Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập hội thoại giao tiếp tiếng Anh (theo chủ đề)

Được đăng lên bởi huong-dao-thi
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 34278 lần   |   Lượt tải: 206 lần
Topic 1:Bạn là sinh viên Gia

đình gửi 200000đ/tháng Hãy

đặt kế hoạch chi tiêu.
A: Welcome. Nice to meet you again.Xin Chào. Rất vui được gặp lại ban.
B: Welcome. I'm also very happy to see you again.Chào . Mình cũng rất vui được
gặp lại bạn.
A: How are you? Dạo này bạn có khỏe không?
B: I'm fine.And you, Mình khỏe.Còn bạn?
A:I’m fine. Is every thing OK?Khỏe, Mọi thứ ổn cả chứ?
B:Yeah right.But one bit of economic hardship Ổn.Nhưng có chút khó khăn về
kinh tế.
A:Do you plan for the upcoming picnic?Bạn có kế hoạch cho chuyến dã ngoại sắp
tới không?
B:I’m sorry.I’m afraid not.Xin lỗi,có lẽ không được đâu?
A:Can you tell me why? Bạn có thể cho tôi biết lý do tại sao được không?
B:Actually I was planning to save money to prepare learn more toiec..Thực sự
mình đang có kế hoạch tiết kiệm tiền đẻ chuẩn bị cho việc hoc thêm toiec.
A: That's right!Đúng vậy
You think this is great.Bạn nghĩ vậy là rất đúng.
In the near future you intend to find a job?Sắp tối bạn có ý định xin việc làm
không?
B:There! Có chứ!
I'm also looking for a job but do not have any suitable job.Mình cũng đang tìm việc
nhưng chưa có công việc nào phù hợp cả.

A:I think you should invest in better education to get good results for your future
work.Mình nghĩ bạn nên đầu tư cho việc học tốt hơn để có kết quả tốt cho công
việc sau này của bạn.
B:Wish you luck. Chúc bạn may mắn.
Thank you much, good luck, see you.Cảm ơn bạn nhiều, chúc bạn may mắn, hẹn
gặp lại.

Topic 2: Hỏi

quản lý nhà hàng về đặt tiệc.

A: Hi, Can I help you?
B: Can you give me some information about how to oganizi the event?
A: Ok, Noproblem how pleisure to help you.
B: Could you happen to now where I can find a good retaurant.
A: You Can choose Some restaurant such as Ytali restaurant , Green restaurant,
May be my restaurant.
B: I see yours it isvery luxury specious. I thing sitate with my choose.
A: Can you tell me how oganizi the ent is prepare?
B: Can you tell me how oganizi in the morning, afternoon, evening.
But I think the best time in the afternoon, 2pm.What do you thing?
A: I thing that is very good OK.
B:How many seats in your restaurant?
A: About 300 people.
B: I think is that it Ok.
A:What í telephone?
B:0123344
A: Thank you. See you again.

Toppic 3:

Lần đầu tiên bạn đến Đà Nẵng.

A:Hello, Long time no see, I miss you verry much.
B: Me too, Welcome to Dnang,How are you and your family?
A; Thank. We are fine. And you?
B: I’m fine, everything ok. Do you want to visit some where famous in DN?
A: Oh,That’s good idea ...
Topic 1:Bạn là sinh viên Gia đình gửi 200000đ/tháng Hãy
đặt kế hoạch chi tiêu.
A: Welcome. Nice to meet you again.Xin Chào. Rất vui được gặp lại ban.
B: Welcome. I'm also very happy to see you again.Chào . Mình cũng rất vui được
gặp lại bạn.
A: How are you? Dạo này bạn có khỏe không?
B: I'm fine.And you, Mình khỏe.Còn bạn?
A:I’m fine. Is every thing OK?Khỏe, Mọi thứ ổn cả chứ?
B:Yeah right.But one bit of economic hardship Ổn.Nhưng có chút khó khăn về
kinh tế.
A:Do you plan for the upcoming picnic?Bạn có kế hoạch cho chuyến dã ngoại sắp
tới không?
B:I’m sorry.I’m afraid not.Xin lỗi,có lẽ không được đâu?
A:Can you tell me why? Bạn có thể cho tôi biết lý do tại sao được không?
B:Actually I was planning to save money to prepare learn more toiec..Thực sự
mình đang có kế hoạch tiết kiệm tiền đẻ chuẩn bị cho việc hoc thêm toiec.
A: That's right!Đúng vậy
You think this is great.Bạn nghĩ vậy là rất đúng.
In the near future you intend to find a job?Sắp tối bạn có ý định xin việc làm
không?
B:There! Có chứ!
I'm also looking for a job but do not have any suitable job.Mình cũng đang tìm việc
nhưng chưa có công việc nào phù hợp cả.
Ôn tập hội thoại giao tiếp tiếng Anh (theo chủ đề) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập hội thoại giao tiếp tiếng Anh (theo chủ đề) - Người đăng: huong-dao-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Ôn tập hội thoại giao tiếp tiếng Anh (theo chủ đề) 9 10 545