Ktl-icon-tai-lieu

Những động từ thường dùng trong Tiếng Anh

Được đăng lên bởi Vy Lam
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 354 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NHỮNG ĐỘNG TỪ THƯỜNG DÙNG TRONG TIẾNG ANH
1. Have
2. Do
3. Call
4. Make
5. Go
6. Say
7. Write
8. Think
9. Tell
10. Drink
11. Eat
12. Become
13. Sleep
14. Know
15. Show
16. See
17. Use
18. Like
19. Need
20. Give
21. Work
22. Mean
23. Turn
24. Leave
25. Want
26. Ask
27. Answer
28. Open
29. Close
30. Run
31. Keep
32. Play
33. Stand
34. Change
35.Help
36. Put
37. Meet
38. Look At
39. Listen
40. Live
41. Die
42. Bring
43. Let
44. Try
45. Pay
46. Study
47. Read

: Có.
: Làm.
: Gọi, Gọi Điện.
: Làm, Làm Ra.
: Đi.
: Nói.
: Viết.
: Nghĩ.
: Nói.
: Uống.
: Ăn.
: Trở Thành.
: Ngủ.
: Biết.
: Cho Xem.
: Thấy.
: Sử Dụng.
: Thích.
: Cần.
: Cho.
: Làm Việc.
; Có Nghĩa Là.
: Quẹo, Rẽ
: Rời Khỏi.
; Muốn.
: Hỏi.
: Trả Lời.
: Mở.
: Đóng.
: Chạy.
: Giữ.
: Chơi
: Đứng.
: Thay Đổi.
: Giúp Đỡ.
: Đặt
: Gặp.
: Nhìn.
: Nghe.
:Sống.
: Chết
: Mang Theo.
: Để
: Thử, Cố Gắng
: Trả Tiền.
; Học
: Đọc.

48. Own
: Sở Hữu.
49. Love
: Yêu.
50. Believe
: Tin Tưởng.
51. Speak
: Nói.
52. Drive
: Lái Xe.
53. Understand: Hiểu
54. Talk
: Nói Chuyện
55. Walk
: Đi Bộ
56. Teach
: Dạy
57. Sit
: Ngồi
58. Cut
: Cắt
59. Agree
: Đồng Ý
60. Lose
: Đánh Mất
61. Stop
: Dừng
62. Wait
: Chờ
63. Learn
: Học
64. Send
: Gửi
65. Decide
: Quyết Định
66. Spend
: Tiêu Xài
67. Wish
:Ước Muốn
68. Suggest ; Đề Nghị
69. Smile
: Mỉm Cười
70 . Wear
: Mặc, Đội, Đeo
71. Sing
: Hát
72. Pull
:Kéo
73. Enjoy
: Thích Thú
74. Sell
:Bán
75. Remember : Nhớ
76. Marry
; Cưới
77. Forget
:Quên
78. Fly
: Bay
79. Wash
: Rửa
80. Worry
:Lo, Lo Lắng
81. Fix
: Sửa
82. Laugh
: Cười (Ra Tiếng)
83. Prefer
: Thích Hơn
84. Hate
: Ghét
85. Cook
: Nấu Ăn
86. Rent
: Thuê
87. Kiss
: Hôn
90. Borrow
: Mượn
91. Lend
; Cho Mượn
92. Bite
: Cắn
93. Shave
: Cạo Râu
94. Choose
: Chọn
95. Miss
: Nhớ
96. Push
: Đẩy

97. lie:
nói dối
98. feel;
cảm thấy
99. finish
xong
100. hold
cầm, nắm
101. fall
rơi, té
102. carry
mang vác
103. receive
nhận
104. grow
mọc, phát triển
105. add
thêm vào
106. happen
xảy ra
107. fight
chiến đấu
108. explain
giải thích
109. paint
sơn
110. allow
cho phép
111. enter
bước vào
112. stay
ở, ở lại
113. apply
áp dụng
114. share
chia sẻ
115. sign
ký tên
116. visit
thăm viếng
117. feed
cho ăn
118. respect
tôn trọng
120. improve tiến bộ, cải tiến
121. win
chiến thắng
122. ride
cưỡi xe,ngựa
123. practice
thực hành
124. touch
chạm, sờ
125. throw
quăng, ném
126. save
tiết kiệm
127. fit
vừa, vừa vặn
128. promise
hứa
129. arrive
đến
130. burn
đốt
131. prevent
phòng tránh
132. recommend giới thiệu, tiến cử
133. repeat
lặp lại
134. discuss
thảo luận
1...
NHỮNG ĐỘNG TỪ THƯỜNG DÙNG TRONG TIẾNG ANH
1. Have : Có. 48. Own : Sở Hữu.
2. Do : Làm. 49. Love : Yêu.
3. Call : Gọi, Gọi Điện. 50. Believe : Tin Tưởng.
4. Make : Làm, Làm Ra. 51. Speak : Nói.
5. Go : Đi. 52. Drive : Lái Xe.
6. Say : Nói. 53. Understand: Hiểu
7. Write : Viết. 54. Talk : Nói Chuyện
8. Think : Nghĩ. 55. Walk : Đi Bộ
9. Tell : Nói. 56. Teach : Dạy
10. Drink : Uống. 57. Sit : Ngồi
11. Eat : Ăn. 58. Cut : Cắt
12. Become : Trở Thành. 59. Agree : Đồng Ý
13. Sleep : Ngủ. 60. Lose : Đánh Mất
14. Know : Biết. 61. Stop : Dừng
15. Show : Cho Xem. 62. Wait : Chờ
16. See : Thấy. 63. Learn : Học
17. Use : Sử Dụng. 64. Send : Gửi
18. Like : Thích. 65. Decide : Quyết Định
19. Need : Cần. 66. Spend : Tiêu Xài
20. Give : Cho. 67. Wish :Ước Muốn
21. Work : Làm Việc. 68. Suggest ; Đề Nghị
22. Mean ; Có Nghĩa Là. 69. Smile : Mỉm Cười
23. Turn : Quẹo, Rẽ 70 . Wear : Mặc, Đội, Đeo
24. Leave : Rời Khỏi. 71. Sing : Hát
25. Want ; Muốn. 72. Pull :Kéo
26. Ask : Hỏi. 73. Enjoy : Thích Thú
27. Answer : Trả Lời. 74. Sell :Bán
28. Open : Mở. 75. Remember : Nhớ
29. Close : Đóng. 76. Marry ; Cưới
30. Run : Chạy. 77. Forget :Quên
31. Keep : Giữ. 78. Fly : Bay
32. Play : Chơi 79. Wash : Rửa
33. Stand : Đứng. 80. Worry :Lo, Lo Lắng
34. Change : Thay Đổi. 81. Fix : Sửa
35.Help : Giúp Đỡ. 82. Laugh : Cười (Ra Tiếng)
36. Put : Đặt 83. Prefer : Thích Hơn
37. Meet : Gặp. 84. Hate : Ghét
38. Look At : Nhìn. 85. Cook : Nấu Ăn
39. Listen : Nghe. 86. Rent : Thuê
40. Live :Sống. 87. Kiss : Hôn
41. Die : Chết 90. Borrow : Mượn
42. Bring : Mang Theo. 91. Lend ; Cho Mượn
43. Let : Để 92. Bite : Cắn
44. Try : Thử, Cố Gắng 93. Shave : Cạo Râu
45. Pay : Trả Tiền. 94. Choose : Chọn
46. Study ; Học 95. Miss : Nhớ
47. Read : Đọc. 96. Push : Đẩy
Những động từ thường dùng trong Tiếng Anh - Trang 2
Những động từ thường dùng trong Tiếng Anh - Người đăng: Vy Lam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Những động từ thường dùng trong Tiếng Anh 9 10 369