Ktl-icon-tai-lieu

sách ngoại ngữ

Được đăng lên bởi lybatrong155
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 314 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quy tắc nối vần tiếng Anh
*
1. vowel + vowel
.
Thông thường, khi một từ kết thúc bằng các nguyên âm như
A, E, I và từ tiếp theo bắt đầu với bất kỳ một nguyên âm nào
khác, thêm Y vào giữa hai từ này.
.
Ví dụ:
She is ---> She yiz
The attention ---> Thee yattention
I add sugar to my coffee ---> I yadd sugar to my coffee.
Khi một từ kết thúc bằng nguyên âm U hay O, và từ tiếp theo bắt đầu bằng một nguyên âm
bất kỳ nào khác, thêm W giữa hai từ này khi phát âm.
Ví dụ: Doing ---> Do wing to
Atlanta ---> to watlanta
2. consonant + vowel Chỉ cần nối consonant cuối với vowel đứng đầu của từ tiếp theo.
Ví dụ: Travel on ---> trave-lon
Look up ---> loo-kup
3. consonant + consonant
Có 3 nhóm, nếu cùng nhóm, nối chúng lại với nhau theo từng nhóm
Nhóm 1: B/P, V/F, M
Ví dụ: deep music
Nhóm 2: D, J, L, N, S, T, X, Z, SH, CH, GE, CE
Ví dụ: not simple
Nhóm 3: G, H, K (C+Q), NG
Ví dụ: sing clearly
4. T + Y (U) = Ch; D + Y (U) = J; S + Y (U) = Sh; Z + Y (U) = Zh
Ví dụ: I wrote you ---> I wro-ch-you
did you ---> did-j-you sugar ---> Shugar

who's your boss ---> who-zh-your boss

...
Quy tắc nối vần tiếng Anh
*
1. vowel + vowel
.
Thông thường, khi một từ kết thúc bằng các nguyên âm như
A, E, I và từ tiếp theo bắt đầu với bất kỳ một nguyên âm nào
khác, thêm Y vào giữa hai từ này.
.
Ví dụ:
She is ---> She yiz
The attention ---> Thee yattention
I add sugar to my coffee ---> I yadd sugar to my coffee.
Khi một từ kết thúc bằng nguyên âm U hay O, và từ tiếp theo bắt đầu bằng một nguyên âm
bất kỳ nào khác, thêm W giữa hai từ này khi phát âm.
Ví dụ: Doing ---> Do wing to
Atlanta ---> to watlanta
2. consonant + vowel Chỉ cần nối consonant cuối với vowel đứng đầu của từ tiếp theo.
Ví dụ: Travel on ---> trave-lon
Look up ---> loo-kup
3. consonant + consonant
Có 3 nhóm, nếu cùng nhóm, nối chúng lại với nhau theo từng nhóm
Nhóm 1: B/P, V/F, M
Ví dụ: deep music
Nhóm 2: D, J, L, N, S, T, X, Z, SH, CH, GE, CE
Ví dụ: not simple
Nhóm 3: G, H, K (C+Q), NG
Ví dụ: sing clearly
4. T + Y (U) = Ch; D + Y (U) = J; S + Y (U) = Sh; Z + Y (U) = Zh
Ví dụ: I wrote you ---> I wro-ch-you
did you ---> did-j-you sugar ---> Shugar
sách ngoại ngữ - Trang 2
sách ngoại ngữ - Người đăng: lybatrong155
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
sách ngoại ngữ 9 10 159