Ktl-icon-tai-lieu

passive infinitive theory

Được đăng lên bởi Sữa Chua
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 243 lần   |   Lượt tải: 0 lần
FORMS
Hiện tại

Quá khứ

Chủ động

to see
seeing

to have seen
having seen

Bị động

to be seen
being seen

to have been seen
having been seen

PAST INFINITIVE
to have + P.P
a. The rain seems to have
stopped.

Dùng động từ nguyên mẫu quá khứ (past
infinitive) hoặc
danh động từ quá khứ (past gerund) cho sự việc
đã xảy
ra trước thời điểm của động từ chính.
Câu (a): The rain seems now to have stopped a
few minutes
ago. (**)
(Dường như trời đã hết mưa.)

PAST GERUND:
having + P.P
b.I appreciate having had the
opportunity to meet the king.

Câu (b): Hôm qua tôi đã được gặp vua.
I appreciate now having had the opportunity to
meet the
king yesterday.
(Bây giờ tôi trân trọng cơ hội được gặp nhà vua
ngày
hôm qua.)

PAST INFINITIVE:
to be + P.P
c. I didn't expect to be
invited to
his party.

Câu (c): to be invited là dạng bị động. Cụm từ
được hiểu
ngầm là "by him".
(Tôi không ngờ lại được anh ấy mời.)

PASSIVE GERUND:
being + P.P
d. I appreciated being
invited to
your home.

Câu (d): being invited là dạng bị động. Cụm từ
được hiểu
ngầm là "by you".
I appreciated being invited by you.
(Tôi trân trọng việc được anh mời.)

PAST-PASSIVE INFINITIVE:
to have been + P.P
e. Nadia is fortunate to have
been
given a scholarship.

Câu (e): Nadia được chính phủ cấp học bổng
tháng trước.
Cô ấy may mắn.
Nadia is fortunate now to have been given a
scholarship
last month by her government.
(Nadia may mắn được chính phủ cấp học bổng
tháng trước.)

PAST-PASSIVE GERUND:
having been + P.P:
f. I appreciate having been
told
the news.

Câu (f): Ai đó đã báo tin cho tôi hôm qua. Tôi trân
trọng
điều đó.
I appreciate now having been told the news
yesterday by
someone.
(Tôi trân trọng việc đã được ai đó báo tin ngày
hôm qua.)

...
FORMS
Hiện tại Quá khứ
Chủ động to see
seeing
to have seen
having seen
Bị động to be seen
being seen
to have been seen
having been seen
PAST INFINITIVE
to have + P.P
a. The rain seems to have
stopped.
Dùng động từ nguyên mẫu quá khứ (past
infinitive) hoặc
danh động từ quá khứ (past gerund) cho sự việc
đã xảy
ra trước thời điểm của động từ chính.
Câu (a): The rain seems now to have stopped a
few minutes
ago. (**)
(Dường như trời đã hết mưa.)
PAST GERUND:
having + P.P
b.I appreciate having had the
opportunity to meet the king.
Câu (b): Hôm qua tôi đã được gặp vua.
I appreciate now having had the opportunity to
meet the
king yesterday.
(Bây giờ tôi trân trọng cơ hội được gặp nhà vua
ngày
hôm qua.)
PAST INFINITIVE:
to be + P.P
c. I didn't expect to be
invited to
his party.
Câu (c): to be invited là dạng bị động. Cụm từ
được hiểu
ngầm là "by him".
(Tôi không ngờ lại được anh ấy mời.)
PASSIVE GERUND:
being + P.P
d. I appreciated being
invited to
your home.
Câu (d): being invited là dạng bị động. Cụm từ
được hiểu
ngầm là "by you".
I appreciated being invited by you.
(Tôi trân trọng việc được anh mời.)
passive infinitive theory - Trang 2
passive infinitive theory - Người đăng: Sữa Chua
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
passive infinitive theory 9 10 599