Ktl-icon-tai-lieu

Nhật Bản NHK WORLD 2

Được đăng lên bởi Võ Trí Tuấn
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 216 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Để

Đểtải
tảiâm
âmthanh
thanhmiễn
miễnphí,
phí,truy
truycập
cậptrang
trangweb
webNHK
NHKWORLD
WORLD

‫ق‬ऱैऋऩ਀‫ك‬

ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ BÀI 2


ҩҩҩҩҩҩҩҩҩ

ESU NE


DESU

TAI

ऩ॒

ऒोम୦
32 दघऊ
KORE
33

ҩҩҩҩҩҩҩҩ

WA

NAN

DESU

34

 ॔থॼ
औऎैऔ॒‫؛‬मः‫ؚ‬नअझ‫؛‬
ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
35
 Anna
SAKURA-SAN. HAI, DÔZO.

Chị Sakura ơi.
Xin tặng chị.

ऩ॒
 औऎै
ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
ऒोम୦दघऊ‫ ؛‬36

Đây là cái gì?

 Sakura
KORE WA NAN37DESU KA.
ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
ा ृऑ
 ॔থॼ
जोमॱॖभउଅਓदघ‫؛‬
ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
38
 Anna
SORE WA TAI NO OMIYAGE

ASU


KA

KA

ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩDESU.

Đấy là món quà lưu niệm của
Thái Lan.

39

 औऎै
ँॉऋधअओकःऽघ‫؛‬
ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
40
 Sakura
ARIGATÔ GOZAIMASU.
TARI SHIMASHITA
ҩҩनअःञखऽखथ‫؛‬41
 ॔থॼ

Xin cảm ơn chị.

EN

Không có gì ạ.

 Anna
DÔITASHIMASHITE.
ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
42


ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ


43

Mẫu ngữ pháp

ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
44


625(

DEKITE,


45
ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
⋇  .25(:$1$1'(68.$  (Đây là cái gì?)

A

.25(

卲 .$ là trợ từ. Nếu thêm .$ vào cuối câu và lên giọng khi nói


ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ

46thì được câu nghi vấnVí dụ: 625(:$1$1'(68.$ (Đấy là cái gì?)

ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ

47


O NOMIMASU

ҩҩҩҩҩ

48

ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ

49

⋈

 Danhtừ A 12 Danhtừ BKOTO GA
 DEKITE

卲 12 là trợ từ nối hai danh từ. Trong
50tiếng Nhật, từ bổ nghĩa cho danh từ được đặt trước danh từ.

ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
Ví dụ: 72.<21220,<$*(‫ق‬món quà lưu niệm của Tokyo‫ك‬


ҩҩҩҩҩҩҩҩ

51


ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ

52

UME DESU
     Từ tượng thanh và tượng hìnhҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ


53


ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ

54

687$687$
ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ

56
Tại nơi mua
 sắm và quán ăn

 

Các dịp đặc biệt


12521252

Văn hóa Nhật Bản

Từ miêu tả việc bước đi vội vã


Bản quyền thuộc về NHK WORLD © phát hành 04/2015

Từ miêu tả việc đi quá chậm

- -56
6 --

-6-

...
Để ti âm thanh min phí, truy cp trang web NHK WORLD
- 6 -
Mu ng pháp
BÀI 2 ऒोम୦
ऩ॒
दघऊ
KORE WA NAN DESU KA
.25(:$1$1'(68.$(Đây là cái gì?)
.$ là tr t. Nếu thêm .$ vào cui câu và lên ging khi nói
thì được câu nghi vn
Ví d: 625(:$1$1'(68.$
(Đấy là cái gì?)
Danht A 12 Danht B
A
A
12 là tr t ni hai danh t. Trong tiếng Nht, t b nghĩa cho danh t được đặt trước danh t.
Ví d: 72.<21220,<$*(قmón quà lưu nim ca Tokyoك
T tượng thanh và tượng hình

T miêu t vic bước đi vi
T miêu t vic đi quá chm
॔থॼ
Anna
औऎैऔ॒؛मःؚनअझ؛
SAKURA-SAN. HAI, DÔZO.
Ch Sakura ơi.
Xin tng ch.
औऎै
Sakura
ऒोम୦
ऩ॒
दघऊ؛
KORE WA NAN DESU KA.
Đây là cái gì?
॔থॼ
Anna
जोमॱॖभउଅ
ाृऑ
दघ؛
SORE WA TAI NO OMIYAGE
DESU.
Đấy là món quà lưu nim ca
Thái Lan.
औऎै
Sakura
ँॉऋधअओकःऽघ؛
ARIGATÔ GOZAIMASU.
Xin cm ơn ch.
॔থॼ
Anna
नअःञखऽखथ؛
DÔITASHIMASHITE.
Không có gì .
687$687$
12521252
.25(
625(
-
6
-
www.nhk.or.jp/lesson/vietnamese/
- 3 -
Bn quyn thuc v NHK WORLD © phát hành 04/2015
28
SHIZUOKA E YÔKOSO ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
32
29
CHIKAKU DE MIRU TO, ÔKII DESU NE ҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
33
30
MÔ SUKOSHI SHASHIN O TORITAI DESU ҩҩҩҩҩҩҩҩ
34
31
MÔ HACHIJÛNI SAI DESU YO ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
35
32
FUTON NO HÔ GA SUKI DESU ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
36
33
ANNA-SAN NI AGEMASU ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
37
34
YAWARAKAKUTE OISHII DESU ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
38
35
KUREJITTO KÂDO WA TSUKAEMASU KA ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
39
36
BENKYÔ SHINAKEREBA NARIMASEN ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
40
37
FUJISAN O MITARI, OSUSHI O TABETARI SHIMASHITA ҩҩ
41
38
KASHIKOMARIMASHITA ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
42
39
KAZE DA TO OMOIMASU ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
43
40
ATAMA GA ZUKIZUKI SHIMASU ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
44
41
GAKUEN-SAI NI IKU KOTO GA DEKITE,
TANOSHIKATTA DESU ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
45
42
DORE GA ICHIBAN OISHII KANA ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
46
43
DÔSHITE DESHÔ KA ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
47
44
WAGASHI O TABETE KARA, MACCHA O NOMIMASU ҩҩҩҩҩ
48
45
OTANJÔBI OMEDETÔ ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
49
46
KIKOKUSURU MAE NI, YUKI O MIRU KOTO GA DEKITE
SHIAWASE DESU ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
50
47
NIHONGO-KYÔSHI NI NARU NO GA YUME DESU ҩҩҩҩҩҩҩҩ
51
48
IROIRO OSEWA NI NARIMASHITA ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
52
[Ph
lc] Tính t /T để đếm ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
ҩҩҩҩ
Động tҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
ҩҩҩҩ
Bng ch cái tiếng Nht ҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩҩ
ҩҩҩҩ
53
54
56
Ti trường đại hc
Ti nơi mua sm và quán ăn
Văn hóa Nht Bn
Du lch và đi chơi
Gii quyết s c
Các dp đặc bit
Để ti âm thanh min phí, truy cp trang web NHK WORLD
- 56 -
قऱैऋऩ਀ك
Nhật Bản NHK WORLD 2 - Người đăng: Võ Trí Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Nhật Bản NHK WORLD 2 9 10 758