Ktl-icon-tai-lieu

Sports

Được đăng lên bởi Bảo Hoàng
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 192 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A: What sports can you play?
B: I can play tenis, basketball, football, and volleyball.
B: What about you? What sports can you play?
A: I can play baseball, badminton, and football.
B: Can you swim?
A: Of course. Can you?
B: No, but my brother can and he will teach me.
Vocabulary:
Basketball /'baskitbɔ:l/ : Bóng rổ
Football /ˈfʊtˌbɔl/: Bóng đá
Badminton /'bædmintən/ : Cầu lông
Baseball /´beis¸bɔ:l/ : Bóng chày
Volleyball /´vɔli¸bɔ:l/ : Bóng chuyền
Swim /swim/ : Sự bơi lội...
A: What sports can you play?
B: I can play tenis, basketball, football, and volleyball.
B: What about you? What sports can you play?
A: I can play baseball, badminton, and football.
B: Can you swim?
A: Of course. Can you?
B: No, but my brother can and he will teach me.
Vocabulary:
Basketball /'baskitbɔ:l/ : Bóng rổ
Football /ˈfʊtˌbɔl/: Bóng đá
Badminton /'bædmintən/ : Cầu lông
Baseball /´beis¸bɔ:l/ : Bóng chày
Volleyball /´vɔli¸bɔ:l/ : Bóng chuyền
Swim /swim/ : Sự bơi lội
h;ps://www.youtube.com/watch?v=FSp0A4UaaRU
Sports - Trang 2
Sports - Người đăng: Bảo Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Sports 9 10 839