Ktl-icon-tai-lieu

phrase verb

Được đăng lên bởi Kiều Anh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 162 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Come about : xảy ra
Come aboard : lên tàu
Come across : tình cờ gặp; tạo ấn tượng.
Come after : theo sau ,nối nghiệp ,kế nghiệp
Come again : trở lại
Come against : đụng phải ,va phải
Come along : đi cùng ,xúc tiến , cút đi
Come apart : tách khỏi ,rời ra
Come around : đi quanh ,làm tươi lại , đến thăm ,đạt tới ,xông vào
Come at: xô vào, tấn công
Come away : đi xa ,rời ra
Come back : trở lại ,được nhớ lại ,cải lại
Come before : đến trước
Come between : đứng giửa ,can thiệp vào
Come by : đến bằng cách ,đi qua ,có được ,mua tậu
Come clean : thú nhận
Come down : xuống ,sụp đổ ,được truyền lại
Come down on : mắng nhiếc ,trừng phạt
Come down with : góp tiền ,bị ốm
Come easy to : không khó khăn đối với ai
Come forward : đứng ra ,xung phong
Come from : đến từ ,sinh ra
Come full ahead : tiến hết tốc độ
Come full astern : lùi hết tốc độ
Come in : đi vào ,về đích ,dâng lên, bắt đầu ,tỏ ra
Come in for : có phần ,nhận được, hứng chịu
Come into : ra đời ,thừa hưởng
Come into acount : được tính đến
Come into bearing : bước bvào giai đoạn sinh sản
Come into effect : có hiệu lực
come into existence : ra đời ,hình thành
Come into force : có hiệu lực
Come out: có triệu chứng, lộ ra
Come round: tỉnh lại, hồi tỉnh
Come round to: bắt đầu thừa nhận
Come up with: đưa ra, cung cấp, tìm ra

...
Come about : xảy ra
Come aboard : lên tàu
Come across : tình cờ gặp; tạo ấn tượng.
Come after : theo sau ,nối nghiệp ,kế nghiệp
Come again : trở lại
Come against : đụng phải ,va phải
Come along : đi cùng ,xúc tiến , cút đi
Come apart : tách khỏi ,rời ra
Come around : đi quanh ,làm tươi lại , đến thăm ,đạt tới ,xông vào
Come at: xô vào, tấn công
Come away : đi xa ,rời ra
Come back : trở lại ,được nhớ lại ,cải lại
Come before : đến trước
Come between : đứng giửa ,can thiệp vào
Come by : đến bằng cách ,đi qua ,có được ,mua tậu
Come clean : thú nhận
Come down : xuống ,sụp đổ ,được truyền lại
Come down on : mắng nhiếc ,trừng phạt
Come down with : góp tiền ,bị ốm
Come easy to : không khó khăn đối với ai
Come forward : đứng ra ,xung phong
Come from : đến từ ,sinh ra
Come full ahead : tiến hết tốc độ
Come full astern : lùi hết tốc độ
Come in : đi vào ,về đích ,dâng lên, bắt đầu ,tỏ ra
Come in for : có phần ,nhận được, hứng chịu
Come into : ra đời ,thừa hưởng
Come into acount : được tính đến
Come into bearing : bước bvào giai đoạn sinh sản
Come into effect : có hiệu lực
come into existence : ra đời ,hình thành
Come into force : có hiệu lực
Come out: có triệu chứng, lộ ra
Come round: tỉnh lại, hồi tỉnh
Come round to: bắt đầu thừa nhận
Come up with: đưa ra, cung cấp, tìm ra
phrase verb - Người đăng: Kiều Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
phrase verb 9 10 412