Ktl-icon-tai-lieu

THE WEATHER

Được đăng lên bởi thienlongconyeu
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 732 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Teachers : Phan Nguyen Diem My
Nguyen Hoang Cam Ngan

*New lesson:

Unit 16: THE WEATHER

1/New words

sunny

rainy

cloudy

windy

sunny

rainy

cloudy

windy

sunny

rainy

cloudy

windy

What’s the weather like?
It’s sunny.

sunny

rainy

cloudy

windy

What’s the weather like?
It’s rainy.

What’s the weather like?
It’s cloudy.

What’s the weather like?
It’s windy.

*Let’s chant:
What’s the weather like?
It’s sunny, it’s sunny.
What’s the weather like?
It’s rainy, it’s rainy.
What’s the weather like?
It’s cloudy, it’s cloudy.
What’s the weather like?
It’s windy, it’s windy

...
Teachers : Phan Nguyen Diem My
Nguyen Hoang Cam Ngan
THE WEATHER - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THE WEATHER - Người đăng: thienlongconyeu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
THE WEATHER 9 10 17