Ktl-icon-tai-lieu

Pronunciation Letter A

Được đăng lên bởi davidbenbaxter
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 86 lần   |   Lượt tải: 0 lần
englishforeveryone.org

Name________________
Date________________

Letter Pronunciation - | a | Sound
Directions: Circle the word that best describes the picture. Then use that word in a sentence.

1) able
ate
ache
axe

2) rat
also
arm
ail

3) acorn
date
air
ant

4) act
add
mad
apple

5) altar
anchor
angry
say

6) plan
ash
ape
ankle

7) art
age
after
away

I used the axe to cut a tree in my yard.

...
englishforeveryone.org Name________________
Date________________
L
L
e
e
t
t
t
t
e
e
r
r
P
P
r
r
o
o
n
n
u
u
n
n
c
c
i
i
a
a
t
t
i
i
o
o
n
n
-
-
|
|
a
a
|
|
S
S
o
o
u
u
n
n
d
d
D
D
i
i
r
r
e
e
c
c
t
t
i
i
o
o
n
n
s
s
:
:
Circle the word that best describes the picture. Then use that word in a sentence.
1
1
)
) able
ate
ache
axe
I used the axe to cut a tree in my yard.
2
2
)
) rat
also
arm
ail
3
3
)
) acorn
date
air
ant
4
4
)
) act
add
mad
apple
5
5
)
) altar
anchor
angry
say
6
6
)
) plan
ash
ape
ankle
7
7
)
) art
age
after
away
Pronunciation Letter A - Người đăng: davidbenbaxter
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Pronunciation Letter A 9 10 453