Ktl-icon-tai-lieu

Những động từ theo sau là Ving và to V.pdf

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 601 lần   |   Lượt tải: 5 lần
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

NHỮNG ĐỘNG TỪ THEO SAU LÀ V-ING VÀ TO V
Một trong những hiện tượng ngữ pháp thường gặp trong các bài thi tiếng Anh gây
khó dễ cho các thí sinh đó là dạng chia động từ dạng V-ing và to V. Hiện tượng ngữ
pháp này đặc biệt ở chỗ chúng là những quy tắc đặc biệt bắt buộc phải học thuộc
mà không theo quy luật nào cả.

Để giúp các em tháo gỡ những khó khăn trong việc phân biệt hai dạng thức chia động từ
quan trọng này, sau đây VnDoc sẽ chia sẻ một số kiến thức hữu ích dành cho các em tham
khảo.
1. Những động từ theo sau là “to V”
Có 2 trường hợp:
a. [Công thức: S + V + to V]
Afford, appear, ask, bear, begin, choose, decide, expect, forget, hate, hesitate, intend, like,
manage, neglect, prefer, pretend, propose, regret, seem, swear, try, wish, agree, arrange,
attempt, beg, care, consent, determine, fail, happend, help, hope, learn, love, mean, offer,
prepare, promise, refuse, remember, start, trouble, want, would like prefer.
b. [Công thức: S + V + O + to V]
Advise, ask, be, command, encourage, forbid, get, help, intend, leave, mean, oblige,
permit, prefer, recommend, remind, tell, allow, bear, cause, compel, expect, force, hate,
instruct, invite, like, need, order, persuade, press, request, teach, tempt, trouble, warn,
want, wish.
2. Những động từ theo sau là “V-ing”
a. Các động từ chỉ tiến trình

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

 Anticipate: Tham gia
 Avoid: Tránh
 Begin: Bắt đầu
 Complete: Hoàn thành
 Delay: Trì hoãn
 Finish: kết thúc
 Get through: vượt qua
 Give up: Từ bỏ
 Postpone: Trì hoãn
 Quit: Bỏ
 Risk: Nguy hiểm
 Start: Bắt đầu
 Stop: kết thúc
 Try: cố gắng
b. Các động từ chỉ giao tiếp
 Admit: chấp nhận
 Advise: lời khuyên
 Deny: từ chối
 Discuss: thảo luận
 Encourage: khuyến khích
 Mention: đề cập
 Recommend: giới thiệu
 Report: báo cáo
 Suggest: đề nghị
 Urge: thúc giục
c. Các động từ chỉ hành động, thái độ
 Continue: tiếp tục
 Can’t help : ko thể chịu được
 Practice: thực hành
 Involve : bao gồm
 Keep: giữ

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

 Keep on: tiếp tục
d. Các động từ chỉ cảm xúc, cảm giác
 Appreciate: đánh giá cao
 Dislike: ko thích
 Enjoy: thích
 Hate: ghét
 Like: thích
 Love: yêu
 Mind: quan tâm
 Miss: nhớ
 Prefer: thích
 Regret: hối tiếc
 Can’t stand/can’t help/can’t bear: chịu đựng
 Resent: gửi lại
 Resist: chống cự
 Tolerate: cho phép
e. Các động từ chỉ tâm lý
 Anticipate: tham gia
...
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
NHỮNG ĐỘNG TỪ THEO SAU V-ING TO V
Một trong những hiện tượng ngữ pháp thường gặp trong các bài thi tiếng Anh gây
khó dễ cho các thí sinh đó dạng chia động từ dạng V-ing to V. Hiện tượng ngữ
pháp này đặc biệt chỗ chúng những quy tắc đặc biệt bắt buộc phải học thuộc
không theo quy luật nào cả.
Để giúp các em tháo gỡ những khó khăn trong việc phân biệt hai dạng thức chia động từ
quan trọng này, sau đây VnDoc sẽ chia sẻ một số kiến thức hữu ích dành cho các em tham
khảo.
1. Những động từ theo sau “to V”
2 trường hợp:
a. [Công thức: S + V + to V]
Afford, appear, ask, bear, begin, choose, decide, expect, forget, hate, hesitate, intend, like,
manage, neglect, prefer, pretend, propose, regret, seem, swear, try, wish, agree, arrange,
attempt, beg, care, consent, determine, fail, happend, help, hope, learn, love, mean, offer,
prepare, promise, refuse, remember, start, trouble, want, would like prefer.
b. [Công thức: S + V + O + to V]
Advise, ask, be, command, encourage, forbid, get, help, intend, leave, mean, oblige,
permit, prefer, recommend, remind, tell, allow, bear, cause, compel, expect, force, hate,
instruct, invite, like, need, order, persuade, press, request, teach, tempt, trouble, warn,
want, wish.
2. Những động từ theo sau “V-ing”
a. Các động từ chỉ tiến trình
Những động từ theo sau là Ving và to V.pdf - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những động từ theo sau là Ving và to V.pdf - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Những động từ theo sau là Ving và to V.pdf 9 10 40