Ktl-icon-tai-lieu

quy tắc trong nối âm

Được đăng lên bởi chiyb98
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 254 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUY TẮC CẦN THIẾT TRONG NỐI ÂM TIẾNG ANH
SỰ NỐI ÂM (liaison) là một trong 3 thành phần (phát âm, ngữ điệu và nối âm) chính của
Giọng Bản Xứ Mỹ (American Accent). Hẳn các bạn đã hiểu qua về Phát âm và Ngữ điệu
trong tiếng Anh. Hôm nay, chúng tôi giới thiệu các bạn một cách khái quát về NỐI ÂM
trong nói tiếng Anh. Hiểu được những nguyên tắc về NỐI ÂM giúp chúng ta nghe người
bản xứ nói dễ dàng hơn, đặc biệt là khi nói nhanh.

Sau
đây
là
một
số
quy
tắc
nối
âm:
Chú ý: khi chúng ta nói đến phụ âm hay nguyên âm trong cách đọc có nghĩa là chúng ta đang nói
đến phiên âm của chúng. Ví dụ: chữ "hour" mặc dù trong chữ viết bắt đầu bằng phụ âm "h",
nhưng trong phiên âm lại bắt đầu bằng nguyên âm "a" (aʊər ).

1. Quy tắc phụ âm đứng trước nguyên âm:



- Khi chữ trước kết thúc bằng một phụ âm, chữ sau bắt đầu bằng một nguyên âm, bạn đọc nối
phụ âm với nguyên âm.
Ví dụ: check-in bạn đọc liền thành , fill-up đọc liền thành chứ không tách rời hai từ.



- Các từ tận cùng bằng nguyên âm không được phát âm.
Ví dụ: make-up đọc là , come-on đọc là



- Đối với những cụm từ viết tắt.
Ví dụ: "MA"(Master of Arts) đọc là /em mei/



Tuy nhiên, khi một phụ âm có gió đứng trước nguyên âm, trước khi bạn nối với nguyên âm, bạn
phải chuyển phụ âm đó sang phụ âm không gió tương ứng.
Ví dụ "laugh" được phát âm là /f/ tận cùng, nhưng nếu bạn dùng trong một cụm
từ như "laugh at someone", bạn phải chuyển âm /f/ thành /v/ và đọc là /la:v væt/.
Mời các bạn luyện tập quy tắc nối âm khi phụ âm đứng trước nguyên âm trong các ví dụ
sau:
Words
wall-eye

liaison

pull-off
hold on
full-automatic
catch-all
break-up

2. Quy phụ nguyên âm đứng trước nguyên âm:
Khi chữ trước kết thúc bằng một nguyên âm, chữ sau bắt đầu bằng một nguyên âm thì hay
nguyên âm này được nối với nhau bởi (w/w/) hoặc (y /j/). Cụ thể như sau:
- Đối với nguyên âm tròn môi (khi phát âm, môi bạn nhìn giống hình chữ "O", ví dụ: "OU", "U",
"AU",... bạn cần thêm phụ âm "W" vào giữa. Ví dụ "USA" sẽ được đọc là /ju wes sei/.
* Mời các bạn tham khảo bảng ví dụ sau:

Đọc là

too often

who is

so I

do all

tooWoften

whoWis

soWI

doWall

- Đối với nguyên âm dài môi (khi phát âm, môi bạn kéo dài sang 2 bên), ví dụ: "E", "I", "EI",... bạn
thêm phụ âm "Y" vào giữa. Ví dụ: VOA (Voice of America) /vi you wei/.
* Tương tự ta có các ví dụ:
I am Kay is the end she asked
Đọc là IYam KayYis theYend sheYasked



3. Qui tắc phụ âm đứng trước phụ âm:
Khi chữ trước kết thúc bằng phụ âm có cách phát âm giống hoặc tương tự phụ âm bắt đầu
chữ sau...
QUY TẮC CẦN THIẾT TRONG NỐI ÂM TIẾNG ANH
SỰ NỐI ÂM (liaison) là một trong 3 thành phần (phát âm, ngữ điệu và nối âm) chính của
Giọng Bản Xứ Mỹ (American Accent). Hẳn các bạn đã hiểu qua về Phát âm và Ngữ điệu
trong tiếng Anh. Hôm nay, chúng tôi giới thiệu các bạn một cách khái quát về NỐI ÂM
trong nói tiếng Anh. Hiểu được những nguyên tắc về NỐI ÂM giúp chúng ta nghe người
bản xứ nói dễ dàng hơn, đặc biệt là khi nói nhanh.
Sau đây một số quy tắc nối âm:
Chú ý: khi chúng ta nói đến phụ âm hay nguyên âm trong cách đọc có nghĩa là chúng ta đang nói
đến phiên âm của chúng. dụ: chữ "hour" mặc trong chữ viết bắt đầu bằng phụ âm "h",
nhưng trong phiên âm lại bắt đầu bằng nguyên âm "a" (aʊər ).
1. Quy tắc phụ âm đứng trước nguyên âm:
- Khi chữ trước kết thúc bằng một phụ âm, chữ sau bắt đầu bằng một nguyên âm, bạn đọc nối
phụ âm với nguyên âm.
Ví dụ: check-in bạn đọc liền thành , fill-up đọc liền thành chứ không tách rời hai từ.
- Các từ tận cùng bằng nguyên âm không được phát âm.
Ví dụ: make-up đọc là , come-on đọc là
- Đối với những cụm từ viết tắt.
Ví dụ: "MA"(Master of Arts) đọc là /em mei/
Tuy nhiên, khi một phụ âm có gió đứng trước nguyên âm, trước khi bạn nối với nguyên âm, bạn
phải chuyển phụ âm đó sang phụ âm không gió tương ứng.
dụ "laugh" được phát âm /f/ tận cùng, nhưng nếu bạn dùng trong một cụm
từ như "laugh at someone", bạn phải chuyển âm /f/ thành /v/ và đọc là /la:v væt/.
Mời các bạn luyện tập quy tắc nối âm khi phụ âm đứng trước nguyên âm trong các dụ
sau:
Words liaison
wall-eye
quy tắc trong nối âm - Trang 2
quy tắc trong nối âm - Người đăng: chiyb98
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
quy tắc trong nối âm 9 10 373