Ktl-icon-tai-lieu

Thành Ngữ Tiếng Anh Thông Dụng Hay

Được đăng lên bởi Tộc Bilos
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 212 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A Drop In The Bucket

: hạt muối bỏ biển

A Penny Saved Is A Penny Earned

: 1 xu tiết kiệm cũng như 1 xu làm ra

A Piece Of Cake

: dễ như ăn cháo

Actions Speak Louder Than Words

: hành động có giá trị hơn lời nói

Add Fuel To The Fire

: thêm dầu vào lửa

Cost An Arm And A Leg

: trả 1 cái giá cắt cổ, tốn rất nhiều tiền

Arm In Arm

: tay trong tay

Beating Around The Bush

: vòng vo tam quốc

Better Late Than Never

: thà trễ còn hơn không

Birds Of A Feather Flock Together

: ngưu tầm ngưu, mã tầm mã

Bite Your Tongue

: cố gắng im lặng

Blood Is Thicker Than Water

: 1 giọt máu đào hơn ao nước lã

Burn Your Bridges

: đốt cầu của mình, tức là tự làm mất đi cơ hội của mình

Burning The Candle At Both Ends

: vắt kiệt sức ra để làm việc

Call It Off

: hủy bỏ

Curiosity Killed The Cat
Don't Count Your Chickens Until They're
Hatched

: sự tò mò có thể rất nguy hiểm

Don't Put All Your Eggs In One Basket

: trứng chưa nở đã đếm gà
: đừng bỏ tất cả trứng vào 1 rổ, tức hãy chia đều những
nguy
cơ ra nhiều nơi để giảm rủi ro

From Rags To Riches

: từ nghèo khổ trở thành cự phú

Great Minds Think Alike

: tư tưởng lớn gặp nhau

It Takes Two To Tango

: có lửa mới có khói

Let Sleeping Dogs Lie

: đừng gợi lại những chuyện không hay

Neither A Borrower, Nor A Lender Be

: đừng cho mượn tiền, cũng đừng mượn tiền

Everybody Is On The Same Page

: mọi người đều hiểu vấn đề

Out Of Sight, Out Of Mind

: xa mặt cách lòng

Practice Makes Perfect

: càng tập luyện nhiều càng giỏi

Put Your Foot In Your Mouth

: tự há miệng mắc quai, nói lỡ lời

Seeing is believing

: Tai nghe không bằng mắt thấy

Easier said than done

: Nói dễ, làm khó

One swallow does not make a summer

: Một con én không làm nên mùa xuân

Time and tide wait for no man

: Thời giờ thấm thoát thoi đưa

Grasp all, lose all

: Tham thì thâm

Let bygones be bygones

: Hãy để cho quá khứ lùi vào dĩ vãng.

Hand some is as handsome does

: Cái nết đánh chết cái đẹp.

When in Rome, do as the Romes does

: Nhập gia tuỳ tục

Clothes does not make a man

: Manh áo không làm nên thầy tu.

Don’t count your chickens, before they are hatch

: chưa đỗ ông Nghè đã đe Hàng tổng

Go while the going is good

: Hãy chớp lấy thời cơ

Habit cures habit

...
A Drop In The Bucket : hạt muối bỏ biển
A Penny Saved Is A Penny Earned : 1 xu tiết kiệm cũng như 1 xu làm ra
A Piece Of Cake : dễ như ăn cháo
Actions Speak Louder Than Words : hành động có giá trị hơn lời nói
Add Fuel To The Fire : thêm dầu vào lửa
Cost An Arm And A Leg : trả 1 cái giá cắt cổ, tốn rất nhiều tiền
Arm In Arm : tay trong tay
Beating Around The Bush : vòng vo tam quốc
Better Late Than Never : thà trễ còn hơn không
Birds Of A Feather Flock Together : ngưu tầm ngưu, mã tầm mã
Bite Your Tongue : cố gắng im lặng
Blood Is Thicker Than Water : 1 giọt máu đào hơn ao nước lã
Burn Your Bridges : đốt cầu của mình, tức là tự làm mất đi cơ hội của mình
Burning The Candle At Both Ends : vắt kiệt sức ra để làm việc
Call It Off : hủy bỏ
Curiosity Killed The Cat : sự tò mò có thể rất nguy hiểm
Don't Count Your Chickens Until They're
Hatched : trứng chưa nở đã đếm gà
Don't Put All Your Eggs In One Basket
: đừng bỏ tất cả trứng vào 1 rổ, tức hãy chia đều những
nguy
cơ ra nhiều nơi để giảm rủi ro
From Rags To Riches : từ nghèo khổ trở thành cự phú
Great Minds Think Alike : tư tưởng lớn gặp nhau
It Takes Two To Tango : có lửa mới có khói
Let Sleeping Dogs Lie : đừng gợi lại những chuyện không hay
Neither A Borrower, Nor A Lender Be : đừng cho mượn tiền, cũng đừng mượn tiền
Everybody Is On The Same Page : mọi người đều hiểu vấn đề
Out Of Sight, Out Of Mind : xa mặt cách lòng
Practice Makes Perfect : càng tập luyện nhiều càng giỏi
Put Your Foot In Your Mouth : tự há miệng mắc quai, nói lỡ lời
Seeing is believing : Tai nghe không bằng mắt thấy
Easier said than done : Nói dễ, làm khó
Thành Ngữ Tiếng Anh Thông Dụng Hay - Trang 2
Thành Ngữ Tiếng Anh Thông Dụng Hay - Người đăng: Tộc Bilos
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thành Ngữ Tiếng Anh Thông Dụng Hay 9 10 431