Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU  VỀ NGUYÊN NHÂN THẤT BẠI VÀ ĐƯA RA  CÁCH TỐT NHẤT ĐỂ HỌC GIỎI TIẾNG ANH 

Được đăng lên bởi Michaleking Chiến
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 2011 lần   |   Lượt tải: 4 lần
 

NGHE NÓI TIẾNG ANH LƯU LOÁT 
 

 

PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU 
VỀ NGUYÊN NHÂN THẤT BẠI VÀ ĐƯA RA 
CÁCH TỐT NHẤT ĐỂ HỌC GIỎI TIẾNG ANH 
 
 
 

 
 
 

PHẠM VIỆT THẮNG 
Đồng sáng lập 
HelloChao.vn 
 
 
LƯU HÀNH NỘI BỘ 
4/2013 
HELLOCHAO.VN – NGHE NÓI TIẾNG ANH LƯU LOÁT 

1 

 

Nhớ trên 1000 cụm động từ có thể giao tiếp lưu loát
Để tôi hỏi bạn vài câu tiếng Việt và bạn chỉ có vài giây để nói
câu tiếng Anh, bạn nói được bao nhiêu câu nhé. Đừng tra từ
điển, hãy cố nhớ một cách tự nhiên xem bạn bật ra đúng được
bao nhiêu câu: “Tôi buồn nôn quá”, “Tối hôm qua tôi không
chợp mắt được chút nào”, “Tôi sợ bị mắc mưa”, “Tôi gọi điện
thoại cho bạn nhưng gọi không được”, “Tôi không thể nghĩ ra
gì hết”… Nếu bạn có 7 giây để nhớ 1 câu tiếng Anh, bạn có th ể
nhớ được bao nhiêu câu? Đây chỉ là vài câu giao tiếp thông
dụng nhất được dùng hàng ngày và hầu như ngày nào cũng
gặp. Tại sao lại là 7 giây? Vì đó là toàn bộ thời gian bạn có th ể
trì hoãn trong giao tiếp. Nếu sau 7 giây mà không nói, xem
như bạn không nói hoặc không có cơ hội nói n ữa. Tôi có th ể
liệt kê ra hàng chục câu thật sự thông dụng khác n ữa để b ạn
tự kiểm tra mình. Nhưng hãy đặt lại vấn đề như thế này, tại
thời điểm cần nói hoặc cần hiểu khi nghe, nếu bạn không th ể
nhớ ra liệu bạn có nghe hoặc nói được không?
Khi cần nói tiếng Anh, nhiều người bắt đầu lục tìm từ vựng
trong trí nhớ và cố gắng lắp ghép chúng lại với nhau để đặt
thành câu bằng kiến thức ngữ pháp họ đã học, nhưng chưa
bao giờ ghép lại thành một câu đúng mà người bản xứ thường
dùng cả. Vấn đề nằm ở chỗ là, cho dù bạn có biết 1 ngàn, 2
ngàn hay 3 ngàn từ vựng đơn lẻ, cũng có thể b ạn ch ẳng bao
giờ nói được 1 câu đúng nào. Vậy thì làm sao để nói được câu
đúng? Đó là khi bạn biết các cụm động từ. Nếu bạn biết 1 c ụm
động từ, bạn có thể nói được hàng chục hoặc hàng trăm câu
khác nhau. Nếu bạn biết và nhớ được 100 cụm, bạn sẽ rất
ngạc nhiên về số lượng câu mình có thể nói được và khi biết và
nhớ được 1000 cụm, chắc chắn bạn sẽ nói được tiếng Anh lưu
loát. Biết và nhớ ở đây được hiểu là, trong cùng 1 thời điểm
bạn có thể bật ra tất cả các cụm trong vòng dưới 7 giây.
Vậy cụm động từ ở đây được hiểu như thế nào mới đúng? Đó
là tất cả các cấu trúc nằm trong câu có chứa ít nhất một động
HELLOCHAO.VN – NGHE NÓI TIẾNG ANH LƯU LOÁT 

2 

 

từ chính. Ví dụ, “to feel sick” (cảm thấy buồn nôn), “not sleep
a wink” (không chợp mắt được chút nào), “to get caught in the
rain” (bị mắc mưa), “to come up with something” (nghĩ ra điều
gì đó)… Từ nhữn...
HELLOCHAO.VN – NGHE NÓI TI NG ANH L U LOÁT Ư
1
NGHE NÓI TI NG ANH L U LOÁT Ư
www.hellochao.vn
PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU
V NGUYÊN NHÂN TH T B I VÀ Đ A RA Ư
CÁCH T T NH T Đ H C GI I TI NG ANH
PH M VI T TH NG
Đ ng sáng l p
HelloChao.vn
L U HÀNH N I B Ư
4/2013
PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU  VỀ NGUYÊN NHÂN THẤT BẠI VÀ ĐƯA RA  CÁCH TỐT NHẤT ĐỂ HỌC GIỎI TIẾNG ANH  - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU  VỀ NGUYÊN NHÂN THẤT BẠI VÀ ĐƯA RA  CÁCH TỐT NHẤT ĐỂ HỌC GIỎI TIẾNG ANH  - Người đăng: Michaleking Chiến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU  VỀ NGUYÊN NHÂN THẤT BẠI VÀ ĐƯA RA  CÁCH TỐT NHẤT ĐỂ HỌC GIỎI TIẾNG ANH  9 10 39