Ktl-icon-tai-lieu

Những điều cần biết về TOEFL ibt

Được đăng lên bởi Nano Aerospaceline Flat
Số trang: 89 trang   |   Lượt xem: 6948 lần   |   Lượt tải: 17 lần
MỤC LỤC
Lời nói đầu .............................................................................................................. 1
I. Giới thiệu kỳ thi TOEFL dạng mới (TOEFL iBT) ......................................... 2
1. Tổng quan ....................................................................................................... 2
2. Có gì mới trong kỳ thi TOEFL iBT .............................................................. 2
3. Cấu trúc của kỳ thi TOEFL iBT................................................................... 2
4. Dải điểm TOEFL iBT được tính như thế nào ? .......................................... 3
II. Giới thiệu chi tiết về các phần trong TOEFL iBT ......................................... 3
1. Phần đọc .......................................................................................................... 3
a) Hướng dẫn................................................................................................... 3
b) Ví dụ bài đọc 1............................................................................................ 4
c) Ví dụ bài đọc 2 ............................................................................................ 8
d) Ví dụ bài đọc 3.......................................................................................... 13
e) Đáp án ví dụ 3 bài đọc.............................................................................. 18
2. Phần nói......................................................................................................... 21
a) Điều chỉnh Microphone ........................................................................... 21
b) Hướng dẫn ................................................................................................ 21
c) Ví dụ câu hỏi 1 .......................................................................................... 22
d) Ví dụ câu hỏi 2.......................................................................................... 22
e) Ví dụ câu hỏi 3: ......................................................................................... 23
f) Ví dụ câu hỏi 4........................................................................................... 25
g) Ví dụ câu hỏi 5:......................................................................................... 28
h) Ví dụ câu hỏi 6:......................................................................................... 31
3. Phần nghe...............................................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những điều cần biết về TOEFL ibt - Người đăng: Nano Aerospaceline Flat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
89 Vietnamese
Những điều cần biết về TOEFL ibt 9 10 515