Ktl-icon-tai-lieu

Sự phù hợp giữa danh từ làm chủ ngữ và động từ trong tiếng anh

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 486 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Sự phù hợp giữa danh từ làm chủ ngữ và động từ trong tiếng Anh
Danh từ làm chủ ngữ và động từ cần phải phù hợp với nhau về số. Chúng có thể ở dạng số ít hoặc số
nhiều. Đôi khi người học cũng gặp phải những trường hợp phân vân liệu chia động từ đã phù hợp với
danh từ đi kèm với nó chưa. Bài viết này tóm tắt một số quy tắc chung và một số trường hợp cụ thể giúp
người học tránh được những lỗi thường gặp về chia động từ khi học tiếng Anh.
Sau đây là một số ví dụ về trường hợp động từ và danh từ chưa phù hợp về số mà người học thường
mắc:
John and Mary is a couple.
John are a mechanic who earn more than $50,000 a year.
Mary are a farmer, she have a cow farm.
Each of my friends have a room.
Khi các động từ phù hợp với danh từ về số thì:
John and Mary are a couple.
John is a mechanic who earns more than $50,000 a year.
Mary is a farmer, she has a cow farm.
Each of my friends has a room.
Một số quy tắc về sự tương hợp giữa danh từ và động từ:
1. Số của danh từ (số ít hay số nhiều) quyết định dạng của động từ. Danh từ số ít và danh từ không đếm
được đi với động từ số ít. Danh từ số nhiều đi kèm với động từ số nhiều.
VD: My sister is a teacher.
The furniture was more expensive than we thought.
Peter and Jane have known each other for a long time.
2. Có thể có nhiều hơn 1 cặp danh từ - động từ trong một câu, cần phải đảm bảo mỗi cặp phù hợp với
nhau về số.
VD: Elizabeth, in her book "On Death and Dying," outlines the stages of dying, and she illustrates that
both the terminally ill person and the person's loved ones experience these stages.
Vietnam has gone through many changes in its history and experienced many economic changes
recently.
3.Lưu ý về động từ có quy tắc và động từ bất quy tắc vì quy ước về sự tương hợp của 2 loại động từ này
với danh từ là khác nhau.
VD: Michael walks every day, and every day a loose dog turns him into a marathon runner.
Red is a good color for that curtain.
The salad has enough lettuce.

He and she were friends for a long time.
4. Lưu ý với một số danh từ và đại từ có vẻ là số nhiều nhưng lại có chức năng là danh từ số ít.
VD: Mathematics was my favorite subject at school.
5. Những cụm danh từ có giới từ đi giữa thì động từ sẽ chia theo danh từ đầu tiên

N1 + giới từ (prep) + N2 + V1
VD: A box of cigarettes contains 20 pipes.
The colors of the rainbow are beautiful.
Một số trường hợp cụ thể:
1. Các đại từ không xác định như Everyone, Everybody, Everything, Anyone, Anybody, Anything,
No one, Nobody, Nothing luôn được coi là số ít và ...
Sự phù hợp giữa danh từ làm chủ ngữ và động từ trong tiếng Anh
Danh từ làm chủ ngữ động từ cần phải phù hợp với nhau về số. Chúng thể dạng số ít hoặc số
nhiều. Đôi khi người học ng gặp phải những trường hợp phân vân liệu chia động từ đã phù hợp với
danh từ đi kèm với nó chưa. Bài viết này tóm tắt một số quy tắc chung và một số trường hợp cụ thể giúp
người học tránh được những lỗi thường gặp về chia động từ khi học tiếng Anh.
Sau đây là một số dụ về trường hợp động từ danh từ chưa phù hợp về sngười học thường
mắc:
- John and Mary is a couple.
- John are a mechanic who earn more than $50,000 a year.
- Mary are a farmer, she have a cow farm.
- Each of my friends have a room.
Khi các động từ phù hợp với danh từ về số thì:
- John and Mary are a couple.
- John is a mechanic who earns more than $50,000 a year.
- Mary is a farmer, she has a cow farm.
- Each of my friends has a room.
Một số quy tắc về sự tương hợp giữa danh từ và động từ:
1. Số của danh từ (số ít hay số nhiều) quyết định dạng của động từ. Danh từ số ít và danh từ không đếm
được đi với động từ số ít. Danh từ số nhiều đi kèm với động từ số nhiều.
VD: My sister is a teacher.
The furniture was more expensive than we thought.
Peter and Jane have known each other for a long time.
2. thể nhiều hơn 1 cặp danh từ - động từ trong một câu, cần phải đảm bảo mỗi cặp phù hợp với
nhau về số.
VD: Elizabeth, in her book "On Death and Dying," outlines the stages of dying, and she illustrates that
both the terminally ill person and the person's loved ones experience these stages.
Vietnam has gone through many changes in its history and experienced many economic changes
recently.
3.Lưu ý về động từ có quy tắc và động từ bất quy tắc vì quy ước về sự tương hợp của 2 loại động từ này
với danh từ là khác nhau.
VD: Michael walks every day, and every day a loose dog turns him into a marathon runner.
Red is a good color for that curtain.
The salad has enough lettuce.
Sự phù hợp giữa danh từ làm chủ ngữ và động từ trong tiếng anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sự phù hợp giữa danh từ làm chủ ngữ và động từ trong tiếng anh - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Sự phù hợp giữa danh từ làm chủ ngữ và động từ trong tiếng anh 9 10 744