Ktl-icon-tai-lieu

Những cụm từ có giới từ theo sau

Được đăng lên bởi lovecapuchino10
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 454 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Những cụm từ thường có giới từ đi theo
1.Những cụm từ đi theo giới từ "for"

To be eager for st : say sưa với cái gì
To be famous for st : nổi tiếng vì cái gì
To be fit for sb/st : hợp với ai/cái gì
To be grateful to sb for st : biết ơn ai về cái gì
To be qualified for : có đủ tư cách
To be qualified in st : có năng lực trong việc gì
To be ready for st: sẵn sàng làm việc gì
To be responsible for st : chịu trách nhiệm về cái gì
To be sufficient for st : vừa đủ cái gì
To be sorry for sb : xin lỗi ai
To be thankful for sb : cám ơn ai
To be valid for st : giá trị về cái gì
To be invalid for st : không có giá trị về cái gì
To be sorry for doing st : hối tiếc vì đã làm gì

2. Những từ đi kèm với giới từ "about"

To be sorry about st : lấy làm tiếc ,hối tiếc về cái gì

To be curious about st : tò mò về cái gì
To be doublfut about st : hoài nghi về cái gì
To be enthusiastic about st : hào hứng về cái gì
To be reluctan about st (or to ) st : ngần ngại,hừng hờ với cái gì
To be uneasy about st : không thoải mái
3. Những từ đi kèm với giới từ "on"
To be dependence on st/sb:lệ thuộc vào cái gì /vào ai
To be intent on st : tập trung tư tưởng vào cái gì
To be keen on st : mê cái gì
To be based on st: dựa trên cơ sở gì
To act on st : hành động theo cái gì
To call on sb : ghé vào thăm ai
To call on sb to do st: kêu gọi ai làm gì
To comment on st : bình luận về cái gì
To concentrate on st : tập trung vào việc gì
To congratulate sb on st : chúc mừng ai đó trong dịp gì
To consult sb on st : tham khảo ai đó về vấn đề gì
To count on st : giải thích cái gì, dựa vào cái gì
To decide on st : quyết định về cái gì
To depend on sb/st: lệ thuộc vào ai /vào cái gì

4. get và các giới từ đi kèm

– get about (British English: get around): Di chuyển từ nơi này đến nơi khác/ từ
người này sang người khác
– get above yourself: tự đánh giá mình quá cao
– get across (to somebody)/ get something across (to somebody): thành công trong
việc diễn đạt điều gì, có thể hiểu được
– get ahead (of somebody): tiến bộ, thăng tiến
– get along (thường dùng trong các thì tiếp diễn): rời đi
– get at somebody (thường dùng trong các thì tiếp diễn): chỉ trích ai
– get at somebody/something: với tới, tiếp cận được với ai/ cái gì
– get at something: tìm ra, biết được điều gì
– get away:
+ có 1 kỳ nghỉ (ex: We’re hoping to get away for a few days at Easter.)
+ dùng để nói về điều gì đó bạn không tin/ bất ngờ về điều gì.
– get away (from somebody/ somewhere): rời khỏi, chuồn khỏi (nơi nào đó/ ai đó)
Ex: I won’t be...
Những cụm từ thường có giới từ đi theo
1.Những cụm từ đi theo giới từ "for"
To be eager for st : say sưa với cái gì
To be famous for st : nổi tiếng vì cái gì
To be fit for sb/st : hợp với ai/cái gì
To be grateful to sb for st : biết ơn ai về cái gì
To be qualified for : có đủ tư cách
To be qualified in st : có năng lực trong việc gì
To be ready for st: sẵn sàng làm việc gì
To be responsible for st : chịu trách nhiệm về cái gì
To be sufficient for st : vừa đủ cái gì
To be sorry for sb : xin lỗi ai
To be thankful for sb : cám ơn ai
To be valid for st : giá trị về cái gì
To be invalid for st : không có giá trị về cái gì
To be sorry for doing st : hối tiếc vì đã làm gì
2. Những từ đi kèm với giới từ "about"
To be sorry about st : lấy làm tiếc ,hối tiếc về cái gì
Những cụm từ có giới từ theo sau - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những cụm từ có giới từ theo sau - Người đăng: lovecapuchino10
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Những cụm từ có giới từ theo sau 9 10 983