Ktl-icon-tai-lieu

Rèn kĩ năng giao tiếp bằng tiếng anh trong môn tiếng anh cho học sinh lớp 8

Được đăng lên bởi như quỳnh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 738 lần   |   Lượt tải: 12 lần
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Ngày nay chúng ta đang chứng kiến sự tương tác và phụ thuộc lẫn nhau
giữa các quốc gia trên thế giới trong lĩnh vực thông tin, tri thức về khoa học,
kỹ thuật, giáo dục và văn hóa. Trong bối cảnh đó, tiếng Anh đóng vai trò là một
công cụ giao tiếp quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật của
đất nước và hội nhập khu vực, cũng như đối với sự giao lưu văn hóa giữa các
nước trong khu vực và trên thếgiới.
Năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh là một trong những năng lực cơ bản
cần được hình thành cho thế hệ trẻ Việt Nam. Do vậy, việc dạy và học tiếng
Anh ở trường phổ thông nói chung, cấp trung học cơ sở (THCS) nói riêng, cần
hình thành và phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh cho học sinh. Việc
dạy và học tiếng Anh ở cấp THCS góp phần giúp học sinh mở rộng tầm nhìn,
làm phong phú kinh nghiệm cuộc sống, phát huy năng lực tư duy và nâng
cao sự hiểu biết về văn hóa, xã hội của các quốc gia, dân tộc trên thế giới cũng
như hiểu biết sâu hơn về văn hóa và xã hội của chính dân tộc mình, đặt nền tảng
cho việc tiếp tục học ở các cấp học cao hơn, học tập suốt đời và sự phát triển
toàn diện của học sinh.
Chương trình tiếng Anh THCS là sự nối tiếp chương trình tiếng Anh Tiểu
học. Chương trình nhằm tiếp tục hình thành và phát triển ở học sinh năng lực
giao tiếp ngôn ngữ tiếng Anh để đạt trình độ tương đương với Cấp độ A2 của
Khung Tham chiếu Chung Châu Âu về Ngôn ngữ (CEFR). Chương trình được
thiết kế trên cơ sở những đặc điểm phát triển tâm - sinh lý lứa tuổi, có tính đến
những thay đổi về thể chất và tinh thần, nhu cầu và khả năng của học sinh ở cấp
THCS.
Tuy nhiên thực tế việc hình thành loại ngôn ngữ này cho học sinh đặc
biệt vấn đề rèn kĩ năng giao tiếp nhằm giúp học sinh có thể giao tiếp tốt trong

lớp học cũng như trong các tình huống thực tế ngoài xã hội đang còn hạn chế
như việc các em không thể sử dụng tiếng anh đã được học vào quá trình giao
tiếp.
Đó là lí do chúng tôi chọn “ Rèn kĩ năng giao tiếp bằng tiếng anh trong
môn tiếng anh cho học sinh lớp 8 ” làm đề tài nghiên cứu.
1. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU

Thực hiện đề tài tìm ra các phương pháp giúp học sinh rèn luyện và phát triển
năng lực giao tiếp tiếng Anh một cách chủ động và tự tin, tạo tiền đề cho việc
sử dụng tiếng Anh như một công cụ trong học tập và trong đời sống xã hội, góp
phần hình thành thói quen học tập suốt đời, tạo cơ sở cho việc hoàn thiện bản
thân để trở thành những công dân có trách nhiệm trong thời kỳ hội nhập quốc
tế.
2. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨ...
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Ngày nay chúng ta đang chứng kiến sự tương tác phụ thuộc lẫn nhau
giữa các quốc gia trên thế giới trong lĩnh vực thông tin, tri thức về khoa học,
kỹ thuật, giáo dục và văn hóa. Trong bối cảnh đó, tiếng Anh đóng vai trò là một
công cụ giao tiếp quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật của
đất nước hội nhập khu vực, cũng như đối với sự giao lưu văn hóa giữa các
nước trong khu vực và trên thếgiới.
Năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh một trong những năng lực bản
cần được hình thành cho thế hệ trẻ Việt Nam. Do vậy, việc dạy học tiếng
Anh trường phổ thông nói chung, cấp trung học sở (THCS) nói riêng, cần
hình thành phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh cho học sinh. Việc
dạy học tiếng Anh cấp THCS góp phần giúp học sinh mở rộng tầm nhìn,
làm phong phú kinh nghiệm cuộc sống, phát huy năng lực duy nâng
cao sự hiểu biết về văn hóa, hội của các quốc gia, dân tộc trên thế giới cũng
như hiểu biết sâu hơn về văn hóa và xã hội của chính dân tộc mình, đặt nền tảng
cho việc tiếp tục học các cấp học cao hơn, học tập suốt đời sự phát triển
toàn diện của học sinh.
Chương trình tiếng Anh THCS là sự nối tiếp chương trình tiếng Anh Tiểu
học. Chương trình nhằm tiếp tục hình thành phát triển học sinh năng lực
giao tiếp ngôn ng tiếng Anh đ đạt trình độ tương đương với Cấp độ A2 của
Khung Tham chiếu Chung Châu Âu về Ngôn ngữ (CEFR). Chương trình được
thiết kế trên sở những đặc điểm phát triển tâm - sinh lứa tuổi, tính đến
những thay đổi về thể chất và tinh thần, nhu cầu và khả năng của học sinh ở cấp
THCS.
Tuy nhiên thực tế việc hình thành loại ngôn ngữ này cho học sinh đặc
biệt vấn đề rèn năng giao tiếp nhằm giúp học sinh thể giao tiếp tốt trong
Rèn kĩ năng giao tiếp bằng tiếng anh trong môn tiếng anh cho học sinh lớp 8 - Trang 2
Rèn kĩ năng giao tiếp bằng tiếng anh trong môn tiếng anh cho học sinh lớp 8 - Người đăng: như quỳnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Rèn kĩ năng giao tiếp bằng tiếng anh trong môn tiếng anh cho học sinh lớp 8 9 10 957