Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp học tiếng anh

Được đăng lên bởi gmkhytien2111
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 196 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mr. Trí
24-10-2006, 03:22 PM
Nếu bạn thấy mình đang thua cuộc chiến để khá tiếng Anh hơn mặc dù đã áp dụng
nhiều cách thức để học tiếng Anh và đã đổ nhiều tâm sức vô việc ấy, hãy thử một
phương pháp học ngoại ngữ mà tôi đã có kinh nghiệm áp dụng rất thành công. Phuơng
pháp nầy đặc biệt dành cho những người đang sống trong quốc gia nói ngoại ngữ ấy.
Nên ở đây tôi giả sử bạn đang sống ở Úc và muốn học cho giỏi tiếng Anh để lợi cho
chính mình và để giúp con cháu. Đó là chưa nói việc ấy có thể giúp bạn thưởng thức
văn hóa Úc đúng cách hơn.
Lý do dở tiếng Anh
Đa số chúng ta là người vượt biên nên nhu cầu tiên quyết khi mới định cư là sinh tồn,
tức là ổn định nhà cửa, việc làm. Do đó nhiều khi việc học tiếng Anh cho đến nơi đến
chốn coi như không quan trọng, miễn là đủ chút vốn liếng tiếng Anh để đi làm là tạm
xong. Có người đến thẳng xứ Úc theo diện đoàn tụ nhưng thấy rất khó học tiếng Anh
trong thời gian chờ đợi ở Việt Nam. Dù thế nào, nhiều khi sinh hoạt với người Úc cảm
thấy mình bị thiệt thòi nếu nói, nghe, viết hay đọc chữ Anh còn kém quá. Do đó ta thử
cố gắng khắc phục cả bốn phương diện nầy.
Tập đọc
Muốn đọc giỏi bạn cần biết văn phạm Anh văn (tức là biết cách ráp câu), biết nhiều ngữ
vựng và thực hành đọc sách báo. Bạn hãy làm như sau. Mỗi ngày mua một tờ báo tiếng
Việt và một tờ báo tiếng Anh loại dễ đọc, thí dụ như báo Daily Telegraph được viết cho
người bình dân, trong khi báo The Australian được viết cho người có trình độ cao hơn.
Hãy đọc tờ báo tiếng Việt để biết rõ tình hình thời sự. Sau đó đọc tờ báo tiếng Anh. Lúc
đầu chỉ cần đọc các tít lớn vì bạn chưa có đủ khả năng và thì giờ để đọc hết cả các tin
tức chữ lí tí. Dầu vậy, bạn có thể đoán được ít nhiều các tin tức tiếng Anh. Nếu có chữ
nào không biết thì tra tự điển và viết riêng vào một quyễn sỗ tay để dễ ôn lại.
Để giỏi văn phạm tiếng Anh bạn có thể tự học từ các sách Văn phạm tiếng Anh soạn
bởi tác giả Việt Nam, như của Lê bá Kông chẳng hạn. Mỗi ngày dành khoảng nửa tiếng
đồng hồ để đọc báo. Khi khá hơn bạn có thể bắt đầu đọc phần chữ nhỏ chi tiết của các
bản tin tức.
Tập viết
Tập viết là dễ nhất. Bạn có thể học từ một sách đàm thoại song ngữ. Cố gắng học thuộc
lòng các câu tiếng Anh tương phản với các câu tiếng Việt. Kế đó, che câu tiếng Việt rồi
cố gắng dịch ra tiếng Anh. Làm đi làm lại nhiều lần cho đến khi không còn lỗi nào. Nói

chung khi thấy câu tiếng Anh nào hay trong sách hay trên báo chí, hãy học thuộc lòng
rồi tự trả bài bằng cách viết lại nguyên câu ấy.
Mỗi ngày dành khoảng nửa ...
Mr. Trí
24-10-2006, 03:22 PM
Nếu bạn thấy mình đang thua cuộc chiến để khá tiếng Anh hơn mặc dù đã áp dụng
nhiều cách thức để học tiếng Anh và đã đổ nhiều tâm sức vô việc ấy, hãy thử một
phương pháp học ngoại ngữ mà tôi đã có kinh nghiệm áp dụng rất thành công. Phuơng
pháp nầy đặc biệt dành cho những người đang sống trong quốc gia nói ngoại ngữ ấy.
Nên ở đây tôi giả sử bạn đang sống ở Úc và muốn học cho giỏi tiếng Anh để lợi cho
chính mình và để giúp con cháu. Đó là chưa nói việc ấy có thể giúp bạn thưởng thức
văn hóa Úc đúng cách hơn.
Lý do dở tiếng Anh
Đa số chúng ta là người vượt biên nên nhu cầu tiên quyết khi mới định cư là sinh tồn,
tức là ổn định nhà cửa, việc làm. Do đó nhiều khi việc học tiếng Anh cho đến nơi đến
chốn coi như không quan trọng, miễn là đủ chút vốn liếng tiếng Anh để đi làm là tạm
xong. Có người đến thẳng xứ Úc theo diện đoàn tụ nhưng thấy rất khó học tiếng Anh
trong thời gian chờ đợi ở Việt Nam. Dù thế nào, nhiều khi sinh hoạt với người Úc cảm
thấy mình bị thiệt thòi nếu nói, nghe, viết hay đọc chữ Anh còn kém quá. Do đó ta thử
cố gắng khắc phục cả bốn phương diện nầy.
Tập đọc
Muốn đọc giỏi bạn cần biết văn phạm Anh văn (tức là biết cách ráp câu), biết nhiều ngữ
vựng và thực hành đọc sách báo. Bạn hãy làm như sau. Mỗi ngày mua một tờ báo tiếng
Việt và một tờ báo tiếng Anh loại dễ đọc, thí dụ như báo Daily Telegraph được viết cho
người bình dân, trong khi báo The Australian được viết cho người có trình độ cao hơn.
Hãy đọc tờ báo tiếng Việt để biết rõ tình hình thời sự. Sau đó đọc tờ báo tiếng Anh. Lúc
đầu chỉ cần đọc các tít lớn vì bạn chưa có đủ khả năng và thì giờ để đọc hết cả các tin
tức chữ lí tí. Dầu vậy, bạn có thể đoán được ít nhiều các tin tức tiếng Anh. Nếu có chữ
nào không biết thì tra tự điển và viết riêng vào một quyễn sỗ tay để dễ ôn lại.
Để giỏi văn phạm tiếng Anh bạn có thể tự học từ các sách Văn phạm tiếng Anh soạn
bởi tác giả Việt Nam, như của Lê bá Kông chẳng hạn. Mỗi ngày dành khoảng nửa tiếng
đồng hồ để đọc báo. Khi khá hơn bạn có thể bắt đầu đọc phần chữ nhỏ chi tiết của các
bản tin tức.
Tập viết
Tập viết là dễ nhất. Bạn có thể học từ một sách đàm thoại song ngữ. Cố gắng học thuộc
lòng các câu tiếng Anh tương phản với các câu tiếng Việt. Kế đó, che câu tiếng Việt rồi
cố gắng dịch ra tiếng Anh. Làm đi làm lại nhiều lần cho đến khi không còn lỗi nào. Nói
Phương pháp học tiếng anh - Trang 2
Phương pháp học tiếng anh - Người đăng: gmkhytien2111
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Phương pháp học tiếng anh 9 10 320