Ktl-icon-tai-lieu

Peter NewMark Những cách tiếp cận dịch thuật

Được đăng lên bởi Ng Phạm Anh Khoa
Số trang: 214 trang   |   Lượt xem: 1186 lần   |   Lượt tải: 0 lần
[General Information]
书名=翻译问题探讨
作者=
页数=200
SS号=0
出版日期=
Vss号=81963795

封面
书名
版权
前言
目录
正文

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Peter NewMark Những cách tiếp cận dịch thuật - Người đăng: Ng Phạm Anh Khoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
214 Vietnamese
Peter NewMark Những cách tiếp cận dịch thuật 9 10 459