Ktl-icon-tai-lieu

Sách Family and friends

Được đăng lên bởi Hao Nguyen Di
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 361 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lớp

Sách Giáo Viên
Trình tự và phạm vi bài học	

2

Unit 7	

60

Giới thiệu	

6

Unit 8	

66

Thẻ hình và trò chơi	

18

Unit 9	

72

Starter	

20

Đáp án luyện tập	

78

Unit 1	

24

Đáp án bài tập sách Workbook	

79

Unit 2	

30

MultiROM Bài tập nghe ở nhà	

83

Unit 3	

36

Những lưu ý dành cho PMB	

85

Unit 4	

42

Danh sách từ vựng	

87

Unit 5	

48

Unit 6	

50

Julie Penn
Lời giới thiệu, Naomi Simmons

4

...
Sách Giáo Viên
4
Julie Penn
Lời giới thiệu, Naomi Simmons
Trình tự và phạm vi bài học 2
Giới thiệu 6
Thẻ hình và trò chơi 18
Starter 20
Unit 1 24
Unit 2 30
Unit 3 36
Unit 4 42
Unit 5 48
Unit 6 50
Unit 7 60
Unit 8 66
Unit 9 72
Đáp án luyện tập 78
Đáp án bài tập sách Workbook 79
MultiROM Bài tập nghe ở nhà 83
Những lưu ý dành cho PMB 85
Danh sách từ vựng 87
Lớp
Sách Family and friends - Người đăng: Hao Nguyen Di
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Sách Family and friends 9 10 248