Ktl-icon-tai-lieu

SAT TỪ NHIỀU NGHĨA CẦN CHÚ Ý

Được đăng lên bởi danghoanglong95-gmail-com
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1811 lần   |   Lượt tải: 1 lần
able (a) có năng lực, có khả năng
-> unable (a) không có năng lực
-> enable (v) làm cho có năng lực
-> disable (v) làm cho mất năng lực, vô hiệu hóa
-> ability (n) năng lực
-> inability (n) sự không có năng lực, bất lực
-> disability (v) sự ốm yếu, tàn tật
absorb (v) hút, hấp thu/ lôi cuốn, thu hut1 sự chú ý
abuse (n) sự lạm dụng, sự lộng hành/ sự lăng mạ, sỉ nhục/sự ngược đãi
(v) lạm dụng/ lăng mạ, sỉ nhục/ngược đãi, hành hạ
accomplish (v) hoàn thành, đạt kết quả tốt
-> accomplished (a) điêu luyện, thành thục
account (n) câu chuyện/lợi, lợi ích/lý do, nguyên nhân/sự lưu tâm, chú ý
(v) giải thích cho (+for)
-> accountable: chịu trách nhiệm/ có thể giải thích đc
-> accountability: trách nhiệm giải trình
address (n) địa chỉ/bài nói chuyện, diễn văn
(v) ghi địa chỉ/xưng hô, gọi/nói chuyện với/chú tâm, để ý/tiếp cận, giải quyết
adequate (a) đủ/ tương xứng/ thích hợp, thỏa đáng
adopt (v) nhận làm con nuôi/ chấp nhận, thực hiện
admonish (v) khiển trách/ khuyên răn/ cảnh cáo,/ nhắc nhở
advance (n) sự tiến lên/sự tiến bộ
(v) đưa lên, đề xuất/ làm cho tiến bộ
affect (v) tác động, ảnh hưởng/làm xúc động/giả vờ, ra vẻ
-> affection (n) sư yêu thích, yêu mến
-> affectation (n) sự giả vờ, giả bộ/kiểu cách, màu mè
-> affected (a) không tự nhiên, giả vờ
-> affecting (a) gây xúc động
-> affectionate (a) yêu thương/thể hiện sự yêu thương
-> unaffected (a) không bị ảnh hưởng/không giả tạo, chân thật
-> disaffected (a) bất mãn, không bằng lòng
anticipate (v) dự đoán, nhìn thấy trước/thúc đẩy
apparent (a) rõ ràng, rành rành/thuộc vẻ bề ngoài, có vẻ như
appeal (v) kêu gọi, thỉnh cầu/lôi cuốn, quyến rũ, hấp dẫn
(n) sự kêu gọi, sự thỉnh cầu/sự lôi cuốn, hấp dẫn
apply (v) nộp đơn xin/bôi, phết, đặt, ép, tác động lên/áp dụng/ứng dụng
-> application (n) đơn xin/sự đặt, tác động lên/sự áp dụng/sự ứng dụng
appoint (v) bổ nhiệm (vào vị trí)/quyết định, chọn để hẹn/
-> appointment (n) sự bổ nhiệm, cuộc hẹn
apprehend (v) hiểu rõ/sợ/bắt lấy
->apprehensive (a) cảm thấy (cái gì đó)/sợ
appropriate (V) chiếm hữu, chiếm đoạt
(adj) thích hợp, thích đáng
-> misappropriate (V) biến thủ, tham ô

1

arbitrary (a) tùy tiện, tùy hứng/chuyên quyền, độc đoán/hay thay đổi, thất thường
argue (v) tranh cãi/đưa ra quan điểm, lập luận
-> argument (n) sự tranh cãi, cãi nhau/quan điểm, lý lẽ
arm (N) cánh tay/ sức mạnh ,quyền lực/ vũ khí, binh khí
(V) trang bị (vũ khí, công cụ)
-> armed (adj) có vũ khí
-> disarm (v) giải trừ vũ khí
artificial (n) nhân tạo/không tự nhiên, giả
ascend (v) đi lên (về mặt không gi...
able (a) có năng lực, có khả năng
-> unable (a) không có năng lực
-> enable (v) làm cho có năng lực
-> disable (v) làm cho mất năng lực, vô hiệu hóa
-> ability (n) năng lực
-> inability (n) sự không có năng lực, bất lực
-> disability (v) sự ốm yếu, tàn tật
absorb (v) hút, hấp thu/ lôi cuốn, thu hut1 sự chú ý
abuse (n) sự lạm dụng, sự lộng hành/ sự lăng mạ, sỉ nhục/sự ngược đãi
(v) lạm dụng/ lăng mạ, sỉ nhục/ngược đãi, hành hạ
accomplish (v) hoàn thành, đạt kết quả tốt
-> accomplished (a) điêu luyện, thành thục
account (n) câu chuyện/lợi, lợi ích/lý do, nguyên nhân/sự lưu tâm, chú ý
(v) giải thích cho (+for)
-> accountable: chịu trách nhiệm/ có thể giải thích đc
-> accountability: trách nhiệm giải trình
address (n) địa chỉ/bài nói chuyện, diễn văn
(v) ghi địa chỉ/xưng hô, gọi/nói chuyện với/chú tâm, để ý/tiếp cận, giải quyết
adequate (a) đủ/ tương xứng/ thích hợp, thỏa đáng
adopt (v) nhận làm con nuôi/ chấp nhận, thực hiện
admonish (v) khiển trách/ khuyên răn/ cảnh cáo,/ nhắc nhở
advance (n) sự tiến lên/sự tiến bộ
(v) đưa lên, đề xuất/ làm cho tiến bộ
affect (v) tác động, ảnh hưởng/làm xúc động/giả vờ, ra vẻ
-> affection (n) sư yêu thích, yêu mến
-> affectation (n) sự giả vờ, giả bộ/kiểu cách, màu mè
-> affected (a) không tự nhiên, giả vờ
-> affecting (a) gây xúc động
-> affectionate (a) yêu thương/thể hiện sự yêu thương
-> unaffected (a) không bị ảnh hưởng/không giả tạo, chân thật
-> disaffected (a) bất mãn, không bằng lòng
anticipate (v) dự đoán, nhìn thấy trước/thúc đẩy
apparent (a) rõ ràng, rành rành/thuộc vẻ bề ngoài, có vẻ như
appeal (v) kêu gọi, thỉnh cầu/lôi cuốn, quyến rũ, hấp dẫn
(n) sự kêu gọi, sự thỉnh cầu/sự lôi cuốn, hấp dẫn
apply (v) nộp đơn xin/bôi, phết, đặt, ép, tác động lên/áp dụng/ứng dụng
-> application (n) đơn xin/sự đặt, tác động lên/sự áp dụng/sự ứng dụng
appoint (v) bổ nhiệm (vào vị trí)/quyết định, chọn để hẹn/
-> appointment (n) sự bổ nhiệm, cuộc hẹn
apprehend (v) hiểu rõ/sợ/bắt lấy
->apprehensive (a) cảm thấy (cái gì đó)/sợ
appropriate (V) chiếm hữu, chiếm đoạt
(adj) thích hợp, thích đáng
-> misappropriate (V) biến thủ, tham ô
1
SAT TỪ NHIỀU NGHĨA CẦN CHÚ Ý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SAT TỪ NHIỀU NGHĨA CẦN CHÚ Ý - Người đăng: danghoanglong95-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
SAT TỪ NHIỀU NGHĨA CẦN CHÚ Ý 9 10 62