Ktl-icon-tai-lieu

Sách luyện IELTS Speaking của Mat Clark

Được đăng lên bởi hoangtuan14102412
Số trang: 192 trang   |   Lượt xem: 1779 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Mat Clark – IELTS Speaking

LỜI NÓI ĐẦU
Chào các bạn, xuất phát từ nhu cầu bản thân muốn học môn speaking cho bài thi
tiếng anh IELTS, chúng tôi nhận thấy cuốn sách này có giá trị rất tốt cho việc tham khảo.
Tuy nhiên, các bản sách điện tử đang tràn lan trên mạng Internet hiện nay có chất lượng rất
thấp, kèm theo đó là việc có thêm tiếng Trung dẫn tới lãng phí về giấy in, tiền bạc, thời gian.
Hiện nay, cuốn này này đã được một nhà xuất bản tại Việt Nam mua lại bản quyền từ
tác giả Mat Clark, và đã xuất bản tại Việt Nam, chúng tôi khuyên các bạn nên mua cuốn
sách này để sử dụng, nhằm tôn trọng giá trị của cuốn sách này, cũng như tôn trọng tác quyền
của tác giả cũng như nhà xuất bản.
Chúng tôi gõ lại cuốn sách này nhằm mục đích duy nhất là để học tập, nghiên cứu,
không hề mang bất cứ mục đích kinh doanh nào. Mọi hành động thương mại liên quan tới
bản gõ lại này là không hề liên quan tới chúng tôi.
Mong các bạn tôn trọng tác giả và tôn trọng ý muốn của chúng tôi.
Trong quá trình gõ và biên tập, do trình độ không chuyên, không thể tránh khỏi có sai
sót.
Xin cảm ơn, chúc các bạn học tốt.

1

Mat Clark – IELTS Speaking

IELTS SPEAKING – MAT CLARK

Preface
During my 5 years as an IELTS examiner in China, I have seen thousands of Chinese
IELTS candidates perform OK in the speaking interview.
Most people would agree that an OK score in speaking is 5 or 6.
Many students now realize that a score of 5 or 6 for speaking is not enough for their
study requirements and this is why I wrote this book.
Many students spend months preparing for the IELTS speaking test and still find it
difficult to score 7 or higher. In fact some candidates actually score lower than they
potentially could have scored. There are a few reasons behind this poor performance and
these will be discussed in detail throughout this book, but one major factor is the lack of
quality material available for IELTS speaking preparation.
As an IELTS examiner, I am able to precisely separate the differences in spoken
English ability resulting in different IELTS speaking scores – this knowledge provides the
basis for this book.
There are a number of IELTS speaking books on the market but this book aims to
break new ground by focusing on how to prepare for and achieve a speaking score of 7 (or
maybe higher). All of the skills and strategies presented in this book are typical of a high
scoring speaking candidate.
This book is intended for anyone who intends to take the IELTS test; it will also help
learners of E...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sách luyện IELTS Speaking của Mat Clark - Người đăng: hoangtuan14102412
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
192 Vietnamese
Sách luyện IELTS Speaking của Mat Clark 9 10 320