Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu ôn thi ioe cấp tỉnh

Được đăng lên bởi quanghuyduyminh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 360 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN
Trường Tiểu học Duy Minh
BẢNG KẾT QUẢ THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN MẠNG INTERNET KHỐI 3,4
VÒNG THI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2014-2015
Kết quả thi
cấp huyện

Ngày tháng năm sinh

STT

ID

Họ và tên
Ngày Tháng Năm

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1209401986
1211985435
1212061085
1209402116
1212546048
1211391288
1208149957
1207800137
1209224252
1212744687
1213590061
1212588188
1212087043

Nguyễn Minh Quang
Lê Văn Đạt
Hà Thanh Hoa
Đinh Trọng Chiến
Vũ Tuấn Anh
Nguyễn Đình Hoàng
Vũ Thi Hà My
Trần Mai Anh
Nguyễn Ngọc Linh
Nguyễn Quỳnh Hoa
Ứng Việt Anh
Nguyễn Khánh Linh
Vũ Bùi Quỳnh Anh
Phạm Thị Thanh Nhàn
Nguyễn Thị Hà
Nguyễn Văn Tiến

8
20
8

2
11
3

23
28

7
1

2006
2006
2006
2006
2006
2006
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005

Học sinh
trường TH
Duy Minh
Duy Minh
Duy Minh
Duy Minh
Duy Minh
Duy Minh
Duy Minh
Duy Minh
Duy Minh
Duy Minh
Duy Minh
Duy Minh
Duy Minh
Duy Minh
Duy Minh
Duy Minh

Khối
Điểm
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

1250
1330
1000
870
1050
1680
1500
1060
860
890
1030
710
770
770
400
580

Thời Chữ ký
gian
thi

Ghi chú

30
30
30
28
30
30
28'
28'
30
27'
30
30
28
30
30
30

Duy Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2014
GIÁM THỊ 1
(Ký, họ tên)

GIÁM THỊ 2
(Ký, họ tên)

GIÁM SÁT
(Ký, họ tên)

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN
Trường TH Duy Minh
BẢNG KẾT QUẢ THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN MẠNG INTERNET KHỐI 5
VÒNG THI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2014-2015

ST
T

Ngày tháng năm
sinh

ID

Họ và tên

Học sinh
trường TH

Kết quả thi
cấp trường
Khối
Điểm

Ngày Tháng Năm

1 1209441186
2 1201223200
3 1210001963
4 1210649856
5 1213529526
6 1210608690
7 1213618516
8 1213618325
9 1210650402
10 1201223227
11 1211432893

Lê Diệp Anh
Trần Thị Trâm Anh
Trương Việt Hoàn
Hà Thị Thanh Huyền
Đỗ Thị Phương Lan
Lê Bá Nguyên
Trần Thị Ngọc Thanh
Vũ Duy Thám
Vũ Thị Phương Thảo
Nguyễn Thị Trang
Dương Trung Tuyến

Thời
gian
thi

28

5

2004

Duy Minh

5

720

30

12

1

2004

Duy Minh

5

490

30

28

12

2004

Duy Minh

5

760 27'07

19

4

2004

Duy Minh

5

800

30

22

2

2004

Duy Minh

5

760

30

16

11

2004

Duy Minh

5

720

30

3

9

2004

Duy Minh

5

500

30

12

12

2004

Duy Minh

5

5

5

2004

Duy Minh

5

530

15

2

2004

Duy Minh

5

400 28'40

14

2

2004

Duy Minh

5

470 27'30

Chữ ký

Ghi chú

1130 29'59
30

Duy Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2014
GIÁM THỊ 1

GIÁM THỊ 2

GIÁM SÁT

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

...
PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN
Trường Tiểu học Duy Minh
STT ID Họ và tên
Ngày tháng năm sinh
Khối Chữ ký Ghi chú
Ngày Tháng Năm
Điểm
1 1209401986 Nguyễn Minh Quang 8 2 2006 Duy Minh 3 1250 30
2 1211985435 Lê Văn Đạt 20 11 2006 Duy Minh 3 1330 30
3 1212061085 Hà Thanh Hoa 8 3 2006 Duy Minh 3 1000 30
4 1209402116 Đinh Trọng Chiến 2006 Duy Minh 3 870 28
5 1212546048 Vũ Tuấn Anh 23 7 2006 Duy Minh 3 1050 30
6 1211391288 Nguyễn Đình Hoàng 28 1 2006 Duy Minh 3 1680 30
1 1208149957 Vũ Thi Hà My 2005 Duy Minh 4 1500 28'
2 1207800137 Trần Mai Anh 2005 Duy Minh 4 1060 28'
3 1209224252 Nguyễn Ngọc Linh 2005 Duy Minh 4 860 30
4 1212744687 Nguyễn Quỳnh Hoa 2005 Duy Minh 4 890 27'
5 1213590061 Ứng Việt Anh 2005 Duy Minh 4 1030 30
6 1212588188 Nguyễn Khánh Linh 2005 Duy Minh 4 710 30
7 1212087043 Vũ Bùi Quỳnh Anh 2005 Duy Minh 4 770 28
8 Phạm Thị Thanh Nhàn 2005 Duy Minh 4 770 30
9 Nguyễn Thị Hà 2005 Duy Minh 4 400 30
10 Nguyễn Văn Tiến 2005 Duy Minh 4 580 30
Duy Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2014
GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GIÁM SÁT
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
BẢNG KẾT QUẢ THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN MẠNG INTERNET KHỐI 3,4
VÒNG THI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2014-2015
Học sinh
trường TH
Kết quả thi
cấp huyện
Thời
gian
thi
Tài liệu ôn thi ioe cấp tỉnh - Trang 2
Tài liệu ôn thi ioe cấp tỉnh - Người đăng: quanghuyduyminh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tài liệu ôn thi ioe cấp tỉnh 9 10 230