Ktl-icon-tai-lieu

Tên tiêng Anh cac loai thực phẩm, rau cu qua, gia vị thao mộc

Được đăng lên bởi tranglovely1807
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 757 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tên tiêng Anh cac loai thực phẩm, rau cu qua, gia vị thao mộc
21 Tháng 10 2013 lúc 1:05
Có bạn nào thấy thiếu sót, làm ơn cho mình biết để cập nhật cho đúng nhé. Cám ơn rất 
nhiều.
Tên tiếng Anh cac loại thực phẩm, rau cu qua, gia vị thao mộc:
A Clove of Garlic: Tép tỏi
Acerola/Barbados cherry: Trái sơ­ri Vietnam
Allspice (Jamaica pepper, Myrtle pepper): Hạt tiêu Gia­mai­ca
Almond Extract: Dầu hạnh nhân
Almond Paste: Bột hạnh nhân
Alum: Phèn chua
Amberella / Java plum / Great hog plum / Otaheite Apple: Trái cóc vàng
Amarelle: German cherry, một loại trái ăn rất chua (ex: sơ­ri)
Annatto or Annatto seeds: Hột điều màu
Annona Glabra: Trái Bình Bát
Apple: Táo, bom
Apple Butter: Bơ táo
Apricot: Trái mơ
Areca Nut: Hột cau
Aroma: Mùi thơm
Artichoke: Cây atisô
Asian Pear: Qua lê tàu
Asparagus: Măng tây
Asparagus Bean / String Bean: Đậu Đũa
Avocado: Trái bơ
Ananas: Dứa
Atemoya / Sugar apple / Custart apple: Mãng cầu dai
Bael Fruit: Trái quách
Bamboo Shoot: Măng
Banana: Chuối
Barley: Lúa mạch
Barley sugar: Kẹo mạch nha
Basil: Cây húng quế
Bay Leaves: Lá quế; Lá thơm
Bean Curd: Đậu hu
Bean paste: Tương đậu

Bean curd sheet: Tàu hu ki
Bean sprout: Giá
Bearberry: Tên một loại trái cây màu đỏ (sơ­ri)
Beet: Cu dền
Bell Pepper: Ớt chuông
Bellfruit / Water Apple: Trái mận miền nam Vietnam
Betel Leaf: Lá Trầu
Biffin: Táo đỏ để nấu ăn, sấy khô và ép mỏng
Black Butter: Bơ đen
Black­Eyed Pea: Đậu trắng
Blackberry: Qua mọng đen
Black moss: tóc tiên
Black Pepper: Tiêu đen
Black Bean: Đậu đen
Black Plum: Mận đen
Blueberry: Trái sim Mỹ / Trái Việt quất
Bok Choy: Cai bẹ trắng
Bottle Gourd / Ornamental Gourd: Bầu Nậm / Bầu Hồ lô
Bouquet Garni: Bó lá thơm dùng làm gia vị
Bran: Cám
Breadfruit: Trái sakê
Broccoli: Bông cai xanh
Buld: Cu (hành, tỏi ...)
Cabbage: Bắp cai
Cacao: Cây ca cao
Calamondin: Tắc
Candy Coconut: Mứt dừa
Cane Syrup: Sirup mía
Canistel: Trái trứng gà, Trái Lê ki ma
Capers: Cây bạch hoa
Cardamon: Bột đậu khấu
Carrot: Cà rốt
Cashews: Hạt điều ăn
Cashew apple: Cuống điều
Cashew Nut: Đào lộn hột
Cassava: Cây sắn
Cassava root: Khoai mì
Catawissa: Hành ta
Cauliflower: Hoa cai, hoa lơ

Cayenne; Cayenne Pepper: Ớt cayen bột nguyên chất
Celery: Cần tây
Celery Salt: Gia vị cần & muối
Celery Seeds: Hột cần tây
Centella: Rau má
Ceylon Spinach / Vine Spinach / Malabar Spinach: Rau mồng tơi
Chan pei: Trần bì / vỏ quýt khô
Chayote : Su su
Cherry: Trái Anh đào
Cherimoya: Mãng cầu Mễ
Chestnut: Hạt dẻ
Chilli (US) / Chilli sauce: Ớt / Tương ớt
Chilli Oil: Dầu ớt
Chilli paste: Ớt sa­...
Tên ti ng Anh cac lo i th c ph m, rau c qu , gia v th o m c
21 Tháng 10 2013 lúc 1:05
Có b n nào th y thi u sót, làm n cho mình bi t đ c p nh t cho đúng nhé. Cám n r t ế ơ ế ơ
nhi u.
Tên ti ng Anh cac lo i th c ph m, rau c qu , gia v th o m c:ế u a a
A Clove of Garlic: Tép t i
Acerola/Barbados cherry: Trái s -ri Vietnamơ
Allspice (Jamaica pepper, Myrtle pepper): H t tiêu Gia-mai-ca
Almond Extract: D u h nh nhân
Almond Paste: B t h nh nhân
Alum: Phèn chua
Amberella / Java plum / Great hog plum / Otaheite Apple: Trái cóc vàng
Amarelle: German cherry, m t lo i trái ăn r t chua (ex: s -ri) ơ
Annatto or Annatto seeds: H t đi u màu
Annona Glabra: Trái Bình Bát
Apple: Táo, bom
Apple Butter: B táoơ
Apricot: Trái mơ
Areca Nut: H t cau
Aroma: Mùi th mơ
Artichoke: Cây atisô
Asian Pear: Qu lê tàua
Asparagus: Măng tây
Asparagus Bean / String Bean: Đ u Đũa
Avocado: Trái bơ
Ananas: D a
Atemoya / Sugar apple / Custart apple: Mãng c u dai
Bael Fruit: Trái quách
Bamboo Shoot: Măng
Banana: Chu i
Barley: Lúa m ch
Barley sugar: K o m ch nha
Basil: Cây húng quế
Bay Leaves: Lá qu ; Lá th mế ơ
Bean Curd: Đ u h u
Bean paste: T ng đ uươ
Tên tiêng Anh cac loai thực phẩm, rau cu qua, gia vị thao mộc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tên tiêng Anh cac loai thực phẩm, rau cu qua, gia vị thao mộc - Người đăng: tranglovely1807
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Tên tiêng Anh cac loai thực phẩm, rau cu qua, gia vị thao mộc 9 10 756