Ktl-icon-tai-lieu

phân biệt các từ đồng nghĩa

Được đăng lên bởi Tiểu Tĩnh Hồ
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1244 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÂN BIỆT CÁC TỪ ĐỐNG NGHĨA
TRONG TIẾNG ANH ( PHẦN 4)
-----------------------11. Phân biệt help, aid và assist
12. Cách sử dụng "to say" và "to tell"
13. Sự khác biệt giữa hai tính từ horrible và horrific
---------------------------------------11. Phân biệt help, aid và assist
Cả ba từ help, aid và assist đều mang nghĩa là trợ giúp hoặc giúp đỡ.
Tuy nhiên giữa chúng cũng có sự khác nhau trong cách sử dụng.

Help là từ được sử dụng phổ biến hơn cả trong khi giao tiếp.

Ví dụ:

Can I help you? (Tôi có thể giúp gì được cho bạn?)

Could you help me to move this table? (Bạn có thể giúp tôi di chuyển cái
bàn này được không?)

Tuy nhiên, trong văn viết, đặc biệt là văn viết mang tính chất nghi thức,
trang trọng, người ta rất ít khi dùng help mà thay vào đó người ta sử dụng
aid hoặc assist.

Aid có thể dịch sang tiếng Việt là viện trợ.

Ví dụ như: military aids có nghĩa là viện trợ quân sự, hay grant aid có
nghĩa là viện trợ không hoàn lại.

Thông thường thì aid được dùng trong trường hợp những khoản giúp đỡ
mang tính chất tiền bạc.

Ví dụ:

The project has been greatly aided by the generosity of local
business. (Dự án này nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ phía các doanh
nghiệp ở địa phương).

Động từ assist có nghĩa là làm giúp những phần đơn giản trong công
việc cho một người khác.
Chẳng hạn như mẹ bạn đang nấu ăn và bạn làm phụ bếp, giúp mẹ bạn
những việc lặt vặt, trong trường hợp này bạn có thể dùng assist.

Trong khi đó, aid có nghĩa là công việc nào đó quá khó khăn với bạn và
người ta giúp bạn làm một phần công việc quan trọng vì thể mà bạn có
thể hoàn thành công việc một cách dễ dàng hơn.

Ví dụ:

The successful applicant will assist the manager. (Những ứng cử viên
trúng tuyển sẽ làm trợ lý cho giám đốc).
The new feature is designed to aid inexperienced users. (Những tính năng
mới này được thiết kế để hỗ trợ cho những người sử dụng chưa có kinh
nghiệm).
-------------------------------------

12. Cách sử dụng "to say" và "to tell"
Hai động từ này có nghĩa giống nhau nhưng cách dùng khác nhau. Nếu
sau chủ ngữ không có một tân ngữ gián tiếp nào (tức là ta không đề cập
đến đối tượng nào nghe trong câu) thì phải dùng to say, ngược lại thì
dùng to tell.
S + say + (that) + S + V...
He says that he is busy today.
Henry says that he has already done his homework.
Nhưng nếu sau chủ ngữ có một tân ngữ gián tiếp (có đề cập đến người
nghe) rồi mới đến liên từ that thì phải dùng to tell.
S + tell + indirect object + (that) + S +V...
He told us a story last night.
He tells...
PHÂN BIỆT CÁC TỪ ĐỐNG NGHĨA
TRONG TING ANH ( PHẦN 4)
------------------------
11. Phân biệt help, aid và assist
12. Cách sử dụng "to say" và "to tell"
13. Sự khác biệt giữa hai tính từ horrible và horrific
----------------------------------------
11. Phân biệt help, aid và assist
Cả ba từ help, aid và assist đều mang nghĩa là trợ giúp hoặc giúp đỡ.
Tuy nhiên giữa chúng cũng có sự khác nhau trong cách sử dụng.
Help là từ được sử dụng phổ biến hơn cả trong khi giao tiếp.
Ví dụ:
Can I help you? (Tôi có thể giúp gì được cho bạn?)
Could you help me to move this table? (Bn có thể giúp tôi di chuyển cái
bàn này được không?)
Tuy nhiên, trong văn viết, đặc biệt là văn viết mang tính chất nghi thức,
trang trọng, người ta rất ít khi dùng help mà thay vào đó người ta sử dụng
aid hoặc assist.
Aid có thể dịch sang tiếng Việt là viện trợ.
Ví dụ như: military aids có nghĩa là viện trợ quân sự, hay grant aid
nghĩa là viện trợ không hoàn lại.
phân biệt các từ đồng nghĩa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phân biệt các từ đồng nghĩa - Người đăng: Tiểu Tĩnh Hồ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
phân biệt các từ đồng nghĩa 9 10 380