Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp học Effortless English

Được đăng lên bởi Bạn Huy
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 841 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP EFFORTLESS ENGLISH
A.J.Hoge - một giảng viên có bằng Master of TESOL (Teaching English to Speakers
of Other Languages) - đã từng giảng dạy ở nhiều trường đại học trên thế giới. Sau
nhiều năm dạy Anh ngữ cho các sinh viên nước ngoài, ông nhận thấy rằng phần lớn
các sinh viên đều không gặp phải khó khăn gì khi học ngữ pháp tiếng Anh, khả năng
đọc hiểu của họ rất tốt. Họ đạt điểm ngữ pháp rất cao trong các kì thi kiểm tra. Thế
nhưng khi trực tiếp nói chuyện với các sinh viên, ông phát hiện rằng khả năng nói
tiếng Anh của họ thì ngược lại, không được tốt.
Hiện tượng trên phát sinh là do phương pháp học tập của các sinh viên hiện tại chú
trọng quá nhiều vào ngữ pháp. Các thầy cô dạy Anh ngữ ở các lớp học cũng đa phần
là dạy ngữ pháp, họ chỉ làm mỗi việc là sửa cho sinh viên những lỗi ngữ pháp mà
không chú trọng tới các kỹ năng khác. Điều này đã khiến sinh viên mang một tâm lý
sợ sai ngữ pháp khi nói tiếng Anh. Trước khi nói một câu tiếng Anh họ thường sắp
xếp các ý nghĩ trong đầu, chọn lựa từ ngữ rồi sắp xếp chúng theo đúng các quy tắc
ngữ pháp, khiến họ nói tiếng Anh không được tự nhiên.
Để khắc phục điểm yếu này cho các sinh viên nói riêng và cho những người học Anh
ngữ nói chung. A.J.Hoge đã phát triển một phương pháp học tập giúp nâng cao khả
năng nói tiếng Anh. Phương pháp học tập này tập trung nhiều vào kỹ năng nghe Anh
ngữ. Và khi khả năng nghe của bạn được nâng cao thì khả năng nói cũng dễ dàng
phát triển. Phương pháp học tập này áp dụng theo cách tiếp cận ngôn ngữ của một
đứa trẻ. Đó là học nghe trước. Khi bạn nghe tiếng Anh trở nên quen thuộc, bạn sẽ nói
ra một cách tự nhiên không phải trải qua một bước trung gian là dịch chúng trong đầu
từ ngôn ngữ mẹ đẻ sang tiếng Anh
Tải về một số file nghe thử ở địa chỉ sau :Bộ Effortless English gồm 5 DVD:

1.Original Effortless English Lessons
2. Learn Real English
3. Flow English Lessons
4. Business English Lessons
5. Power English Now

PHƯƠNG PHÁP HỌC
EFFORTLESS ENGLISH
(HỌC TIẾNG ANH CHỈ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NGHE,
HIỆU QUẢ CHỈ TRONG VÒNG 6 THÁNG HỌC)


Các bài học được tác giả A.J.Hoge sắp xếp theo mức độ khó tăng dần (các bạn chú ý
nhiều bộ đĩa Effortless chia sẻ trên mạng hiện nay không sắp xếp bài học theo thứ tự

sẽ khiến bạn học ngay phải bài khó từ lúc đầu) . Mỗi một bài học sẽ gồm những file
như sau :

1. Phần Text : là Listening Script mà bạn dùng để xem trên máy tính hoặc ...
http://effortlessenglishclub.com
GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP EFFORTLESS ENGLISH
A.J.Hoge - một ging viên bằng Master of TESOL (Teaching English to Speakers
of Other Languages) - đã từng giảng dạy nhiều trường đại học trên thế giới. Sau
nhiu m dạy Anh ngcho các sinh viên nước ngoài, ông nhận thấy rằng phần ln
các sinh viên đều không gặp phải khó khăn khi học ngữ pháp tiếng Anh, khả năng
đọc hiểu ca họ rất tốt. Hđạt điểm ngữ pháp rất cao trong các kì thi kiểm tra. Thế
nhưng khi trực tiếp i chuyện với các sinh viên, ông phát hiện rằng khả năng nói
tiếng Anh ca họ thì ngược lại, không được tốt.
Hiện tượng trên phát sinh do phương pháp học tập của các sinh viên hiện tại c
trọng quá nhiều vào ngữ pháp. c thầy dạy Anh ngữ các lớp học cũng đa phn
là dạy ngữ pháp, họ chỉ làm mỗi việc sửa cho sinh viên những lỗi ngữ pháp
không c trọng tới các kỹ năng khác. Điều y đã khiến sinh viên mang một tâm lý
sợ sai ngữ pháp khi nói tiếng Anh. Trước khi i một u tiếng Anh họ thường sắp
xếp các ý nghĩ trong đầu, chọn lựa từ ngữ rồi sắp xếp chúng theo đúng các quy tắc
ngữ pháp, khiến họ nói tiếng Anh không được tự nhiên.
Để khắc phục điểm yếu này cho các sinh viên nói riêng và cho những người học Anh
ngữ nói chung. A.J.Hoge đã phát triển một phương pháp học tập giúp nâng cao kh
năng nói tiếng Anh. Phương pháp học tập này tập trung nhiều vào k năng nghe Anh
ngữ. khi khả năng nghe ca bạn được nâng cao t khả năng nói cũng dễ ng
phát trin. Phương pháp học tập này áp dụng theo cách tiếp cận ngôn ngữ của một
đứa trẻ. Đó là học nghe trước. Khi bạn nghe tiếng Anh trở nên quen thuộc, bạn sẽ nói
ra một cách tự nhiên không phải trải qua một bước trung gian là dch chúng trong đầu
từ ngôn ngữ mẹ đẻ sang tiếng Anh
Tải về một số file nghe thử ở địa chỉ sau :
http://www.mediafire.com/?1t2yv02qs6w8w
Phương pháp học Effortless English - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp học Effortless English - Người đăng: Bạn Huy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Phương pháp học Effortless English 9 10 88