Ktl-icon-tai-lieu

Những câu nói tiếng Nga

Được đăng lên bởi Huy Hoàng Hoàng
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 382 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Жизнь!
1> Неважно, где ты есть, в Москве или в Париже, в моем сердце всегда было, есть и будет твое
имя.(không quan trọng em ở đâu ,Moscow hay Paris .tên em đã đang và sẽ luôn luôn trong tim anh)
2> Никогда не критикуй поступки другого человека если не знаешь, почему он их совершил.
Возможно, при тех же обстоятельствах ты поступил бы так же.(đừng bao giờ phê phán hành động
của người khác nếu bạn không biết vì sao họ thực hiện chúng.Có thể trong hoàn cảnh tương tự như vậy
bạn cũng sẽ hành động như thế thôi.
3> Женщина слабее всего, когда любит, и сильнее всего, когда любима :người phụ nữ yếu đuối hơn
tất cả khi yêu và mạnh hơn tất cả khi được yêu)
4> Если мы обвиняем Бога за каждую слезу, почему мы не благодарим Его за каждую улыбку(Nếu
chúng ta buộc tội chúa trời vì mỗi giọt nước mắt ,tại sao không cám ơn Ngài vì mỗi nụ cười)
5> Не теряйте лучшие моменты в вашей жизни только потому, что вы не уверены.(Đừng đánh mất
những khoảnh khắc quý giá nhất trong cuộc sống của bạn chỉ vì bạn không chắc chắn)
6.Иногда ты должен побежать, чтобы увидеть, кто побежит за тобой. Иногда ты должен говорить
мягче, чтобы увидеть, кто на самом деле прислушивается к тебе. Иногда ты должен сделать шаг
назад, чтобы увидеть, кто ещё стоит на твоей стороне. Иногда ты должен делать неправильные
решения, чтобы посмотреть, кто с тобой, когда всё рушится.
Dịch :đôi khi bạn cần phải bỏ chạy để thấy ai sẽ chạy theo sau bạn.Đôi khi bạn phải nói nhỏ hơn để thấy
ai đang thực sự lắng nghe bạn.Đôi khi bạn cần ngoảng lại để biết ai vẫn đang đứng cùng bạn.Đôi khi
bạn cần làm những quyết định dại dột để thấy ai sẽ cùng với bạn khi mọi thứ đều sụp đổ.
7.Кто не отвечает гневом на гнев, спасает обоих — и себя, и другого... Ai không đáp lại sự tức giận
bằng sự tức giân,thì sẽ cứu được cả hai người,bản thân mình và người khác
8. В поиске смысла жизни не забывайте просто жить.(Đơn giản hãy sống và đừng bỏ quên việc tìm
kiếm ý nghĩa của cuộc sống )
9. Расстояние - не проблема, а вот непонимание - это настоящая преграда между двумя любящими
сердцами(khoảng cách- đó không phải là vấn đề,mà sự không thấu hiểu đó mới là rào cản thực sự giữa
hai trái tim yêu nhau
10. Все наши мечты могут исполниться – только если у нас есть мужество следовать им (tất cả giấc
mơ chúng ta đều có thể thực hiện được chỉ khi chúng ta có dũng cảm để theo đuổi chúng )
11. Нужно всегда стремиться к лучшему! (Phải luôn luôn hướng tới thứ tốt đẹp hơn )
12.Не жди, чтобы другие указывали тебе дорогу. Всегда сам ищи свой путь. (đừng chờ đ...
Жизнь!
1> Неважно, где ты есть, в Москве или в Париже, в моем сердце всегда было, есть и будет твое
имя.(không quan trọng em ở đâu ,Moscow hay Paris .tên em đã đang và sẽ luôn luôn trong tim anh)
2> Никогда не критикуй поступки другого человека если не знаешь, почему он их совершил.
Возможно, при тех же обстоятельствах ты поступил бы так же.(đừng bao giờ phê phán hành động
của người khác nếu bạn không biết vì sao họ thực hiện chúng.Có thể trong hoàn cảnh tương tự như vậy
bạn cũng sẽ hành động như thế thôi.
3> Женщина слабее всего, когда любит, и сильнее всего, когда любима :người phụ nữ yếu đuối hơn
tất cả khi yêu và mạnh hơn tất cả khi được yêu)
4> Если мы обвиняем Бога за каждую слезу, почему мы не благодарим Его за каждую улыбку(Nếu
chúng ta buộc tội chúa trời vì mỗi giọt nước mắt ,tại sao không cám ơn Ngài vì mỗi nụ cười)
5> Не теряйте лучшие моменты в вашей жизни только потому, что вы не уверены.(Đừng đánh mất
những khoảnh khắc quý giá nhất trong cuộc sống của bạn chỉ vì bạn không chắc chắn)
6.Иногда ты должен побежать, чтобы увидеть, кто побежит за тобой. Иногда ты должен говорить
мягче, чтобы увидеть, кто на самом деле прислушивается к тебе. Иногда ты должен сделать шаг
назад, чтобы увидеть, кто ещё стоит на твоей стороне. Иногда ты должен делать неправильные
решения, чтобы посмотреть, кто с тобой, когда всё рушится.
Dịch :đôi khi bạn cần phải bỏ chạy để thấy ai sẽ chạy theo sau bạn.Đôi khi bạn phải nói nhỏ hơn để thấy
ai đang thực sự lắng nghe bạn.Đôi khi bạn cần ngoảng lại để biết ai vẫn đang đứng cùng bạn.Đôi khi
bạn cần làm những quyết định dại dột để thấy ai sẽ cùng với bạn khi mọi thứ đều sụp đổ.
7.Кто не отвечает гневом на гнев, спасает обоих — и себя, и другого... Ai không đáp lại sự tức giận
bằng sự tức giân,thì sẽ cứu được cả hai người,bản thân mình và người khác
8. В поиске смысла жизни не забывайте просто жить.(Đơn giản hãy sống và đừng bỏ quên việc tìm
kiếm ý nghĩa của cuộc sống )
9. Расстояние - не проблема, а вот непонимание - это настоящая преграда между двумя любящими
сердцами(khoảng cách- đó không phải là vấn đề,mà sự không thấu hiểu đó mới là rào cản thực sự giữa
hai trái tim yêu nhau
10. Все наши мечты могут исполниться – только если у нас есть мужество следовать им (tất cả giấc
mơ chúng ta đều có thể thực hiện được chỉ khi chúng ta có dũng cảm để theo đuổi chúng )
11. Нужно всегда стремиться к лучшему! (Phải luôn luôn hướng tới thứ tốt đẹp hơn )
12.Не жди, чтобы другие указывали тебе дорогу. Всегда сам ищи свой путь. (đừng chờ đợi người
khác chỉ đường cho bạn.Hãy luôn tự tìm đường cho mình một con đường )
13. Если я – часть твоей судьбы, когда-нибудь ты вернешься ко мне. (Nếu tôi là một phần trong số
phận của bạn ,một lúc nào nó bạn sẽ quay về với tôi )
14. Не принимай решения, когда ты сердишься. Не давай обещания, когда ты счастлив.(Đừng quyết
định khi bạn tức giận và đừng hứa khi bạn đang hạnh phúc)
15. Если ты чего-то очень сильно хочешь – ты найдёшь способ, как это получить.(Nếu bạn rất mong
muốn một cái gì đó ,hãy tìm ra cách để có được nó )
16. Умереть за любовь не сложно. Сложно найти любовь, за которую стоит умереть.(Hi sinh vì tình
yêu không hề phức tạp .Phức tạp là tìm được tình yêu xứng đáng để hi sinh )
17. Мне неважно кто и что думает. Если я поставил себе цель - то обязательно ее добьюсь! ( tôi
không quan tâm ai nghĩ cái gì.Nếu tôi đã đạt mục tiêu thì tôi sẽ nhất định sé đạt được nó )
18. Неудача не означает, что Бог вас оставил. Это означает, что у Бога есть лучший путь для вас.
(Không thành công không có nghĩ rằng thượng đế bỏ rời bạn mà Người có con đường khác tốt hơn cho
bạn )
Những câu nói tiếng Nga - Trang 2
Những câu nói tiếng Nga - Người đăng: Huy Hoàng Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Những câu nói tiếng Nga 9 10 253