Ktl-icon-tai-lieu

Những mẫu câu thông dụng trong tiếng anh

Được đăng lên bởi datnv90
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 2994 lần   |   Lượt tải: 12 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT LỘC NINH
TỔ ANH VĂN

NGƯỜI BIÊN SOẠN: PHAN GỌC HUY

N

HỮNG MẪU CÂU

THÔNG DỤNG TRONG

TIẾNG ANH
THE COMMON PATTERNS IN ENGLISH
Quyển 1

H Tài liệu lưu hành nội bộ H
Người biên soạn: Phan Ngọc Huy

Trang 1

Contact: huycomfH.gmail com

Preface
Đầu tiên tôi muốn nói rằng tiếng Anh thực sự không phải là một môn học dễ dàng
gì đối với các em học sinh phổ thông, các em dường như bị động trong việc vận dụng
tiếng Anh, bởi lẽ các em sợ sai, hoặc chưa biết diễn đạt ý của mình bằng cách nào vì
có quá nhiều cấu trúc, công thức. Mặt khác trong văn viết cũng vậy, đặc biệt là với xu
hướng trắc nghiệm hiện nay, thì các em càng dễ bị nhầm lẫn công thức này qua công
thức khác khi đặt tay vào chọn một trong bốn phương án A, B, C, D. Vậy có cách gì
để cải thiện vấn đề này?
Tổ Tiếng Anh trường THPT Lộc Ninh đã nhận định rằng hầu hết trong các bộ đề,
các dạng bài thi đều bao hàm những công thức cấu trúc chung, giống nhau. Vì vậy cần
thiết phải chắt lọc ra những công thức, cấu trúc đó cho học sinh, đặc biệt với học sinh
khối 12 hiện nay.
Với tài liệu này có thể giúp các em học sinh cải thiện phần nào những hạn chế mà
các em bắt gặp khi làm bài thi, khi diễn đạt ý kiến của mình bằng tiếng Anh.
Tài liệu được chia thành ba quyển:
Quyển 1: Những mẫu câu thông dụng trong tiếng Anh
Quyển 2: Những mẫu câu thông dụng nâng cao trong tiếng Anh
Quyển 3: Trọng âm và nhấn âm trong tiếng Anh (bao gồm các tips)
Mỗi quyển đều có bài tập thực hành và thêm phần phụ về cách học tiếng Anh có
hiệu quả.
Với tài liệu này, tôi hy vọng các em sẽ thấy hứng thú hơn trong học tập, tự tin hơn
trong việc vận dụng tiếng Anh của mình, đồng thời đáp ứng tốt hơn những yêu cầu của
các bài kiểm tra, thi học kì, thi tốt nghiệp môn tiếng Anh
Trong qúa trình biên soạn chắc chắn sẽ không tránh khỏi thiếu sót. Mong nhận
được ý kiến đóng góp xây dựng của bạn đọc.
Ý kiến xin gửi về: Phan Ngọc Huy, trường THPT Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh
Bình Phước
Email: huycomf@gmail.com
Diễn đàn: 
Lộc Ninh, ngày 20 tháng 1 năm 2008

H
Phan Ngọc Huy
Người biên soạn: Phan Ngọc Huy

Trang 2

Contact: huycomfH.gmail com

CONTENTS
Số thứ tự
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Tiêu đề
Phần lý thuyết
Causative form
Enough
Too
So/such…that
So…as to verb
Extra-object
Adjective…to verb
Ving/to verb + N + be + adjective
It takes/ took O time to do
It is high time S + Ved/ii
Because/ because of
Although/ though/ even though, in sp...
Người biên soạn: Phan Ngọc Huy Trang 1 Contact: huycomfH.gmail com
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT LC NINH
T ANH VĂN
NGƯỜI BIÊN SOẠN: PHAN GỌC HUY
N
NHNG MU CÂU
THÔNG DỤNG TRONG
T
T
I
I
N
N
G
G
A
A
N
N
H
H
T
T
H
H
E
E
C
C
O
O
M
M
M
M
O
O
N
N
P
P
A
A
T
T
T
T
E
E
R
R
N
N
S
S
I
I
N
N
E
E
N
N
G
G
L
L
I
I
S
S
H
H
Q
Q
u
u
y
y
n
n
1
1
H i liu lưu nh ni b H
Những mẫu câu thông dụng trong tiếng anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những mẫu câu thông dụng trong tiếng anh - Người đăng: datnv90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Những mẫu câu thông dụng trong tiếng anh 9 10 775