Anh có thể hiểu
được. Bạn phải nghe tiếng Anh hàng ngày. Đừng đọc sách giáo khoa.
Hãy nghe tiếng Anh. Điều này thật đơn giản. Đây là chìa khóa đến thành
công trong học Tiếng Anh của bạn, Bắt đầu Nghe hàng ngày.
 Học với Tai của bạn, Không phải Mắt của bạn.
 Tại hầu hết các trường, bạn học tiếng Anh với Mắt của bạn. Bạn đọc sách
giáo khoa. Bạn học các nguyên tắc ngữ pháp..
 Nhưng bây giờ bạn phải học tiếng Anh với Tai của bạn, không phải Mắt
của bạn. Bạn nên nghe 1-3 tiếng mỗi ngày. Dành hầu hết thời gian của
bạn để Nghe – đó là chìa khóa cho việc nói tốt tiếng Anh. ==> Nguyên tắc
khi luyện nghe tiếng anh
Nguyên tắc thứ 4: Học chậm, học sâu là tốt nhất.
 Bí mật của việc nói một cách dễ dàng là học từ, nhóm từ và câu một cách
chuyên sâu nhất. Để hiểu một định nghĩa, khái niệm là không đủ. Để nhớ
cho các bài kiểm tra cũng là không đủ. Bạn phải đưa các từ ấy vào sâu
trong trí não của bạn. Để nói tiếng Anh một cách dễ dàng, bạn phải ôn đi
ôn lại các bài học rất nhiều lần.
 Học chuyên sâu thế nào? Rất dễ - chỉ cần nhắc lại ôn lại các bài học hay
nghe thành nhiều lần. Ví dụ, nếu bạn có những cuốn sách nghe (Đĩa

chuyện), hãy lắng nghe chương Một 30 lần trước khi nghe Chương Hai.
Bạn có thể nghe Chương Một 3 lần mỗi ngày, trong vòng ...
Sau đây là 1 số nguyên tắc cho các bạn học tiếng anh:
Nguyên tắc số 1: Luôn học và xem lại các nhóm từ, các cấu trúc câu, không phải
các từ riêng biệt.
Khi bạn tìm thấy bất cứ một từ mới nào, hãy viết cái câu có từ đó ở trong.
Khi bạn ôn bài, luôn luôn ôn cả nhóm từ, cả câu, đừng ôn từ riêng biệt.
Hãy sưu tập các nhóm từ.
Tiếng Anh nói và ngữ pháp của bạn sẽ tốt lên nhanh gấp 4-5 lần. Bao giờ
cũng nên viết cả một câu trọn vẹn.
Luôn luôn học đủ câu.
Hãy làm một cuốn vở sưu tập nhóm từ, cả câu.
Sưu tầm và ôn lại các nhóm từ, các câu thường xuyên. Không bao giờ chỉ
viết các từ riêng biệt, bao giờ cũng viết đủ nhóm từ và câu. Luôn luôn ôn
lại các nhóm từ và câu.
Nguyên tắc thứ 2: Không học ngữ pháp
Hãy dừng ngay lại việc học ngữ pháp. Các nguyên tắc ngữ pháp dạy bạn
phải NGHĨ VỀ TIẾNG ANH, nhưng bạn muốn nói Tiếng Anh một cách tự
nhiên - không phải NGHĨ. ==> Các bài viết về ngữ pháp tiếng anh
Với hệ thống này, bạn có thể học Tiếng Anh mà không cần học ngữ
pháp. Tiếng Anh nói của bạn sẽ tiến bộ rất nhanh. Bạn sẽ thành công.
Bạn nói tiếng Anh một cách TỰ NHIÊN.
Vì thế Nguyên tắc thứ 2 là: Không học ngữ pháp.
Nguyên tắc thứ 3: Nguyên tắc quan trọng nhất - Nghe trước.
Nghe, nghe, nghe. Bạn cần phải nghe một thứ tiếng Anh có thể hiểu
được. Bạn phải nghe tiếng Anh hàng ngày. Đừng đọc sách giáo khoa.
Hãy nghe tiếng Anh. Điều này thật đơn giản. Đây là chìa khóa đến thành
công trong học Tiếng Anh của bạn, Bắt đầu Nghe hàng ngày.
Học với Tai của bạn, Không phải Mắt của bạn.
Tại hầu hết các trường, bạn học tiếng Anh với Mắt của bạn. Bạn đọc sách
giáo khoa. Bạn học các nguyên tắc ngữ pháp..
Nhưng bây giờ bạn phải học tiếng Anh với Tai của bạn, không phải Mắt
của bạn. Bạn nên nghe 1-3 tiếng mỗi ngày. Dành hầu hết thời gian của
bạn để Nghe – đó là chìa khóa cho việc nói tốt tiếng Anh. ==> Nguyên tắc
khi luyện nghe tiếng anh
Nguyên tắc thứ 4: Học chậm, học sâu là tốt nhất.
Bí mật của việc nói một cách dễ dàng là học từ, nhóm từ và câu một cách
chuyên sâu nhất. Để hiểu một định nghĩa, khái niệm là không đủ. Để nhớ
cho các bài kiểm tra cũng là không đủ. Bạn phải đưa các từ ấy vào sâu
trong trí não của bạn. Để nói tiếng Anh một cách dễ dàng, bạn phải ôn đi
ôn lại các bài học rất nhiều lần.
Học chuyên sâu thế nào? Rất dễ - chỉ cần nhắc lại ôn lại các bài học hay
nghe thành nhiều lần. Ví dụ, nếu bạn có những cuốn sách nghe (Đĩa
Nguyên tắc học Tiếng Anh - Trang 2
Nguyên tắc học Tiếng Anh - Người đăng: chimaishomiee
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Nguyên tắc học Tiếng Anh 9 10 655