Ktl-icon-tai-lieu

sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng Anh tiểu học

Được đăng lên bởi Phuong Nguyen
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 5513 lần   |   Lượt tải: 25 lần
PHÒNG GD-ĐT PHONG ĐIỀN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

Phong Hiền,ngày 25 tháng 3
năm 2013
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC
Đề nghị công nhận danh hiệu thi đua “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” năm
học 2012-2013
Tên đề tài: Một số phương pháp sử dụng games, songs ,chants nhằm tạo
hứng thú học tập môn tiếng Anh cho học sinh ở trường tiểu học.

I.Sơ lược lý lịch:
- Họ và tên: Nguyễn thị Phương
- Ngày tháng năm sinh: 11/11/1979
- Nơi thường trú: Phong An – Phong Điền – Thừa Thiên Huế
- Đơn vị công tác : Trường tiểu học Tây Hiền
- Chức vụ hiện nay: Giáo viên môn Tiếng Anh
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ : ĐHSP Anh
- Những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ
a. Thuận lợi:
Trong năm học vừa qua, được sự quan tâm và tạo điều kiện của Ban
giám hiệu nhà trường , cùng với sư nhiệt tình giúp đỡ của đồng nghiệp nên
mặc dù mới đến công tác trong thời gian ngắn nhưng tôi đã gặp rất nhiều
thuận lợi trong công tác giảng dạy.
Đa số các em học sinh ngoan hiền, biết vâng lời ,tập trung và hăng say
hơn trong các tiết học nên một số em đã đạt được một số thành tích cao
trong học tập.
b. Khó khăn:
Bên cạnh những học sinh đạt kết quả tốt vẫn còn có những học sinh
còn chưa tập trung , tiếp thu chậm, phát âm chưa tốt.

Một số phụ huynh ít quan tâm đến việc học tập của các em nên có một
số em không có sách giáo khoa Tiếng Anh để học nên giáo viên phải giúp đỡ
, ảnh hưởng rất lớn đến kết quả học tập của các em.
Băng , đĩa , tranh ảnh, phương tiện nghe nhìn còn thiếu nên giáo viên cũng
gặp một số khó khăn nhất định trong việc truyền đạt kiến thức cho các em.
Hệ thống sách tham khảo, sách bài tập cho học sinh tiểu học còn ít
nên một số em học tốt chưa có điều kiện để nâng cao mở rộng thêm kiến
thức, nên khi tham gia các kì thi học sinh giỏi các em còn gặp nhiều khó
khăn.
II. Sơ lược đặc điểm tình hình đơn vị:
1. Sơ lược tình hình đơn vị:
Đơn vị được trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Phong Điền. Tổng
số cán bộ, giáo viên, nhân viên là 23. Chất lượng đội ngũ: 2CBQL có trình
độ ĐHSP, giáo viên đạt chuẩn trở lên 94,5% (15/16), trong đó THSP 12,5%
(2/16), ĐHSP 37,5% (7/16%); 3 nhân viên có trình độ trung cấp.
Trường có chi bộ độc lập với 7 Đảng viên, trực thuộc Đảng bộ xã
Phong Hiền; có các tổ chức Công đoàn, chi đoàn TNCSHCM, Đội TNTP và
Sao nhi đồng HCM…
Đặc điểm chính của đơn vị, địa phương: Trường có 1 cơ sở, tổng số
học sinh 284/133/10 lớp . Tình hình kinh tế của địa phương chủ yếu là nghề
trồng trọt, có một trung tâm thương mại c...
PHÒNG GD-ĐT PHONG ĐIỀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
Phong Hiền,ngày 25 tháng 3
năm 2013
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC
Đề nghị công nhận danh hiệu thi đua “Chiến thi đua cấp sở” năm
học 2012-2013
Tên đề tài: Một số phương pháp sử dụng games, songs ,chants nhằm tạo
hứng thú học tập môn tiếng Anh cho học sinh ở trường tiểu học.
I.Sơ lược lý lịch:
- Họ và tên: Nguyễn thị Phương
- Ngày tháng năm sinh: 11/11/1979
- Nơi thường trú: Phong An – Phong Điền – Thừa Thiên Huế
- Đơn vị công tác : Trường tiểu học Tây Hiền
- Chức vụ hiện nay: Giáo viên môn Tiếng Anh
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ : ĐHSP Anh
- Những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ
a. Thuận lợi:
Trong năm học vừa qua, được sự quan tâm tạo điều kiện của Ban
giám hiệu n trường , cùng với nhiệt tình giúp đỡ của đồng nghiệp nên
mặc mới đến công tác trong thời gian ngắn nhưng tôi đã gặp rất nhiều
thuận lợi trong công tác giảng dạy.
Đa số các em học sinh ngoan hiền, biết vâng lời ,tập trung và hăng say
hơn trong các tiết học nên một s em đã đạt được một số thành tích cao
trong học tập.
b. Khó khăn:
Bên cạnh những học sinh đạt kết quả tốt vẫn còn những học sinh
còn chưa tập trung , tiếp thu chậm, phát âm chưa tốt.
sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng Anh tiểu học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng Anh tiểu học - Người đăng: Phuong Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng Anh tiểu học 9 10 8