Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp luyện nghe tiếng Anh

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 4179 lần   |   Lượt tải: 26 lần
LÀM SAO NGHE ĐƯỢC TIẾNG ANH
(và nói chung: MỘT NGOẠI NGỮ)
Một trong những trở ngại lớn nhất của chúng ta khi học một ngoại
ngữ ấy là chúng ta quá… thông minh và có quá nhiều kinh nghiệm.
Quá thông minh: vì mình không thể nào chấp nhận nghe một câu
mà mình không hiểu: cần phải hiểu một câu nói gì trước khi nghe
tiếp câu thứ hai, nếu không thì mình không buồn nghe tiếp.
Quá kinh nghiệm: Cuộc đời đã dạy ta không nghe những gì người
khác nói mà chỉ hiểu những gì mà nội dung chuyển tải. Nếu không
hiểu nội dung, chúng ta không thể lặp lại lời người kia. Cũng vì thế
mà - trong giai đoạn đầu học ngoại ngữ - mỗi lần nghe một câu
tiếng Anh thì trong đầu phải dịch ra được tiếng Việt thì mới yên
tâm, bằng không thì … câu ấy không có nghĩa.
Thế nhưng, đấy là lối học sinh ngữ ngược chiều. Tôi biết được 6
ngôn ngữ, trong đó có ba ngôn ngữ thành thạo nghe nói đọc viết:
Việt - Anh - Pháp, và tôi thấy rằng trong các ngôn ngữ tôi biết thì,
một cách khách quan, nghe và nói tiếng Việt là khó nhất (vì ở
phương tây, không có ngôn ngữ nào mà mình đổi cao độ của một
từ thì ý nghĩa từ ấy lại thay đổi: ma - má - mà - mạ - mã - mả).
Nhưng các bạn ở forum này, cũng như tôi, đều không có vấn đề gì
cả với cái sinh ngữ khó vào bậc nhất ấy!
Tuy nhiên, những thầy cô dạy chúng ta nghe nói tiếng Việt chẳng
phải là những vị chuyên viên ngôn ngữ như các thầy cô ngoại ngữ
mà ta học tại các trường. Thầy dạy tiếng Việt chúng ta là tất cả
những người quanh ta từ ngày ta ra đời: cha mẹ, anh chị, hàng
xóm, bạn bè… nghĩa là đại đa số những người chưa có một giờ sư
phạm nào cả, thậm chí không có một khái niệm nào về văn phạm
tiếng Việt. Thế mà ta nghe tiếng Việt thoải mái và nói như sáo. Còn
tiếng Anh thì không thể như thế được. Ấy là vì đối với tiếng Việt,
chúng ta học theo tiến trình tự nhiên, còn ngoại ngữ thì ta học theo
tiến trình phản tự nhiên.

Từ lúc sinh ra chúng ta đã NGHE mọi người nói tiếng Việt chung
quanh (mà chẳng bao giờ ta phản đối: "tôi chẳng hiểu gì cả, đừng
nói nữa"! Mới sinh thì biết gì mà hiểu và phản đối!). Sau một thời
gian dài từ 9 tháng đến 1 năm, ta mới NÓI những tiếng nói đầu
tiên (từng chữ một), mà không hiểu mình nói gì. Vài năm sau vào
lớp mẫu giáo mới học ĐỌC, rồi vào lớp 1 (sáu năm sau khi bắt đầu
nghe) mới tập VIẾT… Lúc bấy giờ, dù chưa biết viết thì mình đã
nghe đưọc tất cả những gì người lớn nói rồi (kể cả điều mình chưa
hiểu). Như vậy, tiến trình học tiếng Việt của chúng ta là Nghe - Nói
- Đọc - Viết. Giai đoạn dài nhất là nghe và nói, rồi sau đó từ vựng
tự thêm v...
LÀM SAO NGHE ĐƯỢC TIẾNG ANH
(và nói chung: MỘT NGOẠI NGỮ)
Một trong những trở ngại lớn nhất của chúng ta khi học một ngoại
ngữ ấy là chúng ta quá… thông minh và có quá nhiều kinh nghiệm.
Quá thông minh: vì mình không thể nào chấp nhận nghe một câu
mà mình không hiểu: cần phải hiểu một câu nói gì trước khi nghe
tiếp câu thứ hai, nếu không thì mình không buồn nghe tiếp.
Quá kinh nghiệm: Cuộc đời đã dạy ta không nghe những gì người
khác nói mà chỉ hiểu những gì mà nội dung chuyển tải. Nếu không
hiểu nội dung, chúng ta không thể lặp lại lời người kia. Cũng vì thế
mà - trong giai đoạn đầu học ngoại ngữ - mỗi lần nghe một câu
tiếng Anh thì trong đầu phải dịch ra được tiếng Việt thì mới yên
tâm, bằng không thì … câu ấy không có nghĩa.
Thế nhưng, đấy là lối học sinh ngữ ngược chiều. Tôi biết được 6
ngôn ngữ, trong đó có ba ngôn ngữ thành thạo nghe nói đọc viết:
Việt - Anh - Pháp, và tôi thấy rằng trong các ngôn ngữ tôi biết thì,
một cách khách quan, nghe và nói tiếng Việt là khó nhất (vì ở
phương tây, không có ngôn ngữ nào mà mình đổi cao độ của một
từ thì ý nghĩa từ ấy lại thay đổi: ma - má - mà - mạ - mã - mả).
Nhưng các bạn ở forum này, cũng như tôi, đều không có vấn đề gì
cả với cái sinh ngữ khó vào bậc nhất ấy!
Tuy nhiên, những thầy cô dạy chúng ta nghe nói tiếng Việt chẳng
phải là những vị chuyên viên ngôn ngữ như các thầy cô ngoại ngữ
mà ta học tại các trường. Thầy dạy tiếng Việt chúng ta là tất cả
những người quanh ta từ ngày ta ra đời: cha mẹ, anh chị, hàng
xóm, bạn bè… nghĩa là đại đa số những người chưa có một giờ sư
phạm nào cả, thậm chí không có một khái niệm nào về văn phạm
tiếng Việt. Thế mà ta nghe tiếng Việt thoải mái và nói như sáo. Còn
tiếng Anh thì không thể như thế được. Ấy là vì đối với tiếng Việt,
chúng ta học theo tiến trình tự nhiên, còn ngoại ngữ thì ta học theo
tiến trình phản tự nhiên.
Phương pháp luyện nghe tiếng Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp luyện nghe tiếng Anh - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Phương pháp luyện nghe tiếng Anh 9 10 356