Ktl-icon-tai-lieu

Phát huy tính tích cực của hoạt động nhóm

Được đăng lên bởi Hongtrang Vu
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 658 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phát huy tính tích cực của hoạt động nhóm trong học tiếng Anh
Trong những năm gần đây tiếng Anh đã trở thành một bộ môn quan trọng trong các trường
tiểu học vì nó không những đáp ứng cho xu thế hội nhập mà còn tạo nên tính mạnh dạn và
tự tin trong giao tiếp của học sinh. Trên đường hướng lấy người học làm trung tâm, việc
lựa chọn phương pháp giảng dạy thường phức tạp hơn việc xây dựng các mục tiêu giảng
dạy rất nhiều. Hai hình thức tổ chức lớp học phổ biến là làm việc theo cặp (Pairwork) và
theo
nhóm
(Groupwork).
Dạy học theo nhóm là hình thức giảng dạy đặt học sinh vào môi trường học tập tích cực, trong đó
học sinh được tổ chức thành nhóm một cách thích hợp. Đối với cấp tiểu học, việc rèn cho các con
các kỹ năng học hợp tác nhóm sẽ tạo điều kiện để các con có nhiều cơ hội giao lưu, học hỏi, góp
phần
vào
việc
giáo
dục
toàn
diện
nhân
cách
cho
học
sinh.
I. Ưu điểm của hoạt động theo cặp, nhóm
Học giao tiếp bằng ngoại ngữ chủ yếu là vấn đề giao tiếp liên nhân (giữa người với người). Hai
hình thức tổ chức lớp học được cho là có lợi nhất cho dạy học ngoại ngữ là hoạt động theo cặp và
theo nhóm. Hoạt động cặp nhóm không phải là phương pháp giảng dạy mà là các cách thức tổ
chức lớp học. Trong hoạt động theo cặp, giáo viên chia lớp học ra làm các cặp. Trong hoạt động
nhóm, giáo viên chia lớp thành các nhóm nhỏ (mỗi nhóm từ 4 đến 5 học sinh). Tuy nhiệm vụ của
mỗi nhóm, cặp có thể khác nhau, làm việc theo cặp và theo nhóm là hai hoạt động giao tiếp có rất
nhiều
điểm
lợi.
Thứ nhất, chúng làm tăng sự tham gia của học sinh. Số lượng người nói và thời gian thảo luận
nhiều và sự tham gia nhiều không những cuốn hút được những học sinh tích cực mà còn cho
những học sinh rụt rè. Học sinh sẽ thấy thoải mái hơn khi giao tiếp trong các nhóm nhỏ và có thể
tự
diễn
đạt
những
suy
nghĩ
của
mình
một
cách
tự
nhiên
hơn.
Thứ hai, thông thường Học sinh thích hoạt động theo nhóm hơn là phải trả lời giáo viên trước lớp
bởi vì các con có điều kiện để thử nghiệm ngôn ngữ mà không bị áp lực từ bên ngoài.
Điểm lợi thứ ba của hoạt động giao tiếp theo cặp hay theo nhóm là giải phóng giáo viên ra khỏi vai
trò của người dạy, mà chỉ là người sửa lỗi và người kiểm soát lớp học, cho phép học sinh đảm
nhiệm
những
vai
trò
của
người
giao
tiếp
tự
nhiên.
Một điểm lợi nữa đó là trong khi tiến hành những hoạt động giao tiếp này, học sinh có nhiều điều
kiện để giúp đỡ nhau, các con sẽ tự chữa lỗi và bổ sung kiến thức cho nhau và cùng nhau phát
triển các kĩ năng như kỹ năng giao tiếp, tương tác trẻ với trẻ; ...
Phát huy tính tích cực của hoạt động nhóm trong học tiếng Anh
Trong những năm gần đây tiếng Anh đã trở thành một bộ môn quan trọng trong các trường
tiểu họcnó không những đáp ứng cho xu thế hội nhập mà còn tạo nên tính mạnh dạn và
tự tin trong giao tiếp của học sinh. Trên đường hướng lấy người học làm trung tâm, việc
lựa chọn phương pháp giảng dạy thường phức tạp hơn việc xây dựng các mục tiêu giảng
dạy rất nhiều. Hai hình thức tổ chức lớp học phổ biến làm việc theo cặp (Pairwork)
theo nhóm (Groupwork).
Dạy học theo nhóm hình thức giảng dạy đặt học sinh vào môi trường học tập tích cực, trong đó
học sinh được tổ chức thành nhóm một cách thích hợp. Đối với cấp tiểu học, việc rèn cho các con
các kỹ năng học hợp tác nhóm sẽ tạo điều kiện để các con nhiều cơ hội giao lưu, học hỏi, góp
phần vào việc giáo dục toàn diện nhân cách cho học sinh.
I. Ưu điểm của hoạt động theo cặp, nhóm
Học giao tiếp bằng ngoại ngữ chủ yếu vấn đề giao tiếp liên nhân (giữa người với người). Hai
hình thức tổ chức lớp học được cho là có lợi nhất cho dạy học ngoại ngữ là hoạt động theo cặp và
theo nhóm. Hoạt động cặp nhóm không phải phương pháp giảng dạy các cách thức tổ
chức lớp học. Trong hoạt động theo cặp, giáo viên chia lớp học ra làm các cặp. Trong hoạt động
nhóm, giáo viên chia lớp thành các nhóm nhỏ (mỗi nhóm từ 4 đến 5 học sinh). Tuy nhiệm vụ của
mỗi nhóm, cặp có thể khác nhau, làm việc theo cặp và theo nhóm là hai hoạt động giao tiếp có rất
nhiều điểm lợi.
Thứ nhất, chúng làm tăng sự tham gia của học sinh. Số lượng người nói thời gian thảo luận
nhiều sự tham gia nhiều không những cuốn hút được những học sinh tích cực còn cho
những học sinh rụt. Học sinh sẽ thấy thoải mái hơn khi giao tiếp trong các nhóm nhỏ thể
tự diễn đạt những suy nghĩ của mình một cách tự nhiên hơn.
Thứ hai, thông thường Học sinh thích hoạt động theo nhóm hơn là phải trả lời giáo viên trước lớp
bởi các con điều kiện để thử nghiệm ngôn ngữ không bị áp lực từ bên ngoài.
Điểm lợi thứ ba của hoạt động giao tiếp theo cặp hay theo nhóm là giải phóng giáo viên ra khỏi vai
trò của người dạy, chỉ người sửa lỗi người kiểm soát lớp học, cho phép học sinh đảm
nhiệm những vai trò của người giao tiếp tự nhiên.
Một điểm lợi nữa đó trong khi tiến hành những hoạt động giao tiếp này, học sinh nhiều điều
kiện để giúp đỡ nhau, các con sẽ tự chữa lỗi và bổ sung kiến thức cho nhau và cùng nhau phát
triển các năng như kỹ năng giao tiếp, tương tác trẻ với trẻ; kỹ năng tạo môi trường hợp tác; kỹ
năng xây dựng niềm tin kỹ năng giải quyết mâu thuẫn.
II. Cách thức tổ chức hoạt động theo cặp - nhóm
Một số cách thức tổ chức cặp, nhóm phổ biến hiệu quả:
Thứ nhất tổ chức theo cặp, nhóm bạn bè. Đây là hình thức cơ bản nhất để tạo không khí thoải mái
khi làm việc trong các cặp nhóm. Thứ hai, tổ chức theo khả năng của học sinh. Hình thức tổ
chức này tạo điều kiện cho các học sinh giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, đồng thời giáo viên
thể bám sát để giao các loại hình bài tập phù hợp với trình độ từng loại học sinh điều kiện
giúp đỡ học sinh yếu, kém. Thứ ba tổ chức cặp, nhóm ngẫu nhiên. Giáo viên thể tổ chức
cặp, nhóm một cách ngẫu nhiên, không theo một quy định cụ thể nào. Sự thay đổi các hình thức
thành lập cặp, nhóm hết sức cần thiết cần được thực hiện thường xuyên, liên tục qua mỗi
ngày, mỗi tiết học thậm chí qua mỗi bài tập đ tránh sự nhàm chán trong luyện tập.
III. Một số vấn đề thường gặp trong việc tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh cách
khắc phục
Hoạt động theo cặp nhóm nhiều lợi thế, nhưng nếu hai hoạt động giao tiếp này không được t
Phát huy tính tích cực của hoạt động nhóm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phát huy tính tích cực của hoạt động nhóm - Người đăng: Hongtrang Vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Phát huy tính tích cực của hoạt động nhóm 9 10 408