Ktl-icon-tai-lieu

Nhật ký IELTS

Được đăng lên bởi Bùi Văn Tiến
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 693 lần   |   Lượt tải: 0 lần
IELTS Duc Thang Bui

ielts.ducthangbui@gmail.com

Xin giới thiệu một chút là mình tên là Kim Anh, là học sinh của thầy Duc
Thang Bui. Mình thi IELTS cũng khoảng 7,8 tháng rồi, kết quả thì không quá
cao, nhưng mình cũng rất tự hào vì đó là thành tích mà mình đã cố gắng rất
nhiều, nỗ lực rất nhiều để đạt được. Mình thi Overall là 6.5, điểm Listening là
7.5, Reading 5.5, Writing 6.5 và Speaking là 6.0.
Và hơn hết là mình đã làm được như lời thầy mình thường “ra rả” suốt ngày
như là Slogan mà thầy thấy tự hào là “fuck the IELTS or be raped”, mình
chính thức đã “F**K” được nó. Hihi. Hiện mình đi du học rồi, đang nghỉ nên
thầy bảo mình tổng hợp lại quá trình học của mình.
Mình bắt đầu từ con số là 5.0, với 5.5 Listening, 5.0 Reading, còn 2 kĩ năng
còn lại thì vô cùng thê thảm 4.5. Trước đó mình đi học ở một số chỗ ở Hà Nội,
nhưng mà cảm thấy không tiếp thu được. Sau đấy thì mình xin vào lớp Chồi
của thầy.
Mình đánh bạo xin thầy cho vào lớp Chồi (ai ngờ được, hihi, thầy mình lắm lúc
cũng quan liêu lắm, vì nhận “của đút lót” là sầu riêng). Nói thực là học lớp
Chồi này làm mình như muốn nổ đầu ra vậy, nhiều lúc khó theo lắm. Nhiều lúc
muốn buông, vì lớp nhiều bạn học tốt hơn. Mình cảm thấy đuối vì 2 kĩ năng
viết và nói của mình yếu hơn so với các bạn, trong khi lớp học tập trung vào 2
kĩ năng này nhiều. Các bạn có học ở đâu thì cũng cứ học từ từ, đừng gấp như
mình ngày trước nhé. Nhưng thực sự mình rất cảm ơn thầy vì động viên mình
cực nhiều trong quá trình học này.
Nói chung, mình chỉ xin phép ghi xuống đây vài điều mà mình gọi là Nhật ký
IELTS của mình để mình đi từ 5.0 lên 6.5.
Trước hết, mình nói chuyện với thầy ở đầu khoá, hỏi thầy về việc định hướng
mình phải học gì, phải làm gì. Thầy khuyên mình nên tập trung vào Listening,
vì điểm này mình có khả năng bứt phá nhất, từ đó kéo các điểm kia lên thôi.
Mình khó có khả năng lấy 6.5/7 ở Speaking và Writing. Nên phải biết tập trung
vào kĩ năng nào mà mình mạnh nhất, đó chính là Listening. Theo mình, bạn
đang học thầy cô nào thì cũng nên hỏi họ để biết được định hướng học tập tốt
nhất cho mình, đừng như là “kẻ lạc giữa đại dương” nhé.
Từ đó mình xác định dành nhiều thời gian cho Listening nhất trong ngày.
Nhưng mà gần như 2,3 tuần sau đó, mình nghe rất nhiều bài nghe trong bộ
Cam như thầy bảo với các bạn trong cùng lớp Chồi, thế mà làm bài thì điểm
vẫn cứ thấp như trước. Sau đó thì thầy dựa vào thói quen của mình để giúp
mình lên lịch học các kĩ năng thế nào, và sắp xếp theo thời gian biểu.
Mình rút ra là: ai cũng c...
IELTS Duc Thang Bui ielts.ducthangbui@gmail.com
1 Fuck the IELTS or be raped!!!
Xin gii thiu mt chút là mình tên là Kim Anh, là hc sinh ca thy Duc
Thang Bui. Mình thi IELTS cũng khoảng 7,8 tháng ri, kết qu thì không quá
cao, nhưng mình cũng rất t hào vì đó là thành tích mình đã cố gng rt
nhiu, n lc rt nhiều để đạt được. Mình thi Overall là 6.5, đim Listening là
7.5, Reading 5.5, Writing 6.5 và Speaking là 6.0.
Và hơn hết là mình đã làm được như lời thy mình thường “ra rả” sut ngày
như là Slogan mà thầy thy t hào là “fuck the IELTS or be raped”, mình
chính thc đã “F**K” đưc nó. Hihi. Hin mình đi du học rồi, đang nghỉ nên
thy bo mình tng hp li quá trình hc ca mình.
Mình bắt đầu t con s là 5.0, với 5.5 Listening, 5.0 Reading, còn 2 kĩ năng
còn li thì vô cùng thê thm 4.5. Trưc đó mình đi hc mt s ch Hà Ni,
nhưng mà cảm thy không tiếp thu được. Sau đấy thì mình xin vào lp Chi
ca thy.
Mình đánh bạo xin thy cho vào lp Chi (ai ng được, hihi, thy nh lm lúc
cũng quan liêu lm, vì nhận “ca đút lót” là sầu riêng). Nói thc là hc lp
Chi này làm mình như muốn n đầu ra vy, nhiu lúc khó theo lm. Nhiu lúc
mun buông, vì lp nhiu bn hc tốt hơn. Mình cm thấy đuối vì 2 kĩ năng
viết và nói ca mình yếu hơn so với các bn, trong khi lp hc tp trung vào 2
kĩ năng này nhiều. Các bn có hc đâu thì cũng cứ hc t từ, đừng gấp như
mình ngày trước nhé. Nhưng thực s mình rt cảm ơn thầy vì động viên mình
cc nhiu trong quá trình hc này.
Nói chung, mình ch xin phép ghi xung đây vài điều mà mình gi là Nht ký
IELTS ca mình để mình đi t 5.0 lên 6.5.
Trưc hết, mình nói chuyn vi thy đầu khoá, hi thy v việc định hướng
mình phi hc gì, phi làm gì. Thy khuyên mình nên tp trung vào Listening,
vì điểm này mình có kh năng bứt phá nht, t đó kéo các điểm kia lên thôi.
Mình khó có kh năng lấy 6.5/7 Speaking và Writing. Nên phi biết tp trung
vào kĩ năng nào mà mình mnh nhất, đó chính là Listening. Theo mình, bn
đang học thy cô nào thì cũng nên hỏi h để biết được định hướng hc tp tt
nht cho mình, đừng như là “kẻ lc gia đại dương” nhé.
T đó mình xác định dành nhiu thi gian cho Listening nht trong ngày.
Nhưng mà gần như 2,3 tuần sau đó, mình nghe rt nhiu bài nghe trong b
Cam như thầy bo vi các bn trong cùng lp Chi, thế mà làm bài thì điểm
vn c thấp như trước. Sau đó thì thầy da vào thói quen ca mình để giúp
mình lên lch học các kĩ năng thế nào, và sp xếp theo thi gian biu.
Mình rút ra là: ai cũng có thể ly được đim 6.5/7 vi bt k thi gian biu ra
sao, nhưng mà cái các bạn cn là n lc, kiên trì và phương pháp. Và xác định
không th ly điểm thế trong 3 tháng như người khác, khi mà bn ch hc 1
ngày 30 phút, còn Mình mt ngày hc 4 gi mt ngày. Hãy tnh táo nhé.
Nhật ký IELTS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhật ký IELTS - Người đăng: Bùi Văn Tiến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Nhật ký IELTS 9 10 31