Ktl-icon-tai-lieu

Phân biệt cách dùng 3 giới từ in, at, on trong tiếng Anh

Được đăng lên bởi maian
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 101 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

Phân biệt cách dùng 3 giới từ in, at, on
trong tiếng Anh
Hôm nay, John và Linh hướng dẫn bạn cách sử dụng 3 giới từ chỉ thời
gian và địa điểm in, at và on trong tiếng Anh.
Linh: (đang nghe điện thoại)
I’m back in the city already…
Meet me in the front of the cinema. I’ll be there in 20 minutes.
John: Hẹn bạn trai hả? Nhưng mà bắt quả tang Linh dùng sai giới từ rồi nhé,
phải là “at the front of the cinema” cơ!
Linh: Không phải bạn trai, bạn gái đấy. Anh John có thích thì Linh cho đi
cùng. Mà Linh tưởng front thì phải dùng in chứ, như trong “in front of” ý.
John: “In front of” thì đúng rồi, nhưng với “the front of the cinema” thì lại
phải dùng at cơ.
Linh: Sao lại thế? Khó quá vậy anh!
John: Cũng chỉ… hơi hơi khó thôi. Thực ra ban đầu chỉ cần nắm rõ quy tắc và
để ý một chút, dần dần sẽ quen ngay thôi.
Linh: Nhân tiện, anh John hệ thống lại cho Linh một chút được không?
John: Này nhé:
Có 3 giới từ hay bị nhầm lẫn nhất là In, At và On. Chúng được sử dụng để nói
về thời gian và địa điểm. Chúng ta tập trung vào các trường hợp dễ gây nhầm lẫn
nhé.
Về thời gian:
Chúng ta sử dụng in khi nói về tháng, năm và các quãng thời gian. Ví dụ:
In
March
1997
the twenties (trong những năm 20)
the 21st century
the morning/afternoon/evening
…
Chúng ta cũng sử dụng in khi nói đến các quãng thời gian trong tương lai như
vừa rồi Linh có dùng: “in 5 minutes” và in a few days, in 2 years, in a couple of
months…
At chỉ được sử dụng với một mốc thời gian rõ ràng nào đó:
At
10 p.m.

2

half past six
5 o’clock
noon/night
…
On được sử dụng khi đề cập đến những ngày cụ thể trên lịch:
On
March 5th
Christmas
…
Lưu ý rằng in the morning/afternoon/evening nhưng at night/noon và cần phân
biệt sự khác nhau giữa in time và on time.

Về địa điểm:
Chúng ta sử dụng in với những khoảng không gian như:
In
a park
a garden
a room
space (trong vũ trụ)
…
với các thành phố và các quốc gia;
và với các dạng của nước như:
In
the sea

3

the ocean
the river
the pool
…
hay với các hàng, đường thẳng như:
In
a line
a row
a queue
…
At thì được sử dụng khi đề cập đến các địa điểm:
At
the cinema
the bus stop
the end of the street
và các vị trí trên một trang giấy:
At the top/bottom of the page
vị trí trong một nhóm người:
At
the back of the class
the front of the class
…
On được sử dụng với các bề mặt:
On
the ceiling/the wall/the floor
the table
…
và các hướng:
On
the right
your left
và khi nói “mặt trước/sau” của một tờ giấy: On the front/back of a piece of
paper/the bill…
Lưu ý:
Cũng có thể sử dụng at the ri...
Phân biệt cách dùng 3 giới từ in, at, on
trong tiếng Anh
Hôm nay, John Linh hướng dẫn bạn cách sử dụng 3 giới từ chỉ thời
gian và địa điểm in, at và on trong tiếng Anh.
Linh: (đang nghe điện thoại)
I’m back in the city already…
Meet me in the front of the cinema. I’ll be there in 20 minutes.
John: Hẹn bạn trai hả? Nhưng mà bắt quả tang Linh ng sai giới từ rồi nhé,
phải là “at the front of the cinema” cơ!
Linh: Không phải bạn trai, bạn gái đấy. Anh John thích thì Linh cho đi
cùng. Mà Linh tưởng front thì phải dùng in chứ, như trong “in front of” ý.
John: “In front of” thì đúng rồi, nhưng với “the front of the cinema” thì lại
phải dùng at cơ.
Linh: Sao lại thế? Khó quá vậy anh!
John: Cũng chỉ… i hơi khó thôi. Thực ra ban đầu chỉ cần nắm quy tắc
để ý một chút, dần dần sẽ quen ngay thôi.
Linh: Nhân tiện, anh John hệ thống lại cho Linh một chút được không?
John: Này nhé:
3 giới từ hay bị nhầm lẫn nhất In, AtOn. Chúng được sử dụng để nói
về thời gianđịa điểm. Chúng ta tập trung vào các trường hợp dễ gây nhầm lẫn
nhé.
Về thời gian:
Chúng ta sử dụng in khi nói về tháng, năm và các quãng thời gian. Ví dụ:
In March
1997
the twenties (trong những năm 20)
the 21
st
century
the morning/afternoon/evening
Chúng ta cũng sử dụng in khi nói đến các quãng thời gian trong tương lai như
vừa rồi Linh dùng: “in 5 minutes” và in a few days, in 2 years, in a couple of
months…
At chỉ được sử dụng với một mốc thời gian rõ ràng nào đó:
At 10 p.m.
1
Phân biệt cách dùng 3 giới từ in, at, on trong tiếng Anh - Trang 2
Phân biệt cách dùng 3 giới từ in, at, on trong tiếng Anh - Người đăng: maian
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Phân biệt cách dùng 3 giới từ in, at, on trong tiếng Anh 9 10 772