Ktl-icon-tai-lieu

Phrase verb

Được đăng lên bởi luongtrang1997
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 484 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GET
Được, có được, kiếm được, lấy được
to get a living kiếm sốNg
to get little by it không đựoc lợi lộc gì ở cái đó
to get fame nổi tiếng
Nhận được, xin được, hỏi được
to get a telegram nhận được một bức địên tín
he couldn't get leave from his father nó không xin được phép của bố nó
Tìm ra, tính ra
to get 9 on the average tính trung bình được 9
to get a blow bị một đòn
to get a fall bị ngã
to get one's arm broken bị gãy tay
to get it bị trừng phạt, bị mắng nhiếc
to get somebody with child làm cho ai có mang
to get some job done làm xong một việc gì
Cấu trúc từ
to get about đi đây, đi đó, đi lại Bắt đầu đi lại được (sau khi khỏi bệnh) Lan truyền, đồn ra (tin tức)
to get abroad lan truyền, truyền đi (tin đồn)
to get across đi ngang qua, vướt qua; cho (ai...) đi ngang qua
to get one's troops across the river cho quân đội qua sông Giải thích rõ ràng, trình bày khúc chiết
to get across an idea trình bày ý kiến một cách khúc chiết
to get ahead tiến lên phía trước Tiến bộ, vượt những người khác
he has got ahead of all the other boys in his class (nó tiến bộ vượt tất cả các học sinh khác trong lớp)
to get around +đi vòng qua (vật gì) ,
+ bắt đầu truyền đi
eg: News of her death got around in the morning (Tin cô ấy chết bắt đầu truyền đi sáng nay)
+tránh, lách eg: You can't get around these rules! (Bạn không thể lách những quy định này!)
+giao thiệp rộng, đi đó đây eg:How does she get around without a car? (Làm sao cô ấy đi đó đây nếu
không có xe hơi?)
to get at +đạt tới, đến được, tới, đến; với tới được, lấy được, đến gần được
+ Kiếm được (tài liệu...); tìm ra, khám phá ra (sự thật...)
+ Hiểu, nắm được (ý...) eg: I cannot get at his meaning (tôi không hiểu được ý hắn)
+ (thông tục) mua chuộc, hối lộ, đút lót eg: to get at a witness (mua chuộc người làm chứng)
+ (thông tục) chế nhạo, giễu cợt (ai); công kích, tấn công (ai...) eg:who are you getting at? (anh đang chế nhạo ai
đấy? anh đang công kích ai đấy?, anh đang chỉ trích ai đấy?; anh đang cố lừa ai đấy?)
to get away + đi, đi khỏi, ra đi, đi xa eg:get away with you! (cút đi!)
+ Thoát khỏi, tránh khỏi, trốn thoát, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) xoay xở xong, thoát khỏi buộc khó khăn, Cất cánh bay
lên (máy bay); mở máy chạy đi (ô tô) , Nhổ ra, giật ra
to get back lùi, lùi lại; trở lại, trở về Lấy lại, tìm lại được, thu lại, giữ lại
to get back at sb trò đùa ai
to get behind(with st) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ủng hộ, giúp đỡ
+ chưa hoàn thành một việc gì đó eg: I'm getting behind with my work (tôi chưa làm hết công việc)
to get by đi qua ...
GET
Được, có được, kiếm được, lấy được
to get a living kiếm sốNg
to get little by it không đựoc lợi lộc gì ở cái đó
to get fame nổi tiếng
Nhận được, xin được, hỏi được
to get a telegram nhận được một bức địên tín
he couldn't get leave from his father nó không xin được phép của bố nó
Tìm ra, tính ra
to get 9 on the average tính trung bình được 9
to get a blow bị một đòn
to get a fall bị ngã
to get one's arm broken bị gãy tay
to get it bị trừng phạt, bị mắng nhiếc
to get somebody with child làm cho ai có mang
to get some job done làm xong một việc gì
Cấu trúc từ
to get about đi đây, đi đó, đi lại Bắt đầu đi lại được (sau khi khỏi bệnh) Lan truyền, đồn ra (tin tức)
to get abroad lan truyền, truyền đi (tin đồn)
to get across đi ngang qua, vướt qua; cho (ai...) đi ngang qua
to get one's troops across the river cho quân đội qua sông Giải thích rõ ràng, trình bày khúc chiết
to get across an idea trình bày ý kiến một cách khúc chiết
to get ahead tiến lên phía trước Tiến bộ, vượt những người khác
he has got ahead of all the other boys in his class (nó tiến bộ vượt tất cả các học sinh khác trong lớp)
to get around +đi vòng qua (vật gì) ,
+ bắt đầu truyền đi
eg: News of her death got around in the morning (Tin cô ấy chết bắt đầu truyền đi sáng nay)
+tránh, lách eg: You can't get around these rules! (Bạn không thể lách những quy định này!)
+giao thiệp rộng, đi đó đây eg:How does she get around without a car? (Làm sao cô ấy đi đó đây nếu
không có xe hơi?)
to get at +đạt tới, đến được, tới, đến; với tới được, lấy được, đến gần được
+ Kiếm được (tài liệu...); tìm ra, khám phá ra (sự thật...)
+ Hiểu, nắm được (ý...) eg: I cannot get at his meaning (tôi không hiểu được ý hắn)
+ (thông tục) mua chuộc, hối lộ, đút lót eg: to get at a witness (mua chuộc người làm chứng)
+ (thông tục) chế nhạo, giễu cợt (ai); công kích, tấn công (ai...) eg:who are you getting at? (anh đang chế nhạo ai
đấy? anh đang công kích ai đấy?, anh đang chỉ trích ai đấy?; anh đang cố lừa ai đấy?)
to get away + đi, đi khỏi, ra đi, đi xa eg:get away with you! (cút đi!)
+ Thoát khỏi, tránh khỏi, trốn thoát, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) xoay xở xong, thoát khỏi buộc khó khăn, Cất cánh bay
lên (máy bay); mở máy chạy đi (ô tô) , Nhổ ra, giật ra
to get back lùi, lùi lại; trở lại, trở về Lấy lại, tìm lại được, thu lại, giữ lại
to get back at sb trò đùa ai
to get behind(with st) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ủng hộ, giúp đỡ
+ chưa hoàn thành một việc gì đó eg: I'm getting behind with my work (tôi chưa làm hết công việc)
to get by đi qua eg:please let me get by (làm ơn cho tôi đi qua)
+ to get by (on/in/with st) xoay sở để sống hoặc làm một việc gì đó
Eg:How does she get on such a small salary ? (Làm sao cô ấy có thể sống với một mức lương thấp như
vậy?)/ I just about get by in English (= I can speak basic English)
1
Phrase verb - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phrase verb - Người đăng: luongtrang1997
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Phrase verb 9 10 826