Ktl-icon-tai-lieu

part 5 toeic có hướng dẫn giải

Được đăng lên bởi doanquocan-tdt-gmail-com
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1462 lần   |   Lượt tải: 8 lần
[TOEIC Daily] Answer:
257. The hotel is _______ located in London's downtown within walking distance
from banks, post office and stores.
a. convenience
b. convenient
c. conveniences
d. conveniently\
Đáp án là D như các bạn đã chọn nhé.
Tip cho các bạn: xen giữa to be và phân từ 2 ta điền một adv để bổ nghĩa nha. Các bạn
nhớ tip này để lần sau làm cho nhanh nha. ^^
[TOEIC Daily] Answer:
256. If any parts manufactured by Brown Machine Inc. should prove defective
within one year from the date it is delivered new to the purchaser, the product will
be _______ immediately.
a. prepared
b. replaced
c. consumed
d. revised
Đáp án chính xác là B. replaced có nghĩa là "thay thế" nhé. còn phương án d. revised
nghĩa là "sửa đổi" nhưng thường được dùng với sửa văn bản, hoặc là thay đổi cái gì đó do
có thông tin hoặc ý tưởng mới, ko phù hợp về nghĩa. Cả câu tạm dịch là "nếu bất kì thành
phần/linh kiện nào được sản xuất bở hãng này chứng minh được có khiếm khuyết trong
vòng 1 năm kể từ ngày giao mới cho người mua, sản phẩm sẽ được thay thế ngay lập tức.
Chúc mừng các cao thủ nha.
[TOEIC Daily] Answer
255. The professor has tried to make an innovative procedure for testing the sample
to make his research findings ----- free of errors.
a. complete
b. completely
c. completed
d. completing
Đáp án là B nhé các cao thủ, ở câu này thực chất không điền gì vẫn đúng và hợp lý. Tuy
nhiên, điền Adv là completely bổ nghĩa cho động từ "free" nghĩa là "khiến cho các phát
minh nghiên cứu của anh ấy hoàn toàn không có lỗi". Chúc mừng các bạn chọn đúng nhé.
.[TOEIC Daily] Answer:
254. Once your answer has been verified, you will be prompted to ______ your
account number and create a new PIN.
a. place
b. offer
c. impose

d. enter
Đáp án là D.enter nghĩa là "nhập vào"như các bạn đã chọn nhé. Sau khi câu trả lời của
bạn được xác minh, bạn sẽ được thông báo nhập số tài khoản vào và tạo mã PIN mới.
Chúc mừng các cao thủ nha.
[TOEIC Daily] Answer:
253. Over the years we have earned the _____ trust and confidence of hundreds of
students worldwide through our unmatched performance in English education.
a. complete
b. completely
c. completed
d. completing
Đáp án là A nhé. Do 'trust' là một N (vì trước chỗ trống có 'the') => chỗ trống cần 1 adj
bổ nghĩa cho trust. phương án A. complete có thể vừa là V vừa là adj, khi là adj mang
nghĩa 'đầy đủ, trọn vẹn, hoàn toàn' => Ta chọn A nhé.
Còn C. completed cũng có thể là 1 tính từ bị động, nhưng mang nghĩa là 'đã hoàn thành'
=> ko phù hợp về nghĩa nên ko ch...
[TOEIC Daily] Answer:
257. The hotel is _______ located in London's downtown within walking distance
from banks, post office and stores.
a. convenience
b. convenient
c. conveniences
d. conveniently\
Đáp án là D như các bạn đã chọn nhé.
Tip cho các bạn: xen giữa to be và phân từ 2 ta điền một adv để bổ nghĩa nha. Các bạn
nhớ tip này để lần sau làm cho nhanh nha. ^^
[TOEIC Daily] Answer:
256. If any parts manufactured by Brown Machine Inc. should prove defective
within one year from the date it is delivered new to the purchaser, the product will
be _______ immediately.
a. prepared
b. replaced
c. consumed
d. revised
Đáp án chính xác là B. replaced có nghĩa là "thay thế" nhé. còn phương án d. revised
nghĩa là "sửa đổi" nhưng thường được dùng với sửa văn bản, hoặc là thay đổi cái gì đó do
có thông tin hoặc ý tưởng mới, ko phù hợp về nghĩa. Cả câu tạm dịch là "nếu bất kì thành
phần/linh kiện nào được sản xuất bở hãng này chứng minh được có khiếm khuyết trong
vòng 1 năm kể từ ngày giao mới cho người mua, sản phẩm sẽ được thay thế ngay lập tức.
Chúc mừng các cao thủ nha.
[TOEIC Daily] Answer
255. The professor has tried to make an innovative procedure for testing the sample
to make his research findings ----- free of errors.
a. complete
b. completely
c. completed
d. completing
Đáp án là B nhé các cao thủ, ở câu này thực chất không điền gì vẫn đúng và hợp lý. Tuy
nhiên, điền Adv là completely bổ nghĩa cho động từ "free" nghĩa là "khiến cho các phát
minh nghiên cứu của anh ấy hoàn toàn không có lỗi". Chúc mừng các bạn chọn đúng nhé.
.[TOEIC Daily] Answer:
254. Once your answer has been verified, you will be prompted to ______ your
account number and create a new PIN.
a. place
b. offer
c. impose
part 5 toeic có hướng dẫn giải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
part 5 toeic có hướng dẫn giải - Người đăng: doanquocan-tdt-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
part 5 toeic có hướng dẫn giải 9 10 815