Ktl-icon-tai-lieu

Speaking Vocabulary

Được đăng lên bởi trinhhuycuong90
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 519 lần   |   Lượt tải: 2 lần
IELTS SPEAKING
VOCABULARY
For those who want to impress examiers with
their verbal advantage

Abstract
Tổng hợp các từ vựng cực hay dùng cho
IELTS Speaking cho các topic thường gặp
trong kỳ thi IELTS. Sách được tổng hợp bởi
Thầy Vinh IELTS từ website


Thầy Vinh IELTS


Contents
IELTS Holiday Vocabulary .................................................................................................... 2
IELTS Relationships Vocabulary ........................................................................................... 5
IELTS Technology Vocabulary .............................................................................................. 8
IELTS Sports Vocabulary .................................................................................................... 12
IELTS Food Vocabulary ...................................................................................................... 15
IELTS Education Vocabulary .............................................................................................. 18
IELTS Work Vocabulary ...................................................................................................... 21
IELTS Health Vocabulary .................................................................................................... 24
IELTS Books and Films Vocabulary .................................................................................... 27
IELTS Accommodation Vocabulary ..................................................................................... 30
IELTS Clothes & Fashion Vocabulary ................................................................................. 33
IELTS Personality Vocabulary ............................................................................................. 36
IELTS Business Vocabulary ................................................................................................ 39
IELTS Physical Appearance Vocabulary ............................................................................. 42
IELTS Town and City Vocabulary ....................................................................................... 45
IELTS Music Vocabulary ..................................................................................................... 48
IELTS Weather Vocabulary ................................................................................................. 51
IELTS Shopping Vocabulary ..............
IELTS SPEAKING
VOCABULARY
For those who want to impress examiers with
their verbal advantage
Thy Vinh IELTS
www.facebook.com/hocvietielts
Abstract
Tng hợp các từ vng cc hay dùng cho
IELTS Speaking cho các topic thường gp
trong k thi IELTS. Sách đưc tng hp bi
Thy Vinh IELTS t website
http://www.ieltsspeaking.co.uk/
Speaking Vocabulary - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Speaking Vocabulary - Người đăng: trinhhuycuong90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Speaking Vocabulary 9 10 117