Ktl-icon-tai-lieu

Revolving Credit ( tiếng Anh và dịch)

Được đăng lên bởi Thanh Mai
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 202 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. Phương thức hoạt động của tín dụng xoay vòng?
Thẻ tín dụng là 1 một ví dụ hoản hảo cho tín dụng xoay vòng. Với tín dụng xoay
vòng, ngân hàng đó sẽ ngân hàng sẽ cho bạn vay tiền liên tục đến một khoản tín
dụng nhất định. Mỗi khi mua một thứ gì đó băngd hình thức tín dụng, khoản tiền
đó sẽ được trừ thẳng vào khoản tín dụng của bạn. Và sau mỗi lần bạn trả đủ khoản
vay đó, giới hạn tín dụng sẽ được hồi lại. Nghe đơn giản, phải ko?
Không thực sự vậy. Bạn phải suy xét đến lãi suất của nó. Nếu bạn ko trả đủ khoản
vay vào cuối tháng, bạn sẽ phải chịu 1 khoản lãi suất trên số tiền bạn nợ - dao động
trong khoảng 10 đến 28%. Việc mang một khoản vay từ tháng này sang Tháng
được gọi là xoay vòng khoản nợ. Nếu bạn cứ tiếp diễn việc xoay vòng đó thì bạn
sẽ lâm vào tình cảnh nợ như Chúa Chổm.
Tín dụng xoay vòng đang mắc ở Hoa Kì. Vào tháng 6 năm 2007, toàn bộ khoản nợ
của người dùng loại hình tín dụng này đã đạt lên ngưỡng 900 tỷ USD tại quốc gia
này. Tin tốt là 40% người mở thẻ trả đủ khoản vay của họ hàng tháng. Ngược lại
cũng có một lượng đáng kể người Mỹ đang mắc vào cạm bẫy của tín dụng xoay
vòng. Hơn 8% người dùng phải gánh hơn 9000$, và cứ 6 gia đình thì 1 gia đđình
chỉ có thể trả khoan vay nhỏ nhất hàng tháng. (theo CreditCards.com)
Vậy điểm khác nhau giữa tín dụng xoay vòng và vay thông thươngf là gì? Và tất cả
những tính công bằng của dòng tín dụng hộ gia đình là gì? Làm cách nào bạn có
thể tránh khỏi vòng khùng hoảng của tín dụng xoay vòng? Trong phần tiếp theo,
chúng tôi sẽ phân biệt tín dụng xoay vòng và vốn.

III. Điểm mạnh và hạn chế của tín dụng tuần hoàn
Ích lợi tuyệt vời nhất của tín dụng tuần hoàn đó là nó luôn sẵn dùng khi bạn cần
đến tiền. Bạn không cần thiết lập một khoản vay mỗi khi bạn không đủ tiền để mua
thứ gì đó. Bạn cũng có thể sử dụng nhiều hay ít khoản tín dụng từ dòng tín dụng
của mình theo ý muốn. Với một thẻ tín dụng, bạn có thể mua một gói kẹo cao su dễ
như là mua một 1 cặp mô tô nước Jet Skis.
Tín dụng tuần hoàn cũng có thể được sử dụng cho bất kì loại hình mua hàng nào.
Ví dụ, các khoản thế chấp chỉ tốt đối với việc mua nhà, và các khoản vay mua ô tô
chỉ được áp dụng đối với ô tô. Thế nhưng, dù dòng tín dụng thế chấp nhà cửa dựa
trên tài sản thế chấp trong nhà của bạn, thì nó vẫn có thể dùng cho hầu hết việc

mua sắm bất cứ thứ gì. Phần lớn mọi người sử dụng dòng tín dụng thế chấp nhà để
mua bán đồ dùng tân trang nhà cửa, nhưng bạn cũng có thể dùng tín dụng như là
một khoản vay loãi suất thấp để chi trả cho kì nghỉ tiếp theo hoặc đ...
I. Phương thức hoạt động của tín dụng xoay vòng?
Thẻ tín dụng là 1 một ví dụ hoản hảo cho tín dụng xoay vòng. Với tín dụng xoay
vòng, ngân hàng đó sẽ ngân hàng sẽ cho bạn vay tiền liên tục đến một khoản tín
dụng nhất định. Mỗi khi mua một thứ gì đó băngd hình thức tín dụng, khoản tiền
đó sẽ được trừ thẳng vào khoản tín dụng của bạn. Và sau mỗi lần bạn trả đủ khoản
vay đó, giới hạn tín dụng sẽ được hồi lại. Nghe đơn giản, phải ko?
Không thực sự vậy. Bạn phải suy xét đến lãi suất của nó. Nếu bạn ko trả đủ khoản
vay vào cuối tháng, bạn sẽ phải chịu 1 khoản lãi suất trên số tiền bạn nợ - dao động
trong khoảng 10 đến 28%. Việc mang một khoản vay từ tháng này sang Tháng
được gọi là xoay vòng khoản nợ. Nếu bạn cứ tiếp diễn việc xoay vòng đó thì bạn
sẽ lâm vào tình cảnh nợ như Chúa Chổm.
Tín dụng xoay vòng đang mắc ở Hoa Kì. Vào tháng 6 năm 2007, toàn bộ khoản nợ
của người dùng loại hình tín dụng này đã đạt lên ngưỡng 900 tỷ USD tại quốc gia
này. Tin tốt là 40% người mở thẻ trả đủ khoản vay của họ hàng tháng. Ngược lại
cũng có một lượng đáng kể người Mỹ đang mắc vào cạm bẫy của tín dụng xoay
vòng. Hơn 8% người dùng phải gánh hơn 9000$, và cứ 6 gia đình thì 1 gia đđình
chỉ có thể trả khoan vay nhỏ nhất hàng tháng. (theo CreditCards.com)
Vậy điểm khác nhau giữa tín dụng xoay vòng và vay thông thươngf là gì? Và tất cả
những tính công bằng của dòng tín dụng hộ gia đình là gì? Làm cách nào bạn có
thể tránh khỏi vòng khùng hoảng của tín dụng xoay vòng? Trong phần tiếp theo,
chúng tôi sẽ phân biệt tín dụng xoay vòng và vốn.
III. Điểm mạnh và hạn chế của tín dụng tuần hoàn
Ích lợi tuyệt vời nhất của tín dụng tuần hoàn đó là nó luôn sẵn dùng khi bạn cần
đến tiền. Bạn không cần thiết lập một khoản vay mỗi khi bạn không đủ tiền để mua
thứ gì đó. Bạn cũng có thể sử dụng nhiều hay ít khoản tín dụng từ dòng tín dụng
của mình theo ý muốn. Với một thẻ tín dụng, bạn có thể mua một gói kẹo cao su dễ
như là mua một 1 cặp mô tô nước Jet Skis.
Tín dụng tuần hoàn cũng có thể được sử dụng cho bất kì loại hình mua hàng nào.
Ví dụ, các khoản thế chấp chỉ tốt đối với việc mua nhà, và các khoản vay mua ô tô
chỉ được áp dụng đối với ô tô. Thế nhưng, dù dòng tín dụng thế chấp nhà cửa dựa
trên tài sản thế chấp trong nhà của bạn, thì nó vẫn có thể dùng cho hầu hết việc
Revolving Credit ( tiếng Anh và dịch) - Trang 2
Revolving Credit ( tiếng Anh và dịch) - Người đăng: Thanh Mai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Revolving Credit ( tiếng Anh và dịch) 9 10 919