Ktl-icon-tai-lieu

Những câu nói tiếng anh hay được dùng trong giao tiếp hàng ngày.

Được đăng lên bởi Thuyết Quang Lê
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 712 lần   |   Lượt tải: 1 lần
* Có chuyện gì vậy? ----> What"s up?
* Dạo này ra sao rồi? ----> How"s it going?
* Dạo này đang làm gì? ----> What have you been doing?
* Không có gì mới cả ----> Nothing much
* Bạn đang lo lắng gì vậy? ----> What"s on your mind?
* Tôi chỉ nghĩ linh tinh thôi ----> I was just thinking
* Tôi chỉ đãng trí đôi chút thôi ----> I was just daydreaming
* Không phải là chuyện của bạn ----> It"s none of your business
* Vậy hã? ----> Is that so?
* Làm thế nào vậy? ----> How come?
* Chắc chắn rồi! ----> Absolutely!
* Quá đúng! ----> Definitely!
* Dĩ nhiên! ----> Of course!
* Chắc chắn mà ----> You better believe it!
* Tôi đoán vậy ----> I guess so
* Làm sao mà biết được ----> There"s no way to know.
* Tôi không thể nói chắc ---> I can"t say for sure ( I don"t know)
* Chuyện này khó tin quá! ----> This is too good to be true!
* Thôi đi (đừng đùa nữa) ----> No way! ( Stop joking!)
* Tôi hiểu rồi ----> I got it
* Quá đúng! ----> Right on! (Great!)
* Tôi thành công rồi! ----> I did it!
* Có rảnh không? ----> Got a minute?
* Đến khi nào? ----> "Til when?
* Vào khoảng thời gian nào? ----> About when?
* Sẽ không mất nhiều thời gian đâu ----> I won"t take but a minute
* Hãy nói lớn lên ----> Speak up
* Có thấy Melissa không? ----> Seen Melissa?
* Thế là ta lại gặp nhau phải không? ----> So we"ve met again, eh?
* Đến đây ----> Come here
* Ghé chơi ----> Come over
* Đừng đi vội ----> Don"t go yet
* Xin nhường đi trước. Tôi xin đi sau ----> Please go first. After you
* Cám ơn đã nhường đường ----> Thanks for letting me go first
* Thật là nhẹ nhõm ----> What a relief
* What the hell are you doing? ----> Anh đang làm cái quái gì thế kia?
* Bạn đúng là cứu tinh.Tôi biết mình có thể trông cậy vào bạn mà ----> You"re a life saver. I
know I can count on you.
* Đừng có giả vờ khờ khạo! ----> Get your head out of your ass!
* Xạo quá! ----> That"s a lie!
* Làm theo lời tôi ----> Do as I say
* Đủ rồi đó! ----> This is the limit!

* Hãy giải thích cho tôi tại sao ----> Explain to me why
* Ask for it! ----> Tự mình làm thì tự mình chịu đi!
* ... In the nick of time: ----> ... thật là đúng lúc
* No litter ----> Cấm vất rác
* Go for it! ----> Cứ liều thử đi
* Yours! As if you didn"t know ----> của you chứ ai, cứ giả bộ không biết.
* What a jerk! ----> thật là đáng ghét
* No business is a success from the beginning ----> vạn sự khởi đầu nan
* What? How dare you say such a thing to me ----> Cái gì, ...mài dám nói thế với tau à
* How cute! ----> Ngộ ngĩnh, dễ thương quá!
* None of your busines...
* Có chuyn gì vy? ----> What"s up?
* Dạo này ra sao rồi? ----> How"s it going?
* Dạo này đang làm gì? ----> What have you been doing?
* Không có gì mới cả ----> Nothing much
* Bạn đang lo lắng gì vậy? ----> What"s on your mind?
* Tôi chỉ nghĩ linh tinh thôi ----> I was just thinking
* Tôi chỉ đãng trí đôi chút thôi ----> I was just daydreaming
* Không phải là chuyện của bạn ----> It"s none of your business
* Vậy hã? ----> Is that so?
* Làm thế nào vậy? ----> How come?
* Chắc chắn rồi! ----> Absolutely!
* Quá đúng! ----> Definitely!
* Dĩ nhiên! ----> Of course!
* Chắc chắn mà ----> You better believe it!
* Tôi đoán vậy ----> I guess so
* Làm sao mà biết được ----> There"s no way to know.
* Tôi không thể nói chắc ---> I can"t say for sure ( I don"t know)
* Chuyện này khó tin quá! ----> This is too good to be true!
* Thôi đi (đừng đùa nữa) ----> No way! ( Stop joking!)
* Tôi hiểu rồi ----> I got it
* Quá đúng! ----> Right on! (Great!)
* Tôi thành công rồi! ----> I did it!
* Có rảnh không? ----> Got a minute?
* Đến khi nào? ----> "Til when?
* Vào khoảng thời gian nào? ----> About when?
* Sẽ không mất nhiều thời gian đâu ----> I won"t take but a minute
* Hãy nói lớn lên ----> Speak up
* Có thấy Melissa không? ----> Seen Melissa?
* Thế là ta lại gặp nhau phải không? ----> So we"ve met again, eh?
* Đến đây ----> Come here
* Ghé chơi ----> Come over
* Đừng đi vội ----> Don"t go yet
* Xin nhường đi trước. Tôi xin đi sau ----> Please go first. After you
* Cám ơn đã nhường đường ----> Thanks for letting me go first
* Thật là nhẹ nhõm ----> What a relief
* What the hell are you doing? ----> Anh đang làm cái quái gì thế kia?
* Bạn đúng là cứu tinh.Tôi biết mình có thể trông cậy vào bạn mà ----> You"re a life saver. I
know I can count on you.
* Đừng có giả vờ khờ khạo! ----> Get your head out of your ass!
* Xạo quá! ----> That"s a lie!
* Làm theo lời tôi ----> Do as I say
* Đủ rồi đó! ----> This is the limit!
Những câu nói tiếng anh hay được dùng trong giao tiếp hàng ngày. - Trang 2
Những câu nói tiếng anh hay được dùng trong giao tiếp hàng ngày. - Người đăng: Thuyết Quang Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Những câu nói tiếng anh hay được dùng trong giao tiếp hàng ngày. 9 10 933