Ktl-icon-tai-lieu

Quy tắc biến đổi trạng từ sang tính từ

Được đăng lên bởi ngochan-2001gl
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 167 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các cách biến đổi tính từ sang trạng từ
Thông thường, trạng từ được hình thành bằng cách thêm -LY vào cuối tính từ.
E.g. Quick - Quickly
Với tính từ có đuôi -l hoặc -e, thêm -ly:
special + ly = specially
terminal + ly = terminally
literal + ly = literally
nice + ly = nicely
polite + ly = politely
Trường hợp đặc biệt:
true -> truly
whole -> wholly
due -> duly
full -> fully
Với tính từ có đuôi -y, bỏ -y và thêm -ily:
crazy -> crazily
happy -> happily
Với tính từ có đuôi là phụ âm + le, bỏ -e và thêm -y:
terrible -> terribly
horrible -> horribly
noble -> nobly
idle -> idly
Với tính từ có đuôi là -ic, thêm -ally:
ironic -> ironically
enthusiastic -> enthusiastically
realistic -> realistically
Đặc biệt: public - publicly
Trường hợp đặc biệt khác:
fast -> fast. (The man drives very fast (quickly).
good -> well .( You speak English very well.)
Hard -> hard. (she does her homework hard.)
Early -> early. (she comes join a party early.)
Late -> late. (he goes to school late.)

...
Các cách biến đổi tính từ sang trạng từ
Thông thường, trạng từ được hình thành bằng cách thêm -LY vào cuối tính từ.
E.g. Quick - Quickly
Với tính từ có đuôi -l hoặc -e, thêm -ly:
special + ly = specially
terminal + ly = terminally
literal + ly = literally
nice + ly = nicely
polite + ly = politely
Trường hợp đặc biệt:
true -> truly
whole -> wholly
due -> duly
full -> fully
Với tính từ có đuôi -y, bỏ -y và thêm -ily:
crazy -> crazily
happy -> happily
Với tính từ có đuôi là phụ âm + le, bỏ -e và thêm -y:
terrible -> terribly
horrible -> horribly
noble -> nobly
idle -> idly
Với tính từ có đuôi là -ic, thêm -ally:
ironic -> ironically
enthusiastic -> enthusiastically
realistic -> realistically
Đặc biệt: public - publicly
Trường hợp đặc biệt khác:
fast -> fast. (The man drives very fast (quickly).
good -> well .( You speak English very well.)
Hard -> hard. (she does her homework hard.)
Early -> early. (she comes join a party early.)
Late -> late. (he goes to school late.)
Quy tắc biến đổi trạng từ sang tính từ - Người đăng: ngochan-2001gl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Quy tắc biến đổi trạng từ sang tính từ 9 10 765