Ktl-icon-tai-lieu

Phát âm tiếng Trung Bài 1

Được đăng lên bởi nguyenthuhuyen-bm
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 206 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐÀO HẠNH


Bài 1 - Ngữ âm -( ni shi wo de...)
• chī gòu le
tīng gòu le
300 kuài gòu le ma ?

• dào le
lái dào le : đến được rồi
dào lái le: đến rồi
cóng …..dào …..: from ….to ….Từ….đến…. ( ko dùng lái)
• wǒ yào mǎi bái de:
tôi muốn mua cái màu trắng
- bái de shì wǒ de
cái màu trắng là cái của tôi
• - gǎi: Cải cách sửa đổi
gǎitiān, hǎo bù hǎo?
đổi ngày , được ko?
- kǎi: Khải

2/
• - dǎ dǎo: Đả Đảo
• Dǎ rén: đánh người
• - Měilì: mỹ lệ
měilì de shénhuà: thần thoại mỹ lệ
- lèi: Lệ, nước mắt
- Thần thoại: shénhuà
měilì de shénhuà:
• - hěn hēi: rất đen, hắc
bù fēn hēi bái: Bất Phân Hắc Bạch

• - Wǔ xiānsheng: Võ tiên sinh
- xiàyǔ le, bù néng zǒu: mưa rồi, ko thể đi được
Hạ Vũ, bất Năng tẩu
• - hǎo lèi: rất rất mệt
• - nǎ ge? hēi de háishì bái de?
cái nào? cái đen hay là cái màu trắng ?
- nǎ ge shì nǐ de?
cái nào là cái của bạn?

3/
• tóufa: Đầu Phát, cái phát triển trên đầu = tóc
• (v) + ba!: ....nhé!
lái ba!: đến nhé!
• - xiǎomèi: Tiểu Muội
• - nàme duō a?: nhiều vậy cơ à?
• duō = Đa, nhiều

...
ĐÀO HNH
www.tiengtrunghanoi.com
Phát âm tiếng Trung Bài 1 - Trang 2
Phát âm tiếng Trung Bài 1 - Người đăng: nguyenthuhuyen-bm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Phát âm tiếng Trung Bài 1 9 10 886